Skip to main content

Den ultimative guide til at sikre god ensilage

Sådan får du en kvalitets ensilage

Krav om større produktivitet

Produktion og fodring med højkvalitets ensilage er en helårsopgave, der kræver effektiv styring af hver enkelt proces fra høst til god håndtering ved fodringen. Alltech har en række løsninger og tjenester der er designet til at hjælpe med at opnå disse mål. 

Ser man på tværs af de danske mælkeproducenters TMR, så vil indholdet af græsensilage, majsensilage eller lucerner ofte udgør en stor del af den samlede TMR, både individuelt og i kombination, og deres kvalitet spiller en afgørende rolle for besætningens produktion og sundhed.


Hvert trin i produktionen af grovfoder, lige fra marken til fodergangen, er der en risiko for en reduktion af både mængden og kvaliteten af det ensilerede og efterfølgende fodrede foder. For at minimere disse tab er det vigtigt at have en solid strategi for hvert trin i processen. Det første skridt er at identificere de kritiske tidspunkter og trin, der er involveret.

Hvad skal man gøre inden høst? 

Inden en afgrøde bliver høstet, bør man tænke på styringen af ensileringen. Eventuelle reparationer af plansiloer, iltbarriereplastik bør bestilles, og der kan evt. købes et højkvalitets ensileringsmiddel, hvis man planlægger at anvende dette under høsten. Hvis man bruger en maskinstation til høsten, anbefales det at kommunikere med maskinstationen i god tid før den forventede høstdato. Dette giver mulighed for at indgå aftaler om, hvad der forventes af begge parter, herunder fastlæggelse af nogle nøglemål. Disse mål kan det være nødvendigt at justerer afhængigt af de gældende vejrforhold.

Vores anbefaling: 

 • Sørg for at din plansilo er ren
 • Sørg for at der ikke er skader på siloens vægge 
 • Sørg for du har nok plastik/duge til at dække stakken helt
 • Bestil ensileringsmiddel 
 • Hav et fugleskræmsel klar til at holde fugle væk fra stakken

Hvornår skal man høste?

Høstdatoen afhænger af flere faktorer, herunder datoerne for gødning og hvornår der blev spredt gylle/ biomasse, behovet for nyt foder og naturligvis vejret. Der bør gå mindst 4 uger siden der sidst blev nedfældet gylle. Det er vigtigt at huske, at selvom udbyttet øges med tiden på marken, vil kvaliteten falde tilsvarende. Valg af den optimale dato er vigtig for at finde balancen mellem mængde og kvalitet.

Vores anbefaling: 

 • Høst tidligt om morgen
 • Sørg for at du ikke snitter for lavt, ikke under 7 cm 
 • Snitlængde på 2,5-5 cm for 25-40% tørstof
 • Bredspred direkte efter skårlæggeren for at få en ensartet tørring (især vigtigt hvis der er dug)
 • Riv det sammen lige inden opsamling
 • Saml det samme dag som det blev skårlagt hvis muligt 
 • Få dækket ensilagestakken samme dag som det blev høstet
   

Hurtig fermentering i ensilagestakken

Vil du bevarer en god grovfoderkvalitet i din ensilage, så afhænger det af to ting; bakterier og hastighed. Ved at minimere tiden mellem høst, opsamling, ordentlig sammenpresning i stakken og korrekt tildækning, får man den hurtigste fermentering og derved det bedste udgangspunkt for at bevarer ensilagekvaliteten. Forsinkelser i denne proces kan medføre tab af både næringsstoffer og tørstof, samt øge risikoen for varme i ensilagen under fodring på grund af højere niveauer af gær og skimmel.

Ensilagemidler er designet til at fremskynde fermenteringsprocessen. Effektiviteten af et ensilagemiddel maksimeres ved anvendelse på det tidspunkt, hvor grovfoderet høstes. Egalis Ferment fra Alltech er et ensilagemiddel med 1 million bakterier pr. gram, som virker ved alle pH og maksimerer bevarelsen af tørstof, fordøjelighed, protein og næringsstoffer samtidig med at det producerer mere velsmagende ensilage. Egalis Ferment har vist sig at omdanne ilt i ensilagen til kuldioxid hurtigere end produkter med lavere specifikationer, hvilket giver en hurtigere start på fermenteringen af det ensilerede græs.
 

