Skip to main content

Boj se stresovými faktory prostředí u plodin

V seznamu faktorů, které ovlivňují produkci plodin, figuruje na prvním místě vliv prostředí. Pozitivní přínosy i negativní stresory vyvolané prostředím ovlivňují nejen růst rostlin a skutečný výnos při sklizni, hrají však také zásadní roli v tom, zda rostlina maximálně naplní svůj genetický potenciál.

Déšť, chlad, horko a dokonce i vítr – z týchž meteorologických faktorů, které podporují růst rostlin, se může stát nebezpečná hrozba. Pokud se uplatní v nadměrné míře, způsobují škody a zkázu. Environmentální stres může snižovat produktivitu plodin a jejich celkovou produkci, což vede k ekonomické nestabilitě zemědělců. Jednou ze zbraní, kterou lze bojovat proti nežádoucímu vlivu meteorologických faktorů, je biotechnologie.

Je důležité, aby půda a plodiny měly dostatek živin, a to dokonce ještě před sadbou. Poskytujeme-li rostlině již v nejranějších fázích života a také v průběhu celého pěstebního cyklu vyváženou výživu, může to plodině pomoci čelit situacím, které jsou z hlediska prostředí stresující. Biostimulanty mohou jako signální molekuly ovlivnit fyziologii rostliny a podporovat její růst, zvyšovat úspěšnost uchycení a optimalizovat zvětšování plodů či zrn. Biostimulanty také pomáhají rostlinám bojovat s jedním nejvýznamnějších problémů v oblasti zemědělství, což jsou abiotické stresy, jako je sucho nebo zasolení půdy. Tyto biostimulační technologie se používají k podpoře růstu kořenů rostlin, což zlepšuje jejich vývoj a produktivitu.

Sortiment řešení pro zlepšování půdy a výnosů s názvem Alltech Crop Science (ACS) využívá biotechnologii k podpoře kořenového systému rostlin, zajišťování jejich vyvážené výživy a zvyšování výnosů. Produkty Alltech Crop Science jsou nutričně vyvážené a doplněné vysoce kvalitními aminokyselinami. Umožňují rychlou absorpci a vyšší translokaci živin v rostlinách, čímž zvyšují jejich kvalitu a produktivitu.

Terénní studie, která byla nedávno provedena v USA na dvou kontrolních a dvou samostatně ošetřovaných plochách osazených sladkou kukuřicí, prokázala účinky ACS na kořenový systém a vývoj rostlin a také na zdravé půdní prostředí. V rámci této studie byl na ošetřovaná pole při sadbě aplikován produkt Soil-Set® AID, což vedlo k vyššímu počátečnímu přírůstku během prvního týdne v porovnání se dvěma kontrolními plochami. Tatáž pole byla později ošetřena produktem Impro-Grain®. „Ošetřené rostliny vykazovaly uniformní velikost a byly větší než rostliny pěstované na kontrolních plochách,“ říká Brian Springer, technický ředitel prodeje Alltech Crop Science, který se na terénní studii podílel. „Na polích ošetřených ACS vzešlo 100 % rostlin, zatímco na jedné z kontrolních ploch to bylo pouze 67 %. Tento trend jsme pozorovali v průběhu celé studie,“ dodává Springer.

Brzy nastalo sucho, když 10 dnů nepršelo a tepoty dosahovaly 37 °C. V těchto nepříznivých podmínkách rostliny ošetřené ACS jednoznačně obstály. „Ošetřené rostliny se po zátěži způsobené suchem vzpamatovaly a vytvářely klasy,“ říká Springer. „Zjistili jsme také, že kořenové systémy ošetřených rostlin byly významně větší než u kontrolních rostlin, což vedlo k vyššímu výnosu v porovnání s kontrolními plochami.“

Podíváme-li se na opačný konec spektra, je zřejmé, že zimní deště a sněžení zajišťují dostatečnou vlhkost půdy, která je nutná pro přípravu další sezóny. Změny klimatu však dnes ovlivňují zemědělské cykly a podmínky a zemědělci se často potýkají s tím, že půda je v době sadby prochladlá. Rostliny pak potřebují více času a energie, aby vzešly. „Poškození rostlin v důsledku těchto stresových faktorů může vést k tomu, že rostliny vzcházejí později a vykazují známky opožděného vývoje. Dokonce může dojít k úplné ztrátě plodin na mnoha hektarech,“ vysvětlujte Nicolas Body, technický ředitel Alltech Crop Science pro Evropu. „Soil-Set AID zlepšuje mikrobiologické parametry půdy a posiluje dobře strukturovaný kořenový systém rostlin, které tak mohou lépe odolávat uvedeným stresovým situacím a překonávat je.“

Reakce na stres se může pohybovat od mírně zaschlých listů až po odumřelou rostlinnou tkáň pod zemí i na povrchu. „Rostlina tak čelí dlouhodobému environmentálnímu stresu a v počátečních fázích hůře roste, což ovlivňuje její velikost a potenciál, co se týká produktivity“, pokračuje Body. Pro tyto situace doporučuje technický ředitel Alltech Crop Science přípravek Impro-Grain®, který rostliny stimuluje, pomáhá jim udržet si normální tempo růstu a celkově je podporuje v období stresu.

„Impro-Grain® aplikovaný na řepku olejku na konci fáze uchycení rostlin nebo na ozimé obiloviny (např. pšenici) na konci zimy může rostlinám pomoci odolat nepříznivému počasí a klimatickému stresu,“ vysvětluje Body. „V těchto stádiích jsou listy malé a křehké a rostlina vynakládá velké množství energie na to, aby se zotavila z poškození v důsledku vlivu prostředí. Technologie, na níž je založeno složení tohoto produktu, pomáhá rostlinám právě v těchto stresových obdobích.“

Obiloviny a zrniny jsou agronomickým segmentem, kde by měly biostimulanty podle prognóz získat největší podílu na trhu, a to kvůli vyšší poptávce po biologických hnojivech a zákazům škodlivých chemikálií, které se používají jako vstupy zemědělské produkce. „Je to nová hranice,“ prohlašuje Body. „Má-li zdravá rostlina potenciál udržet si dobré zdraví, biostimulanty mohou tuto její schopnost podpořit tím, že stimulují její vlastní kapacitu reagovat biochemicky na stresové faktory.“

Body také poukazuje na další dvě hlavní výhody častějšího používání této technologie. „Používání biostimulantů ve větší míře na celém světě může zlepšit stav chemicky ošetřované půdy a souvisejících vodních zdrojů. Aplikace biostimulantů sníží objem použitých pesticidů a zvýší účinnost využití živin, například dusíku,“ podotýká Body.

Pěstitelé dnes volí přirozenější způsoby řízení produkce s cílem dosáhnout trvalejší udržitelnosti svého podnikání. Zdravější půda a zdravější rostliny znamenají vyšší produktivitu, kvůli níž se technologie na přírodní bázi a investice do nich bohatě vyplatí.

Loading...