Skip to main content

Forsker på ernæringsløsning til laks

Forsker på ernæringsløsning til laks

- Jeg har ikke sett resultater enda, men jeg ser fisken hver dag. Den er mye finere og mye større etter at vi startet med organiske mikromineraler (Bioplex) fra Alltech, sier Victoria Marlen Olsen Solbakk.

Hun er driftsoperatør i Wenberg (Salten Aqua) og har vært med i FoU-prosjektet siden det startet opp for snart to år siden. Hovedmålet i prosjektet er å studere de positive effektene organiske mikromineraler har på laks.

Stort forskningsprosjekt

Blom Fiskeoppdrett AS på Vestlandet, SalmoNor i Midt-Norge og Salten FoU (Wenberg/Edelfarm) i Nord-Norge er med i FoU-prosjektet EINVU, der bokstavrekken står for” Ernæringsmessige Innovasjoner – Nøkkelen til de store Velferds Utfordringene”. Alltech Norway er prosjekteier og Nofima er vitenskapelig forskningsansvarlig.

-Vi får inn resultater fra de tre oppdrettsselskapene hele tiden, men det er for tidlig å komme med noen konklusjoner, sier seniorforsker Katarina Kousoulaki ved Nofima. Imidlertid sier hun at enkeltstående resultater isolert sett indikerer at det er en positiv effekt av organiske mikromineraler i fôr til oppdrettsfisk. 

-Vi må likevel motta resultater fra alle selskapene, før vi kan komme med endelige konklusjoner. Vi er nå i gang med nytt utsett av fisk som får enten 75% organiske mikromineraler, eller 75% uorganiske mikromineraler. Trolig har vi resultatene klare i løpet av året, sier Katarina.

-Mitt hjertebarn!

-Dette er mitt hjertebarn !, sier Victoria i Wenberg.

- Jeg har stor tro på at fisken får det mye bedre når de får organiske mikromineraler. Visuelt ser jeg stor forskjell på fisk som får vanlig fôr og de som får fôr med organiske mikromineraler fra Alltech, sier Victoria. Wenberg Fiskeoppdrett AS ble stiftet i 1985. Selskapet produserer og selger laks av høy kvalitet fra sine lokaliteter i Skjerstadfjorden.

- Lokaliteten vår her i Skjerstadfjorden i Nordland er nærmest unik i oppdrettssammenheng og gir svært gode oppvekst-vilkår for laks. Verdens sterkeste malstrøm, Saltstraumen, sørger for stor vannutskifting og gunstige forhold både for miljøet og for fisken.

-Alltech sine organiske spormetaller

Aqua Division Manager i Alltech Norway, Elin Kvamme, er optimistisk basert på småskalaforsøk og foreløpige resultater fra FoU-prosjektet.

- Alltech sine organiske mikromineraler er mer biotilgjengelige for fisken og gir en bedre mineraldeponering i vev, sier hun. Vi ser også at de organiske mikromineralene har positiv effekt på melaninflekker, katarakt, filetutbytte, skinnhelse, omega-3 nivå i fillet og spalting. Fisken tar opp de organiske mikromineralene mer effektivt og den har rett og slett mer å gå på, sier Elin.

Hennes kollega Torkell Tveit er prosjektleder og har tett oppfølging av de tre oppdrettsselskapene.

-Lakseoppdrett har ulike utfordringer i ulike deler av landet, sier Torkell. Vi gjør helt like forsøk i Sør-, Midt- og Nord-Norge. Det blir spennende å se om vi får ulike resultater, basert på hvor langs norskekysten forsøkene blir utført, sier Torkell.

 

-Bedre omdømme til næringen

I SalmoNor er det kvalitetsleder Torry Moe som har ansvar for prosjektet, og han trives godt med FoU-arbeid.

-Dersom det vitenskapelig kan dokumenteres at organiske mikromineraler bidrar til bedre fiskehelse, kan det være med å styrke omdømmet til næringen, sier Torry.

SalmoNor er resultatet av en fusjon mellom Vikna Sjøfarm i Vikna og Lund Fiskeoppdrett i Nærøy, som ble gjennomført i 2010. SalmoNors hovedkontor ligger i Rørvik.

-Fremtiden innen ernæring

Robert Mikkelsen i Blom Fiskeoppdrett AS synes det har vært en glede å delta i FoU-prosjektet. Folkene i Alltech og Nofima er kjekke å samarbeide med og for oss har det vært et lystbetont arbeid med mye læring. Jeg tror organiske mineraler er fremtiden innen ernæring til fisk. Ut fra det jeg har sett, virker som at fisken blir sterkere med opptak av mineraler i organisk form, sier Robert.

Blom Fiskeoppdrett AS er en familiebedrift som ble stiftet i 1971 av Andreas Blom, en av pionerene i Norge innen oppdrett av laks og ørret. Selskapet har hovedkontor i Øygarden, vest for Bergen.

Organiske mineraler vs. uorganiske mineraler

FoU-prosjektet måler effektene av organiske mikromineraler i oppdrettslaks under kommersiell produksjon. Testfôret som benyttes i de tre oppdrettsselskapene inneholder organisk Selen, Jern, Mangan, Kobber og Sink, - i stedet for tilsvarende uorganiske mikromineraler i kontrollforet. Forsøkene utføres på vår og høstfisk, og med to ulike nivåer av organiske mikromineraler.

- Fokus i forskningsprosjektet er vekst, filetkvalitet, helse, velferd og overlevelse, sier Aqua Division Manager i Alltech Norway, Elin Kvamme.

Alltech er et av verdens ledende dyrehelseselskap med nær 40 års erfaring fra landbruksnæringen. Siden 2012 har Alltech hatt et godt samarbeid med Nofima, som har dokumentert effekten av produktene Aquate og Bioplex (Organiske mikromineraler) på laks og ørret. Disse produktene benyttes som ernæringsløsninger til ulike fiskearter over hele verden.

Loading...