Skip to main content

Snížení výskytu mykotoxinů při skladování

Snížení výskytu mykotoxinů při skladování

Ochrana dobrých životních podmínek a užitkovosti hospodářských zvířat je nejvyšší prioritou v každé živočišné výrobě. Mykotoxiny, které představují vážné a trvalé riziko pro kvalitu krmiva, však mohou tyto cíle ohrozit. Analýza Alltech European Harvest Analysis odhalila pro rok 2023 nápadně vysoký výskyt mykotoxinů, který je přičítán především náročným povětrnostním podmínkám v celém regionu.   

Problémy s mykotoxiny obvykle začínají na poli, ale i když jsou krmiva při sklizni nekontaminovaná nebo kontaminována minimálně, může se u nich při skladování objevit významné množství mykotoxinů. Správné řízení skladování je proto zásadní pro minimalizaci dalšího rizika. To platí zejména v roce s vysokým výskytem mykotoxinů, jak tomu bylo v roce 2023.  

Tento příspěvek se zabývá klíčovými postupy řízení skladování, které minimalizují pokračující problémy s mykotoxiny.  

 

Proč je skladování důležité? 

Stejně jako všem plísním a houbám, i těm, které produkují škodlivé mykotoxiny, se daří v podmínkách vysoké vlhkosti, nestálé teploty, vystavení kyslíku a při napadení hmyzem. Pravidelné sledování a údržba s cílem zachovat optimální podmínky v obilovinách a pícninách, a to jak při sklizni, tak i během skladování, jsou zásadní.  

 

Skladování obilí:  

Při krátkodobém skladování je třeba zrno co nejdříve po sklizni vysušit na vlhkost nižší než 16 %. Při dlouhodobém skladování (6-12 měsíců), by mělo být zrno vysušeno na méně než 14 % vlhkosti.  

 • Zabraňte hromadění vlhkosti a udržujte dostatečné provzdušňování skladů a sil na obilí (pravidelná údržba provzdušňovacích systémů je důležitá pro udržení optimálního výkonu). 

 • Pravidelně sledujte teplotu a vlhkost zrna. 

 • Udržujte účinnou ochranu proti hmyzu. 

 • Kontrolujte sklady a sila, jejich těsnost nebo nedochází-li k hromadění vlhkosti. 

 • Důkladně čistěte a kontrolujte sklady a sila mezi jednotlivými šaržemi obilí a krmiv. 

 • Pokud to jde organizačně, měly by být suroviny naskladňovány v režimu "první dovnitř, první ven". 

 • Použijte přípravek proti plísním, jako je Mold-Zap®, který pomáhá omezit růst plísní.  

 • Zavedení podrobného monitorovacího programu s jasným souborem standardních operačních postupů (SOP). 

 

Skladování píce:  

Vzhledem k tomu, že plísně potřebují ke svému růstu kyslík, je dosažení a udržení anaerobního prostředí klíčem k omezení růstu plísní a následného rizika vzniku mykotoxinů.  

 • V ideálním případě je třeba silážovat všechna krmiva na 32-36 % sušiny (DM).  

 • Důkladným utěsněním jámy a pravidelným sledováním, aby se zajistilo udržení anaerobního prostředí po celou dobu skladování 

 • Používáním ostrého nástroje na vybírání píce z jámy. 

 • Co nejrychlejším přesunem přes čelní stěnu jámy (ideálně pět dnů maximálně). 

 • Příprava celkové směsné krmné dávky (TMR) s použitím krmiva bezprostředně po vybrání z jámy/vaku. 

 • Každodenní odstraňování zbytků před založením čerstvého krmiva na krmný stůl 

 • Zajistit, aby všechny prostory pro míchání a krmení byly čisté a bez 

 • plesnivých zbytků krmiva 

Stáhněte si tuto praktickou příručku zde.

 

    

Poznatky z analýzy evropské sklizně Alltech 2023  

Společnost Alltech spolupracuje s producenty na vytváření individuálních strategií řízení mykotoxinů, které doplňují tyto techniky skladování. Tento proces začíná podrobnými údaji o ohrožení mykotoxiny v jednotlivých regionech, plodinách a druzích.  

Tyto důležité informace poskytuje každoroční program Alltech European Harvest Analysis. Jeho zpráva za rok 2023, zveřejněná v prosinci, byla založena na testování a hodnocení více než 1 100 vzorků, většinou ve špičkové laboratoři Alltech 37+® v irském Dunboyne. Ta odhalila zvýšenou hrozbu na celém kontinentu, částečně v důsledku stále extrémnějších povětrnostních a klimatických podmínek.  

Klíčové poznatky z letošní analýzy evropské sklizně zahrnovaly následující: 

 • Vzorky obsahovaly v průměru 4,4 mykotoxinů. 

 • Problémy spojené s Fusárii u pšenice a ječmene jsou v důsledku vytrvalých dešťů vysoké. 

 • Ječmen představuje nejvyšší riziko mezi malými obilovinami. 

 • V kukuřici ve střední a jižní Evropě je mnoho problémů s mykotoxiny. 

 • Travní siláž ve Spojeném království a Irsku představuje pro producenty mléka riziko v podobě rodu Penicillium. 

Tato zjištění zdůrazňují potřebu přijmout rozhodná opatření na ochranu produktivity, ziskovosti a celkového zdraví a pohody zvířat. 

 

Chraňte se před rizikem mykotoxinů  

Zaregistrujte se a stáhněte si celou zprávu zde, a získejte přístup k dalším zdrojům, včetně: 

 • interaktivní mapy rizik mykotoxinů 

 • materiálů a článků ke stažení 

 • série videí s postřehy odborníků společnosti Alltech. 

Tyto základní nástroje vám umožní přijímat co nejefektivnější rozhodnutí o kontrole mykotoxinů během nadcházející krmné sezóny. 

Loading...