Skip to main content

Yem Formülasyonu

feed formulation.jpg

Sisteminiz ne olursa olsun rasyonunuzu formüle edebiliriz.

Rasyon formülasyonunda bilgili ve deneyimli beslenme uzmanlarından oluşan ekibimiz sizlerle birlikte çalışarak doğru içerikleri belirlemektedir. Böylece, çiftliğinizde yetiştirdiğiniz kaba yemlerden veya ihtiyacınız olan bitkisel ham maddelerden en iyi şekilde yararlanmanız ve sürünüzün gereksinimi olan en uygun rasyonu oluşturmanız mümkün olabilmektedir. 

Uzman ekibimiz yem formülasyonu hizmeti kapsamında işletmenizi ziyaret ederek, işletme şartlarınızı ve mevcut kaynaklarınızı değerlendirmekte, ihtiyacınızı eksiksiz şekilde karşılayan tamamen size özel yem rasyonları sunmaktadır. 

Ruminant hayvanlar için sunduğumuz rasyon hizmetleri: 

 • 70/30 rasyon 
 • GDO’suz rasyon 
 • Kuru dönem yem rasyonu 
 • Yüksek selülozlu rasyon 
 • Yüksek oranda ot içeren rasyon 
 • %100 mısır içeren rasyon  
 • Yan ürünlerle yapılan rasyon 
 • Mera rasyonu 

Sunduğumuz yem formülasyonu hizmetiyle; kaynakların verimli şekilde kullanımını, hayvan sağlığı ve performansının optimize edilmesini ve yem maliyetlerinin azaltılmasını hedeflemekteyiz. 

Yem formülasyonu hizmeti ile elde edebileceğiniz avantajlar: 

 • Rasyon içeriklerinin seçiminde esneklik ve dengelenmesi 
 • Satın alınan yem miktarının azaltılması 
 • Rasyon kalitesinin yönetimi 
 • Kaynakların optimizasyonu ile kendi kendine daha fazla yetebilme 

İhtiyacınız olan destek bir telefon kadar uzağınızda…Bizleri her zaman arayabilir ve acil durumlar için beslenme uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.

Bize Ulaşın

Loading...