Skip to main content

IMPRO-SET®

IMPRO-SET® je listová aplikace vytvořená s použitím vysoce účinných živin a růstových faktorů získaných z fermentační technologie.

IMPRO-SET je speciálně vyvinutý pro produkci ovoce a zeleniny, poskytuje rostlinám prvky nezbytné pro optimalizaci metabolických funkcí, a tím zvyšuje úrodu ovoce a zeleniny a zlepšuje jejich celkovou kvalitu.

  •  Vyšší obchodovatelnost úrody
  • Zlepšuje parametry kvality u rostlin jako jsou barva, cukry (°Brix), pevnost a posklizňovou kvalitu
  • Optimalizuje uniformitu a velikost ovoce a zeleniny
  • Poskytuje živiny nezbytné pro fotosyntézu a ostatní metabolické procesy rostlin
  • Snižuje účinky stresových situací a stimuluje zdravý růst rostlin