Skip to main content

Alltech Miko

Kako bismo pomogli tvornicama stočne hrane i proizvođačima, Alltech je razvio MIKO – program za analizu rizika od mikotoksina. Program se temelji na principima HACCP-a (analize opasnosti i kontrole kritičnih točaka), a osmišljen je kako bi se utvrdili rizici od mikotoksina na farmi ili u tvornici stočne hrane te izradio plan za smanjenje rizika za životinje i zaštitu profitabilnosti farme.

MIKO na farmi

MIKO revizija započinje na farmi pregledom žitarica i ostale uskladištene hrane, traženjem dokaza o prisutnosti plijesni i ispitivanjem mjesta gdje se hrana čuva (npr. je li izložena kiši i vlazi i koji je način uporabe). Predstavnici Alltecha također koriste sonde za mjerenje temperature i termalne kamere kako bi otkrili žarišta koja bi mogla ukazivati na potencijalnu prisutnost plijesni.

Tvornice stočne hrane

U tvornici stočne hrane MIKO revizija počinje uzimanjem uzoraka s unutrašnjih stijenki svih dijelova opreme koja se koristi u proizvodnji stočne hrane, od trenutka zaprimanja žitarica do silosa s gotovom hranom. Sva se područja testiraju na prisutnost plijesni i kvasaca, što omogućuje da se u detaljnom izvješću napravi dobra procjena rizika u tvornici te daju podaci potrebni za izradu odgovarajućeg rasporeda čišćenja, održavanja i drugih radnih praksi, što može smanjiti rizik.

Dogovorite procjenu

Cilj MIKO programa je utvrditi razinu problema s mikotoksinima u lancu nabave kako bi se mogli poduzeti odgovarajući koraci za ublažavanje negativnih učinaka na proizvodne osobine i sigurnost hrane.

To uključuje uspostavu odgovarajućih procedura praćenja i utvrđivanje kritičkih razina za pojedine životinjske vrste. Na temelju tih podataka može se postići odgovarajuća ravnoteža između racionalne hranidbe i optimalnih proizvodnih osobina životinja u odnosu na mikotoksine.

Loading...