Skip to main content

Biostimulanty

ZA BIOSTIMULANTY JE VĚDA

Maximalizace genetického potenciálu

Aby mohl atlet dosahovat špičkových výkonů, musí dělat víc než jen trénovat. Vhodná dieta je významným aspektem zásobování svalů živinami, které potřebují pro regeneraci a růst. Elitní atleti často doplňují svou dietu vitamíny, minerály, kreatinem a dalšími "ergogenními" látkami. Vrozená genetická fyziologie atletů na tyto látky reaguje a umožňuje jim zvyšovat fyzickou sílu, která v soutěžích často znamená výhodu. Rostliny reagují na určité látky známé jako biostimulanty podobným způsobem, přičemž aktivují látkovou přeměnu, která ovlivňuje fotosyntézu.

Co jsou biostimulanty?

Rostlinné biostimulanty jsou různé látky a mikroorganismy, které se používají pro zlepšení růstu rostlin. Tyto produkty jsou někdy známé pod jiným názvem jako např. posilovací prostředky a kondicionéry pro rostliny, fytostimulanty, biohnojiva, bioaktivátory či zlepšovače půdy, výnosů, kultur a růstu rostlin. Pokud nejde o účinek na růst rostlin prostřednictvím přímého hnojení, jsou to produkty s obsahem nějakých živin. Biostimulanty fungují prostřednictvím odlišných mechanismů než přímá hnojiva, a to bez ohledu na přítomnost živin v těchto hnojivech. Jejich rychlé zařazení do integrovaného pěstování hospodářských plodin na celém světě podporuje celá řada faktorů, např.:

* Prokázaná účinnost a akceptace neziskovými nevládními organizacemi, vládními orgány, akademickou obcí i samotným oborem výroby biostimulantů;

* Společnosti nabízející řešení přizpůsobená požadavkům zákazníka a pracující na zvyšování povědomí o tomto oboru

* Potřeba obnovit degradovanou půdu

* Požadavek pěstitelů i spotřebitelů na bioprodukty a produkty bezpečné pro životní prostředí, které mohou neutralizovat škodlivé účinky vstupu chemikálií

Jak biostimulanty působí?

Biostimulanty podporují celou řadou prokázaných způsobů vývoje rostlin během jejich životního cyklu, od klíčení osiva až po fázi zralosti. Je možné je aplikovat na rostliny, osivo, půdu či jiná růstová média, která mohou zvyšovat schopnost rostlin asimilovat živiny či působit příznivě na jejich vývoj.

Vládní uznání

Přesto, že jejich používání prudce narůstá, žádná země na světě nemá regulační rámec, který by termín "rostlinné stimulanty" definoval. V důsledku toho je třeba produkty uvádět na trh v rámci legislativy platné pro hnojiva anebo jako produkty pro ochranu rostlin. V některých případech se uvádějí na trh jako obojí (např. v Kanadě). Tento slepenec regulačních překážek vede k fragmentaci a racionálnosti oboru, kdy na skutečně světové úrovni funguje nepříliš mnoho firem.

Jedna studie z roku 2015 používající techniky mapování s vysokým rozlišením (mikro RTG květenství) ukázala, že foliární aplikace biostimulantu získaného mikrobiální fermentací významně zvýšila pohyb zinku aplikovaného na list u slunečnice.

Výsledky více než deseti publikovaných studií naznačují, že biostimulanty na základě rostlinných extraktů či mikrobiálních kultur mohou obsahovat produkty látkové přeměny zúčastněné na vnímání stresu, které mohou pomoci rostlinám lépe odolávat budoucím abiotickým i biotickým stresům. Jakmile rostlina vnímá stres, biostimulanty prokazatelně podporují mechanismy její tolerance vůči tomuto stresu.

Mnoho vědeckých studií prokázalo, že různé kategorie biostimulantů mají potenciál zvyšovat produkci plodin a nadlepšovat abiotický stres - např. sucho a zasolení půdy".

 

Kontaktujte nás 

 

Loading...