Skip to main content

Seed, Feed, Weed

Det er vigtigt at fremme en god tarmsundhed hos dyrene for at sikre, at din besætning eller flok opnår sit fulde genetiske potentiale.

Tarmen er den første indgang for en lang række patogener, og den interagerer med alle andre systemer i kroppen. Ved at opretholde en god tarmsundhed minimeres forstyrrelser i produktionen forårsaget af sygdomsproblemer, hvilket åbner vejen for en reduktion af antibiotika. Der findes således ikke nogen mirakelkur til at forbedre tarmens sundhedstilstand; i stedet skal vi fokusere på:

Dr. S. Collett fra University of Georgia har skabt en model, der omfatter de vigtigste faktorer, der påvirker tarmsundheden - "Seed, Feed, Weed". Programmet er udformet med tanke på de parametre, som kommercielle virksomheder står over for, og er designet til at være:

Programmets resultater er målbare, hvilket sikrer, at fordelene kan kvantificeres. Dr. Collett beskriver konceptet som pleje af afgrøder - såning af frø af de afgrøder, man ønsker at dyrke (seed), gødning af afgrøderne for optimal vækst (feed) og lugning af andre planter, der kan forhindre afgrøden i at vokse optimalt (weed).

Seed, Feed, & Weed programmet

Seed: Tilføjelse af favorable organismer til tarmen:

I et naturligt miljø ville det unge dyrs tarm blive tilført mikroorganismer fra moderens mave-tarm-kanal (GI) gennem vertikal overførsel. Typisk vil det unge dyr også blive født i et redemiljø, hvilket giver mulighed for at overføre moderens mikrobiota gennem afføringsmateriale, hvilket fører til kolonisering af tarmen. Moderne landbrugsmetoder reducerer disse muligheder. I fjerkræavl fodres fugle med henblik på at forbedre deres frugtbarhed, og som sådan ændres deres mikrobielle population ofte til at blive afvigende. Denne flora kan overføres til kyllinger på skallens overflade og bliver den første flora, der kommer ind i tarmen.

Ved at "fodre" det unge dyrs tarm med et probiotikum sikres, at en mangfoldig mikroflora kan udvikle sig og udkonkurrere den afvigende flora fra forældrene, hvilket skaber rammerne for at opbygge en god tarmsundhed.

 

Med den rigtige tarmmikroflora på plads viser smågrise, kyllinger og kalve forbedringer i:

  • Tidlig vækst
  • Foderoptagelse
  • Ensartethed
  • Levedygtighed

Feed: Fodring af de favorable organismer:

Når en fordelagtig population af mikroorganismer er etableret i tarmen, er det vigtigt at sikre, at det omgivende miljø er optimeret til vækst og replikation. Hos unge dyr er der kun få organismer etableret, så det er vigtigt, at disse gavnlige bakterier får de bedste muligheder for at udkonkurrere en eventuel arvelig afvigende mikroflora.

De fleste gavnlige mikrofloraer er syretolerante og vokser derfor bedst ved lavere pH-værdi. I modsætning hertil er potentielt patogene organismer som Clostridia og Campylobacter intolerante over for sure forhold. Ved at tilføje en svag organisk syre giver det en konkurrencemæssig ulempe for de uønskede bakterier, så de gavnlige organismer kan trives. Ved at anvende en svag syre sikres, at den ikke inaktiveres i toppen af fordøjelseskanalen, så den kan nå frem til tyndtarmen og gøre maksimal gavn.

Når der først er etableret et gavnligt mikroflora-samfund og en tarmøkologi, vil tarmens villi blomstre. Dette er afgørende for sundhed og fodereffektivitet: Jo sundere villi et dyr har, jo mere effektivt optages næringsstofferne.


Weed: Frasortering af de uønskede organismer:

Selv med en sund og varieret mikroflora kan stressfaktorer i løbet af et dyrs liv ændre tarmmiljøet. Det er vigtigt at bevare gunstige tarmforhold for at forebygge udfordringer med præstationsevnen. Weed-princippet opretholder den korrekte balance af mikrobielle arter ved at fjerne uønskede bakterier og bidrager med den største andel af det samlede program.

Dette er også afgørende for at reducere antibiotikaforbruget og dets indvirkning på den mikrobielle diversitet. Historisk set blev antibiotika anvendt til at fjerne tarm-patogener. Deres uspecifikke karakter betyder imidlertid, at de også kan fjerne gavnlige organismer. En genkoloniseret tarm efter brug af antibiotika har en betydeligt reduceret mikrobiel diversitet, hvilket mindsker dens mange fordele.

Alltechs løsninger hjælper med at forhindre patogene bakterier i at binde sig til epitelet og opretholder den mikrobielle diversitet, hvilket forbedrer dyrets naturlige forsvar.

For at et patogen kan forårsage sygdom, skal det først binde sig til tarmepitelvæggen. Det gør det via type-1 fimbriae-projektioner, som genkender specifikke kulhydratmolekyler på tarmens cellevæg. Når først patogenet har sat sig fast, kan det formere sig, hvilket kan føre til:

  • Inflammation
  • Ændring af villi-strukturen
  • Nedsættelse af dyrets absorption

Opsummering

Et dyr med en god tarmsundhed er et dyr, der udnytter foderet mest effektivt med minimale forstyrrelser i produktionen, når det udsættes for nogen form for stress.

