Skip to main content

IMPRO-GRAIN®

IMPRO-GRAIN® obsahuje unikátní kombinaci mikroživin a růstových faktorů získanou mikrobiální fermentací a je vytvořen speciálně pro použití při pěstování obilovin a pícnin. Na základě poznatků výzkumů a studií o metabolismu rostlin, IMPRO-GRAIN podporuje metabolické funkce, čímž zvyšuje výnosy, nutriční hodnotu a kvalitativní parametry.

IMPRO-GRAIN poskytuje živiny nezbytné pro metabolické procesy v rostlinách, jako je fotosyntéza, podporuje tak energii a zmírňuje dopad stresu.

  • Zvyšuje výnosy
  • Zlepšuje uniformitu a zralost rostlin
  • Vhodné k použití v ekologickém zemědělství (EC 834/2007)