Skip to main content

Ochrana kvality obilí a objemných krmiv pro letošní zimu

Ochrana kvality obilí a objemných krmiv pro letošní zimu

Vzhledem k tomu, že ceny krmiv zůstávají na tak vysokých úrovních, je důležitější než kdy jindy zajistit, aby kvalita a nutriční hodnota vašeho obilí a objemů byla s blížícím se obdobím zimního krmení optimální a udržitelné kvality. I když polní podmínky během sklizně hrají významnou roli v následné kvalitě krmiv, neměla by se podceňovat ani důležitost správné praxe při jejich skladování.

Management skladování obilí

Vlhkost, nesprávná teplota zrna nebo poškození hmyzem, to vše může poskytnout vhodné podmínky pro růst plísní během skladování obilí. Doporučeno je pro krátkodobé skladování sušit zrno na obsah vlhkosti nižší než 16 % co nejdříve po sklizni; pro dlouhodobější skladování (6-12 měsíců) by mělo být zrno vysušeno na vlhkost nižší než 14 %.

Management skladování objemných krmiv

Jelikož plísně potřebují ke svému růstu kyslík, dosažení a udržení anaerobního prostředí je klíčem ke snížení jejich růstu a následného rizika mykotoxinů. Jak toho dosáhnout:

• Pravidelně monitorovat udržení anaerobního prostředí po celou dobu skladování. Viditelné známky zahřívání nebo znehodnocení naznačují potenciální problém se skladovacími postupy.

• Ze silážní jámy odebírat krmivo tak, aby nedocházelo ke zbytečnému narušení silážní stěny a přístupu vzduchu do silážované hmoty.

• V široké jámě odebírat čelo siláže co nejkratší dobu (ideálně maximálně 5 dní v zimě).

• Připravovat a podávat směsnou krmnou dávku (TMR) ihned po odebrání krmiva z jámy. Vyhnout se odběru siláže a míchání TMR s velkým předstihem před vlastním krmením.

• Vyhrnovat denně zbytky krmiva ze žlabu ještě před založením čerstvé TMR

• Zajistit, aby všechny prostory pro míchání a krmení byly udržovány v čistotě a beze zbytků plesnivého krmiva.

Mělo by se zkažené krmivo zlikvidovat?

Přestože chovatelé hospodářských zvířat se budou chtít vyhnout plýtvání krmivem, jehož výroba je nákladná, z hlediska zdraví a užitkovosti zvířat může být krmení plesnivými nebo nekvalitními krmivy ještě nákladnější. Zejména v silážní jámě by měl být zlikvidován veškerý odpad, který se skryl z horní nebo bočních stěn siláže. Bude mít nízkou nutriční hodnotu, může obsahovat škodlivé toxiny a jeho zápach bude mít negativní vliv na chutnost a příjem jinak kvalitního krmiva.

Jakou roli hraje analýza složek?

Analýza krmiv je základním krokem k zajištění toho, aby krmná dávka mohla být sestavena a vyvážena tak, aby vyhovovala nutričním potřebám dané kategorie. Základem analýzy objemných krmiv jsou parametry jako sušina, obsah proteinu a energie a pH, dále obsah cukrů nebo minerálů – to může upozornit na konkrétní oblasti, které budou potřebovat další suplementaci.

Protože mykotoxiny jsou pouhým okem neviditelné, pouze specifická analýza odhalí, zda se jedná o problém s obilím nebo pícninami. Suroviny lze testovat v laboratorním prostředí, jako je třeba Alltech analýza 37+, což nějaký čas trvá, zatímco rychlé testovací systémy jako Alltech RAPIREAD lze použít k rychlé identifikaci problému přímo na farmě. Klíčovým bodem je uvědomění si, že i když krmivo nemá žádné viditelné známky plísní, neznamená to, že neobsahuje mykotoxiny. Podobně, pokud je viditelná plíseň, neznamená to automaticky přítomnost mykotoxinů. To je důvod, proč je konkrétní analýza klíčová pro pochopení a zvládnutí problému během krmné sezóny. Vzhledem k tomu, že přítomnost mykotoxinů může být v silážních nebo skladech obilí a silech tak proměnlivá, je důležité pravidelné testování. To, že jeden vzorek může být čistý, neznamená, že suroviny, které použijete příští měsíc, budou také.

 

Na co by si měli producenti u zvířat dávat pozor?

Jsou-li ohroženy parametry jako je celková užitkovost zvířat, plodnost a příjem sušiny, měla by se vzít v úvahu kvalita surovin, které se na farmě zkrmují. Pokud tyto změny nelze přímo přičíst jinému zdravotnímu problému, mohou být na vině plísně a mykotoxiny. Efektivní testování je pak klíčem k identifikaci a řešení problému.

Loading...