Skip to main content

Mer robust fisk med ernæringsløsninger fra Alltech

Mer robust fisk med ernæringsløsninger fra Alltech

For tre år siden startet oppdrettsselskapet Edelfarm (Salten Aqua) å gi fisken organiske mineraler fra Alltech.

- Det har vært spennende å se utviklingen. Fisken har mindre sår, den er mer robust og den har rett og slett bedre helse, sier Alice Øksheim fra Edelfarm.

Det var hennes bestefar Jan Øksheim som etablerte hjørnesteinsbedriften i Rognan i 1983. Hennes far, Roger Øksheim, overtok som daglig leder som 25 åring i 1997. I dag er han arbeidende styreleder og datteren Alice Øksheim er daglig leder og gjør alt fra røkterarbeid til kontor og markedsarbeid for familiebedriften.

Alice Øksheim forteller at de har jobbet tett med Alltech i flere år. De startet med et tarmhelseprodukt, Aquate, i 2015 og fra 2017 har de gitt organiske mineraler og Aquate til fisken. Mineralpakken og Aquate blir blandet inn i fôret på fôrfabrikken.

Bedre fiskehelse med tilsatt organiske mineraler

- Vi så ganske raskt positive resultater og har siden gitt denne ernæringsløsningen til all fisk produsert i Skjerstadfjorden. Mineralpakken inneholder organiske mineraler i motsetning til uorganiske mineraler som er standard i fôr til laks. F isken tar opp mineralene i organisk form mer effektivt, og det gir helt klart bedre fiskehelse, sier hun . Vi ser det spesielt på tre ting. For det første har fisken mindre sår. For det andre har den bedre tarmhelse og for det tredje unngår vi katarakt. Summen av dette er en mer robust fisk, noe vi og forbruker setter stor pris på. Forbruker skal vite at fisken vi leverer har hatt et godt liv og god helse gir utslag i smaken, poengterer Alice Øksheim.

Organiske mineraler gir bedre produksjon

Lederen for Alltech sin aqua avdeling i Norge (Aqua Division Manager ) Elin Kvamme, sier de får gode tilbakemeldinger fra oppdrettere som gir fisken organiske mineraler.

- Vi har dokumentert signifikant bedre mineraldeponering i laks ved bruk av organiske mineraler og i forsøk er dette spesielt synlig under stress. Det skyldes at organiske mineraler er mer biotilgjengelige for fisken. Vi har også forsøk som viser at organiske mineraler har positiv effekt på melanin, katarakt, filetutbytte, skinnhelse, omega-3 nivå i fillet og gaping, sier Elin Kvamme. Fisk som får organiske mineraler har litt mer å gå på når produksjonen er krevende, sier hun

Eksporteres til USA

Dette slutter Alice Øksheim i Edelfarm AS seg til. De er kjent for å produsere laks av høy kvalitet fra sine lokaliteter i Skjerstadfjorden i Saltdal kommune.

En del av denne fisken eksporteres til USA, som er et kvalitetsbevisst marked. Det er viktig for oss at fisken vi selger er av god kvalitet og har hatt god helse. Vi driver i samdrift med Wenberg Fiskeoppdrett AS (Salten Aqua) som har samme produksjonsrettigheter og som også gir fisken den samme ernæringsløsningen, sier Alice Øksheim.

Edelfarm sine lokaliteter i Skjerstadfjorden er nærmest unike i oppdretts sammenheng og gir svært gode oppvekstvillkår for oppdrett av laks. Verdens sterkeste malstrøm, Saltstraumen, sørger for god vannutskifting og optimale miljøforhold for fisken og for fjorden.

Alltech spesialist på dyre- og fiskehelse.

Alltech er et 41 år gammelt familiedrevet amerikansk selskap og er verdensledende innen ernæringsløsninger til dyr og fisk. Alltech er sterkt verdi-drevet og har som mål å bidra til en bedre og mer bærekraftig verden.

-Alltech Norge har levert produkter til landbruksnæringen i lang tid. Etter at vi etablerte oss i Norge for 14 år siden har vi satset mer og mer på ernæringsløsninger til oppdrett av laks og ørret. I dag har vi en egen aqua-avdeling i Bergen, sier Elin Kvamme.

Alltechs forskningsdirektør, Dr. Richard Murphy, har vært ansatt i selskapet i 27 år og ledet i 1999 åpningen av Alltech sitt hovedkontor i Europa, i Dunboyne rett utenfor Dublin i Irland. Han har forsket mye på bruken av organiske mineraler til ulike dyre- og fiskearter og sier det er et faktum at organiske mineraler tas lettere opp i kroppen, sammenlignet med de uorganiske mineralene.

Kopierer naturen

- Ved bruk av uorganiske mineraler binder mineralene seg lettere til viktige fôringredienser som vitaminer og astaxanthin og fisken kan gå glipp av livsviktige næringsstoffer . Alltech kopierer naturen ved å binde mineralene til aminosyrer og peptider i det som kalles chelater. Disse ringformede chelatene er mer stabile og reagerer ikke med andre ingredienser i fôret. De tas lettere opp i fisken og er dermed mer bio-tilgjengelig, sier Dr. Richard Murphy.

Det finnes mange ulike organiske mineraler på markedet, men alle er ikke like stabile og like veldokumentert som Alltech sine organiske mineraler. Det er spesielt viktig at mineralene er pH stabile, ellers vil de organiske mineralene omdannes til uorganiske mineraler i kontakt med lav pH. Da får du ikke det organiske produktet du i utgangspunktet betalte for, sier Dr. Richard Murphy

Basert på lang og omfattende forsking

-Våre mineraler er pH stabile mellom pH2 og 8. Alltech ligger ti år foran konkurrentene og har over 800 vitenskapelige forsøk. Vi har også bidratt til over 70 master- og PhD oppgaver, basert på organiske mineraler til ulike dyrearter, sier Dr. Richard Murphy.

 

Loading...