Skip to main content

10 gode grunner til å bruke YEA-SACC

gode grunner til å bruke YEA-SACC

Fôr kostnadene utgjør på gjennomsnitt 60% av produksjonskostnaden, dette viser hvor viktig det er med optimalisert forutnyttelse.

Optimal vom funksjon gir grunnlaget for maksimalt tørrstoff opptak og effektiviteten dette gir. Jo lenger vomma holder seg i den effektive sonen for fordøyelse, jo større er potensialet for opptak av de viktigste næringsstoffene.

YEA-SACC er en levende gjærkultur fra Alltech som er bevisst valgt for dens egenskaper til å øke dyrenes prestasjoner. YEA-SACC er unik i sin evne til å stimulere både fiberfordøyelse og utnyttelsen av næringsstoffene. Dermed oppnår YEA-SACC en økning av pH på vommen som fører til mer effektiv fordøyelse av både kraftfôr og grovfôr, og reduserer dermed mengden av ufordøyd fôr.

Her er 10 gode grunner til hvorfor du bør gi YEA-SACC til din besetning: 
 

1.    Mer melk 
YEA-SACC øker melkeproduksjonen med 1,6 liter. Den økte tilgangen av næringsstoffer gjør det mulig å øke melkeproduksjonen, uten tap av kroppens energi reserver. 
 
2.    Høyre fòreffektivitet
Gjennom forbedret fôrutnyttelse er mer energi tilgjengelig for å støtte vektøkning og høyere melkeutbytte. YEA-SACC øker fôreffektiviteten med opptil 6%.

 
 
3.    Bedre tilvekst

Ved storfe produksjon er det viktig å oppnå høyest mulig daglig vektøkning for å redusere antall dager til slakting. YEA-SACC øker daglig tilvekst med 11%.  


  
4.    Bedre vom miljø 
YEA-SACC stimulerer bakteriene som bryter ned fibrene i fôret. YEA-SACC bruker også opp rest sukkeret i vomma, sammen betyr dette en forhøyning av vommas pH, som fører til en mer effektiv fordøyelse av både kraftfôr og grovfôr. 

5.    Tarm flora 
YEA-SACC øker mengdene med mikrobielle proteiner i tarm floraen som igjen gir bedre tarm helse for dyret. 


  
6.    Høyere slaktevekt 
Forsøk utført i Irland, England og Romania viser at bruk av YEA-SACC i fôret øker slaktevekten med 10%.

7.    Økt fruktbarhet
YEA-SACC øker fruktbarheten. Alltech’s levende gjær reduserer tiden til drektighet med 5-7 dager.  


 
8.    Forskning 
YEA-SACC har vert på markedet i 38 år og er den gjærkulturen for dyr som er forsket mest på i verden. 47% av all forsking på levende gjær er gjort på YEA-SACC 


 
9.    EFSA Sertifisert
YEA-SACC er sertifisert av European Food Safty Authority som eneste gjærkultur med dokumentert effekt for storfe og melkeproduksjon. 

10.    Redusert karbon utslipp 
YEA-SACC er som eneste gjærkultur sertifisert av The Carbon Trust for å redusere utslipp av metan og utskillelse av nitrogen. 100kg økt melkeproduksjon pr. Laktasjon pr. ku reduserer metanutslippet med 3-7%.  
  
 
Alle melkekyr opplever fall i pH på vommen i løpet av dagen. Ved å fokusere pH-svingningene som naturlig oppstår under fôring, kan produsentene øke melkeproduksjonen uten at det går ut over dyrets helse og velvære. 
 
YEA-SACC fremmer vommestabilitet, og hjelper kyr med å unngå de store variasjonene i vom-pH som kan forstyrre fiberfordøyelsen og fôropptaket.

Forsøkene og resultatene vi referer til er utført ved: 
-    Hohenheim, Germany, Steingass 
-    Tartu, Estonia, Kaske, Kasmus 
-    Universety College Dublin, Ireland, Mulligan
-    Teagasc Research Centre, Grange, Irland 
-    Harper Adams University, UK 
-    Institute for Ruminant R & D. Romania 
 

Loading...