Skip to main content

Crop Science Produkty

IMPRO-GRAIN®

IMPRO-GRAIN® obsahuje unikátní kombinaci mikroživin a růstových faktorů získanou mikrobiální fermentací a je vytvořen speciálně pro použití při pěstování obilovin a pícnin.

IMPRO-SET®

IMPRO-SET® je listová aplikace vytvořená s použitím vysoce účinných živin a růstových faktorů získaných z fermentační technologie.

SOIL-SET® AID

SOIL-SET® AID vychází z dlouhodobých výzkumů mikrobiální fermentace.
Loading...