Skip to main content

Nutrigenomika

ZA NUTRIGENOMIKOU JE VĚDA

Základní jednotkou každého živého organismu je buňka. Uprostřed každé buňky je jádro obsahující genetický materiál známý jako DNA (kyselina deoxyribonukleová), podrobný plán pro všechny komponenty nutné pro budování a udržování buněk. DNA sestává z genů, které umožňují produkci specifických bílkovin provádějících biologickou práci buňky.

Buňka obsahuje geny pro tisíce bílkovin. Buňky podobné struktury a funkce jsou organizovány ve tkáně (vaskulární, epidermální, základní a dělivé), jež vytvářejí kořeny, lodyhy, listy, květy, semena a plody. Každá část rostliny plní konkrétní funkci, která rostlině umožňuje žít a růst. A protože buňky neustále rostou, umírají a jsou nahrazovány novými, musí být neustále vytvářeny i bílkoviny.

Kroky genového projevu:
 

1. DNA

Každý gen uvnitř buňky je nosičem kódu konkrétní bílkoviny. Přestože všechny buňky obsahují kompletní genetický kód, pouze zlomek z nich se "zapíná" či projevuje, a to v závislosti na typu buňky a dostupnosti živin, bioaktivních složek a dalších stimulů.

2. Transkripce

Je-li genový projev aktivován či stimulován výživou, přepisuje se mediátor RNA (mRNA) z DNA kódu a vytváří "kopii". V závislosti na dostupných živinách může být transkripce potlačena, t.j. destimulována. Tímto způsobem si buňky regulují, která bílkovina se bude vytvářet.

3. Dešifrování

Buněčný aparát dešifruje tuto mRNA, přičemž genetický kód přečte a vyrobí konkrétní bílkoviny.

4. Funkce

Buňky produkují tisíce bílkovin, které působí a vzájemně reagují konkrétními způsoby jako součást vyšších biologických funkcí (růst, reprodukce, fotosyntéza, atd.). Tyto biologické funkce jsou regulací genového projevu ovlivňovány.

Co je nutrigenomika?

Nutrigenomika je obor studující jak výživa ovlivňuje genový projev.

Jak se tyto vědecké poznatky uplatňují?

Analytický nástroj zvaný microarray nebo genový čip umožňuje výzkumu porovnat účinky diety na genový projev. Znalost toho, které geny jsou stimulovány či destimulovány nabízí náhled do pochopení změn v růstu a produkci. Sofistikovaná analýza těchto údajů poskytuje důležitá vodítka pro optimalizaci funkcí a zdravotního stavu rostlin.

Je nutrigenomika něco jako genetická modifikace?

Nikoli. Genetická modifikace znamená u organismu změnu genetického kódu. Nutrigenomika se zabývá tím, jak lze existující geny ovlivnit prostřednictvím výživy, bioaktivních složek a jinými stimuly.

 

Kontaktujte nás 

Loading...