Skip to main content

SYNERGEN®

Synergen® je produkt plísně Aspergillus niger v procesu fermentace na pevném substrátě. Synergen nabízí flexibilnější přístup ke složení krmiva zařazením vedlejších produktů nebo snížením živinových omezení krmiva. Užitkovost zvířat, která jím byla krmena, také ukázala, že jej nezničí nejrůznější podmínky zpracování krmiva. 

Synergen: 

  • Nabízí flexibilnější přístup ke složení krmiva zařazením vedlejších produktů nebo snížením živinových omezení krmiva. 

  • Užitkovost zvířat, která jím byla krmena, také ukázala, že jej nezničí nejrůznější podmínky zpracování krmiva. 

  • Poskytuje významné výhody pro užitkovost zvířat, včetně lepší konverze krmiva, zvýšení přírůstku a produkce vajec. 

  • Snižuje náklady na krmivo při zvyšování celkové ziskovosti. 

  • Umožňuje flexibilitu výkrmu. 

Loading...