Skip to main content

Kalvehelse - Fra stang ut til stang inn

Kalvehelse - Fra stang ut til stang inn

Kalvehelse koster så lite, men gir så mye tilbake. Asbjørn Hagene har hatt sine utfordringer innenfor kalvehelsen, men nå er problemene så godt som borte. 

Asbjørn Hagene fra Brumunddal driver Bjørgeberget Samdrift sammen med Lars Opsal. De har ca. 60 kalvinger i året.

Kalvehelse er noe som står Asbjørn nært og det hele startet i mars 2019. Etter en lengre tid med utfordringer med helsen til kalvene og misnøye med melkepulveret han brukte skrev Asbjørn ett innlegg på et landbruksforum på Facebook, hvor han spurte etter tips til melkepulver. Responsen var god, og Asbjørn bet seg merke i at flertallet anbefalte Blueprint Melk fra Alltech.

På grunn av den gode responsen tok Asbjørn kontakt med Alltech’s On-farm rådgiver Leif Åge Eikefjord og et gårdsbesøk ble avtalt. Ett år etter er problemene, som før var regelen, blitt unntaket.

- Det første vi gjorde var å endre melkepulveret til Alltech’s Blueprint Melk i vår kalvefôringsautomat hvor kalvene har nesten fri tilgang fra de er ca en uke gammel. I tillegg blander vi 50\50 med melkepulver og råmelk etter 5 - 6 levedager for å sikre en god overgang. Vi har prøvd flere premium-produkter innen melkepulver, og for oss er det Blueprint som har fungert best. Tarmhelsen til kalvene ble markant bedre med en gang vi startet med Blueprint, sier Asbjørn.

- Leif Åge gav oss flere råd som vi har tatt til oss, som eget kalvekraftfôr til de er 3mnd gamle. Det beste og kansje enkleste rådet vi fikk var å endre underlaget i kalvebingen fra flis til halm. Dette ser vi har gjort stor forskjell. Vi ser økt trivsel i bingen, livligere kalver og det er tydelig at kalvene foretrekker halm.

God tilvekst

På Bjørgeberget samdrift har de merket stor effekt etter at de begynte å fokusere på kalvehelse.

- Vi har god tilvekst på både kviger og okser. På kvigene ser vi en voldsom bedring på tilveksten. Noe av dette kan sikkert tilskrives fullfôr/fôrmikser, men grunnlaget for god tilvekst starter jo fra de er født, sier Asbjørn.

- Så fort som mulig etter kalving starter vi med å gi råmelk etter appetitt. Dersom kalvene ikke drikker selv, gir vi med sonde. Råmelken inneholder næringsstoffer som er svært viktige og gir kalven en best mulig start på livet. Jeg tror at rask tilgang på mye og god råmelk er det mange som ikke har nok fokus på, sier Asbjørn. Dette er ekstremt viktig innen kalvehelse.

De gode rådene

Leif Åge Eikefjord har jobbet i Alltech siden 2005 hvor han begynte som selger for det som den gang het Produs. Etter at Alltech kjøpte opp Produs i 2015 fikk Leif Åge tilbudet om å videreutdanne seg i Alltech’s eget utdanningsprogram. I dag jobber Leif Åge som On-farm rådgiver og har spesialisert seg innen melkebesetning og storfeproduksjon med hovedområde i Viken og Innlandet.

- God kalvehelse er noe av det viktigste for å kunne produsere høytytende dyr. Det begynner allerede i sinperioden, sier Leif Åge Eikefjord.

- Bjørgeberget Samdrift har virkelig gjort en god innsats for å få bedre tilvekst på kalvene. Jeg synes det er inspirerende å jobbe i lag med så engasjerte husdyrprodusenter. I løpet av en vanlig uke besøker jeg mange med god kalveoppstalling, men jeg ser fortsatt at noen har noe og gå på her. Å være bonde i dag er krevende, og det er masse å passe på, men en bør alltid ha fokus på at kalven skal ha det bra. Har en utfordringer med kalvehelsen og ikke optimal tilvekst, så bør en stille seg dette spørsmålet: Hva blir kostnaden på å ikke gjøre noe, og hvor mye kan jeg tjene på noen få enkle tiltak?

- Et enkelt tiltak, som Asbjørn har hatt god erfaring med, er halm i kalvebingen. Halmen er suveren på å trekke til seg fuktighet. Den er lun, og kalven kan legge seg godt ned i den. Dette er særs viktig for å unngå trekk. Du bør kunne sitte på halmen i noen minutter, sier Leif Åge. Er du tørr på rompa når du reiser deg, så er det godt nok for kalven og. Er halmen tørr trives ikke bakteriene. Flis vil ikke holde seg like tørt og må byttes oftere.

Oppfølging

Asbjørn er fornøyd med oppfølgingen han får fra Alltech.

- Det at vi kan bruke Alltech og Leif Åge som sparringspartner er utrulig viktig for oss. Vi setter pris på de gode samtalene, og er imponert over engasjementet og kunnskapen når det kommer til kalvestell, sier han.

- Det er mange råd og meninger der ute og det å ta en prat med Leif Åge uten å føle på kjøpepress, setter vi stor pris på.

 

Loading...