Programmet "Seed, Feed, Weed" hjælper med at reducere antibiotikaforbruget ved at:

  • Seed: Tilføjer favorable organismer til tarmen for at forbedre ydelsen hos unge dyr.
  • Feed: Fodre det favorable miljø for at give ønskede bakterier en fordel, da de er tolerante over for sure miljøer i modsætning til de fleste patogener.
  • Weed: Udlugning af uønskede bakterier ved selektiv udelukkelse

Selv om antibiotika stadig spiller en afgørende rolle i forbindelse med sygdomsudbrud, har et effektivt management af tarmsundheden ved hjælp af programmet "Seed, Feed, Weed" vist sig at reducere behovet for antibiotika i mange kommercielle flokke og besætninger samt at forbedre ydelsen på flere områder.

Sammen med effektiv biosikkerhed, vand- og bedriftsforvaltning hjælper Alltechs Seed, Feed, Weed-program producenterne med at komme et skridt videre på vejen mod bedre præstationer og mindre brug af antibiotika.

Alltech tilbyder løsninger til hvert trin i processen for Seed, Feed og Weed og er en one-stop-shop for tarmsundhed.

Gris: Vejen til ZnO-fri produktion: en holistisk tilgang optimerer tarmsundheden

Tiden er ved at løbe ud for at finde løsninger, der kan erstatte terapeutisk zinkoxid (ZnO) hos fravænnede smågrise. EU vil forbyde brugen af medicinske ZnO i 2022, og andre regioner vil følge trop.

Alltechs program Seed, Feed, Weed (SFW) er en tidsbestemt strategi for tarmsundhed, der sikrer, at dine smågrise klarer sig optimalt, selv under stress. Det er en synergetisk kombineret tilgang til at fremskynde udviklingen af det mikrobielle samfund til en stabil tilstand og derefter opretholde status quo. Takket være de antimikrobielle, antiinflammatoriske og fordøjelsesfremmende egenskaber stabiliserer disse naturlige ingredienser smågrisenes tarmflora, øger deres foderoptagelse og sætter dem i stand til at opnå en stærk og bæredygtig sundhed og vækstpræstationer. Alltech SFW gør overgangen til ZnO-fri smågrisefoder mere pålidelig og omkostningseffektiv.

Fjerkræ: Opnå rentabilitet på en bæredygtig måde

Der er en bred interesse for at udvikle naturlige ernæringsstrategier til at fremme tarmsundhed og -udvikling hos fugle, maksimere vækstpræstationer over hele livet, minimere antibiotikaforbruget og forbedre den generelle bæredygtighed i produktionen. Alltechs Seed, Feed, Weed-program er designet til at påvirke tarmsundheden positivt, idet det påvirker både den mikrobielle diversitet og tarmstrukturen. Dette er afgørende for fuglen og bidrager til at sikre optimal ydelse og rentabilitet for producenterne i hele deres levetid på en bæredygtig måde.

Kalve: Forbedre immuniteten for at opnå fordele igennem hele livet

En sund tarm er afgørende for en sund kalv, og enhver kalvesygdom vil efterlade subkliniske eller kliniske virkninger, som kan føre til tidlig udsætning eller nedsat mælkeproduktion. Det er vigtigt at etablere sundhed og udvikling af tarmene hos kalve for at skabe et fundament for ydeevne og rentabilitet i den fremtidige besætning. Alltechs Seed, Feed, Weed-program spiller en afgørende rolle for at hjælpe producenterne med at investere i fremtidig ydeevne ved at ændre tarmen og hjælpe med at etablere en gunstig og mere forskelligartet mikrobiel population efter fødslen.


Relaterede Produkter

ACTIGEN®

Actigen er et effektivt middel til at opretholde tarmsundhed og integritet til at understøtte den overordnede ydelse.

NUPRO®

Nupro indeholder høje koncentrater af essentielle og funktionelle næringsstoffer, som er vigtige i unge dyrs kost

SEL-PLEX®

Sel-Plex er Alltechs organiske form af selengær, fremstillet til at efterligne naturens eget selen. Organisk selen absorberes, lagres og udnyttes bedre af dyret end uorganisk selen.

Blogs og artikler om Seed, Feed, Weed (SFW)

seed feed weed

Optimal svineproduktion uden zinkoxid: trivsel og overlevelse

Fra juni 2022 træder forbuddet mod zinkoxid i kraft i EU, der forbyder brugen af terapeutiske doser af zinkoxid (ZnO) i dyrefoder til bekæmpelse af diarré hos smågrise efter fravænning. Selvom ZnO stadig kan anvendes som tilsætningsstof efter denne dato, vil det kun være tilladt i den maksimalt tilladte dosering på 150 ppm total zink i foderet.

Kontakt os i dag

Vil du vide mere om at optimere tarmsundheden for at opnå en rentabel forretning?

Hvis du har spørgsmål til SFW-programmet og vejen til antibiotikafri produktion, så udfyld formularen:

Loading...