Skip to main content

Alltech 37+

Dokazano je da mikotoksini smanjuju unos hrane, oštećuju integritet probavnog sustava i smanjuju plodnost, a svaki od tih problema može predstavljati velik trošak za proizvođače. Otkrivanje i borba protiv ovih skrivenih izazova vrlo su važni, a uz pomoć Alltechova 37+® testa, mikotoksini ne mogu dugo ostati skriveni.

 

 

 

Alltech 37+® test za analizu mikotoksina temelj je našeg programa kontrole mikotoksina. U našim smo laboratorijima testirali više od 30.000 uzoraka hrane za životinje i svaki analizirali na više od 50 mikotoksina. 

Alltech 37+® daju stvarnu sliku prisutnosti mikotoksina u sastojcima hrane za životinje, krmivu i TMR-u što ubrzava donošenje učinkovitog plana za suzbijanja mikotoksina.

Loading...