Skip to main content

DEMP®

DEMP (Dietry Escape Microbial Protein) er et revolutionerende mikrobielt højkvalitetsprotein, der leverer den komplette vifte af essentielle aminosyrer til malkekoen. Dette giver mulighed for en reduktion af den samlede råprotein i foderet samtidig med, at vi øger mælkeproduktion, fertilitet og reducerer tab af kvælstof. 

Fordele ved fodring med DEMP

Malkekvæg:

  • Øger mælkeproduktionen
  • Reducerer urea i mælken
  • Færre tomdage
  • Råprotein i rationen kan reduceres
  • Reducerer kvælstofudskillelse

 Kalve:

  • Forbedrer konsistensen af kalvens gødning
  • Forbedrer foderudnyttelsen 
     

Hvis du vil vide mere om DEMP, kontakt en af vores konsulenter HER
DEMP er godkendt til brug i økologiske besætninger. 

 

Loading...