Skip to main content

Alltech Miko

Na pomoc míchárnám krmiv a zemědělským podnikům vyvinula společnost Alltech program MIKO (Analýza mykotoxinového rizika). Na základě zásad HACCP (Kritické kontrolní body analýzy rizik) je program určen k identifikaci rizika mykotoxinů na farmě nebo ve výrobně krmiva a stanovení plánu minimalizace rizika pro zvířata a ochrany ziskovosti provozů. 

MIKO na farmě 

MIKO-Program030.jpg

Na farmě začíná audit MIKO kontrolou zrnin a dalších uskladěných krmiv. Vyhledávají se známky zaplísnění a  kontroluje místo a způsob skladování (například zda není vystaveno dešti a vlhkosti) a předkládání krmiva zvířatům. Zástupci společnosti Alltech provádějící kontrolu používají také teploměry a termální kamery pro vyhledávání míst s rizikem potenciální aktivity plísní.  

Míchárna krmiv 

V míchárně začíná audit MIKO stěry z vnitřního prostoru každého kusu zařízení používaného v procesu výroby krmiv, od příjmu zrnin po zásobníky s krmnými směsmi. Testování výskytu plísní a kvasinek na každém z těchto míst poskytuje přehled pro posouzení celkového rizika a informace pro zavedení vhodného plánu údržby a čištění a obecných pracovních zásad pro celkové zmírnění tohoto rizika. 

Hodnocení  

Účelem programu MIKO je zjistit úroveň rizika kontaminace mykotoxiny v dodavatelském řetězci, aby bylo možno provést správné kroky ke zmírnění negativního dopadu na užitkovost zvířat a bezpečnost potravin. 

To zahrnuje zavedení správných postupů monitorování a identifikace kritických hladin pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat. Na základě těchto informací lze nacházet správný poměr mezi ekonomickým krmením a optimální užitkovostí zvířat s ohledem na mykotoxiny. 

Kontaktujte nás 

 

Loading...