Skip to main content

Tespit ve Değerlendirme

monitoring.jpg

Kapsamlı analiz araçlarımız ile sürünüzün performansını ölçüp takip ediyoruz.

Bizler Alltech’te, karlı ve sürdürülebilir bir iş yapmanın yolunun verim artışı olduğuna inanıyoruz. Çiftlik destek ekibimiz denetim programları kapsamında işletmenizi ziyaret etmekte, gelişmiş analiz ve değerlendirme araçlarını kullanarak verilerinizi değerlendirmekte ve çiftliğinizin durumu, iyileştirilmesi gereken alanlar ve bu alanların iyileştirilmesine yönelik atılacak adımlar ile ilgili sizlere önerilerde bulunmaktadır.

Sahip olduğumuz ölçme - değerlendirme araçları, besleme yoluyla verimliliğin arttırılmasının ekonomik değeri, karlılık, maliyet ve gelire ilişkin projeksiyonlar hazırlayarak işinizi geliştirmeye yardımcı olmaktadır.

Çiftlik performansının analiz araçlarının kullanılarak düzenli olarak izlenip denetlendiği Alltech denetim programlarında; yemden yararlanma, mineral beslemesi, bağırsak sağlığı, alternatif protein kaynakları ve mikotoksin kontrolü gibi temel alanlardaki çeşitli bileşenler bir araya getirilmiştir. Ekibimiz, denetimlerde elde edilen verileri ve bu konudaki çözüm önerilerini kapsamlı bir şekilde sizlere sunmaktadır.

İleri teknolojilere sahip analiz araçlarını kullanarak sürünüzü, besleme uygulamalarınızı, işletmenizdeki yönetim alanlarını ve kaynaklarınızı değerlendiriyoruz. Karşılaştığınız zorlukların gerçek nedenlerini tespit ederek çözüm odaklı önerilerde bulunuyoruz. Böylece verim ve karlılığınıza etki eden olumsuz faktörleri en az indiriyoruz.

Çiftlik denetim programlarımız yoluyla tespit ve değerlendirme amaçlı kullandığımız bazı araçlar:

  • Alltech 37+® : Alltech’in uluslararası mikotoksin laboratuvarındaki en ileri teknolojiye sahip analiz cihazıyla yem, hammadde veya kaba yemde 37’den fazla mikotoksini tespit ediyoruz.
  • Gübre Eleği Testi: Rumen (işkembe) sağlığı ve sindirim etkinliğini kontrol ediyoruz.
  • TMR Yem Eleği (Penn State): Yem karma vagonunda hazırlanan toplam karma rasyon (TMR)’u fiziksel etkinlik, kaba yem parça uzunluğu ve homojen karışımı bakımından değerlendiriyoruz.
  • Termal Kamera ve Kuru Madde Ölçer: Silaj kalitesinin kontrolünü ve değerlendirilmesini yapıyoruz.
  • Yerel Veterinerlik Hizmetleri: Verim ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek nedenleri saptamak üzere çeşitli analiz hizmetleri vermekteyiz: Metabolik profil testleri, kan tahlilleri (ß-keton, NEFA, kan-üre nitrojen testi – BUN, kalsiyum, fosfor, magnezyum, protein, kolesterol, glukoz testleri), mikroskobik analizler (Somatik hücre sayımı-SHS), spektrofotometrik analizler (Süt-üre nitrojen testi - MUN), sahadan alınan numunelere ilişkin testler
  • Geri dönüş hesaplama araçları (E-CO2, “What If?”): Et, süt, yumurta bileşenleri; verim, fertilite ve sağlık; sürü yenileme veya sürüden çıkarma; yem ve hammadde başlıkları altında dört temel girdiyi baz alarak olası değişikliklerde verim sonuçlarını karşılaştırıyoruz.

Bize Ulaşın

Loading...