Få dækket din silo korrekt – det er vigtigt

Sikre man at der ikke kan komme luft ind til ensilagen og at den luft som er ’indespærret’ hurtigt bliver omdannet til kuldioxid, så begynder fermenteringen hurtigere, hvilket er optimalt fordi det hæmmer forekomsten af de ødelæggende organismer som forekommer naturligt. Hvis ensileret græs ikke er korrekt tildækket (skade på plastik, skade på væggene, utilstrækkelig overlapning osv.), vil der over tid trænge luft ind i ensilagen.


Afhængigt af tætheden af ensilagestakken kan luft trænge ind til en dybde på cirka 1 meter, og enhver dybde, den trænger ind til, vil resultere i vækst af uønskede bakterier, gær og skimmel, hvilket kan resultere i høje tab af tørstof (op til 40%) de steder hvor forseglingen har svigtet. Vedvarende vækst af "skadelige aerobe organismer" fører til forskellige potentielle problemer:

 • Der vil altid være et tab af tørstof og næringsværdi og samtidig en reduktion i mælkeproduktionen, da ensilagen har lavere fordøjelighed og energiværdier på grund af uønsket mikrobiel vækst. 
   
 • Altid en reduktion i den aerobe stabilitet både i siloen og i den samlede TMR (Total Mixed Ration) på grund af væksten af gær og skimmel, der kan formere sig selv ved lave koncentrationer af ilt. 
   
 • Typisk vil ensilagen få en nedsat smag, da de aerobe organismer producerer forskellige metabolitter, der påvirker aromaen af ensilagen negativt (ammoniak, eddikesyre, ethanol osv.), hvilket fører til nedsat tørstofindtag.
   
 • Potentielt produktion af svampe- og toksiner, der kan påvirke alt fra dyrenes præstation, sundhed og fertilitet.

Styring af ensilagen på lager

De mykotoksiner der opstår under lager (lagerskader) produceres typisk, når svampe er under stress. Dette forekommer ofte ved området, hvor luft kan trænge ind i ensilagen og være forbundet med synlig vækst af gær og skimmel, eller det forekomme dybere inde i ensilagen, hvor luften stadig trænger ind, og væksten af gær og skimmel udfordres af iltkoncentrationen, pH-værdien eller simpelthen af de mælkesyrebakterier, der er til stede. Under sådanne stressfaktorer producerer visse mikroorganismer potente toksiner i forsøget på at beskytte deres fortsatte vækst. 

Arbejdet med ensilagen stopper ikke når plansiloen er tildækket, men fortsætter gennem opbevaring og fodring. Ensilage skal regelmæssigt kontrolleres for skade på plastikken, typisk i form af fugleskader eller dyreskader. Den del af ensilagen der ligger lige under plastikken har den laveste tæthed af hele stakken, hvilket betyder at skade på plastikken typisk tillader luft at sprede sig i alle retninger - hvert fuglehul kan have en negativ effekt på op til 500 kg ensilage. Enhver skade på plastik/dug bør repareres hurtigst muligt.

Når man åbner ensilagestakken, så vil ensilagen blive udsat for luft. En ensilagestak har typisk en 2-3 dages aerob stabilitet (tiden før ensilagen begynder at opvarme) på grund af sammenpresningen og fermentering. Dog kan en uhensigtsmæssig håndtering forkorte denne periode og forårsage opvarmning af ensilagen i stakken. Når man udtager foder fra ensilagestakken, skal det gøres på en måde, der bevarer integriteten af stakkens front (den skal være ren og lige) og derved forhindrer luft i at trænge ind i selve stakken. Ideelt set bør man bruge en mekanisk ensilagehakker, en rive eller en skarp blokskærer til at udtage ensilagen, og det må højst tage 5 dage at flytte på tværs af stakken. 

Det er altid en god ide at fjerne synlig mug/skimmel fra ensilagen, men det løser nødvendigvis ikke de potentielle udfordringer med mykotoksiner. Selv hvis der ikke er synlig skimmel, er det god praksis regelmæssigt at teste for mykotoksiner. Laboratorier som Alltech 37+® kan påvise op til 54 individuelle mykotoksiner i grovfoder, herunder Penicillium-toksiner, det er den mest almindelige lagerskade toksin, vi finder i de danske ensilage prøver. Resultaterne af denne Alltech 37+ test kan hjælpe med at sikre en stabil produktion og om der eventuelt er behov for en toksinbinder.
 


Når du får udtaget en prøve til en grovfoderanalyse, så tag 0,5kg ekstra fra,
det kan blive testet med Alltech 37+


 

Loading...