Skip to main content

Ochrana

OCHRANA  

Biologicky racionální řešení, která zlepšují přirozenou obranyschopnost rostlin

Přirozené posilování obranyschopnosti rostlin  
Jak se ve světě postupně přestávají používat tradiční chemikálie, otevírá se prostor pro bio-racionální řešení rostlinné výroby v rámci standardních aplikačních programů. Posilování přirozené obrany rostlin lepší výživou v rámci programů ochrany rostlin společnosti Alltech má za cíl omezit potřebu fungicidů prostřednictvím integrace konvenčních fungicidů s biofungicidy a výživovými doplňky. Cílem našeho výzkumného střediska nutrigenomiky je poskytovat jedinečná přírodní řešení pro zlepšování zdraví rostlin a zvyšování jejich odolnosti vůči infekcím.

Jak se vyhnout použití jedovatých chemikálií bez ztráty zisku 
Zemědělství se snaží udržet krok s růstem světové populace, aniž by došlo k vyčerpání přírodních zdrojů. Proto jsme nuceni vymýšlet inovační způsoby, jak z méně udělat více. K tomu si přidejte stále četnější zákazy různých chemikálií a hlas spotřebitelské veřejnosti volající po čisté, vysledovatelné produkci, a máte tu ono dilema moderní doby. Jak vchází v nemilost řada dříve běžně používaných chemikálií, rychle získávají pozice přírodní produkty, které vytlačují nežádoucí chemikálie v běžných programech ošetřování půdy. Metody biologické kontroly spolu s přesnými nutričními strategiemi se stávají nedílnou součástí moderních agronomických programů.

Obrana před ekologickými hrozbami  
Boj proti škůdcům musí hledat křehkou rovnováhu mezi škůdcem, hostitelskou rostlinou a prostředím produkce. Zničení všech škůdců, hmyzu, patogenů a plevelů není možné. Rostlinná produkce je úzce svázána s prostředím a v ochraně hraje svou roli i úrodnost. Posílení přirozené obranyschopnosti rostlin zlepšuje kvalitu úrody a výnosy snížením výskytu plísňových chorob rostlin. 

 

Kontaktujte nás 

 

Loading...