Skip to main content

Beskyttelse af korn- og foderkvaliteten denne vinter

foder og korn kvalitet

Da foderpriserne fortsat er høje, er det vigtigt at sikre, at kvaliteten og den ernæringsmæssige værdi af ens korn og foderstoffer optimeres, nu hvor vinteren nærmer sig. Forholdene på marken har stor betydning for kvaliteten af ens foderstoffer, men man bør som producent ikke glemme betydningen af god lagerstyring for at undgå uønskede kvalitetsproblemer.

Håndtering af korn på lager

Fugt, forkert temperatur eller insektskader kan alle være med til at skabe de rette betingelser for, at svampe kan trives på lageret. Vil du undgå disse problemer? Ved kortvarig opbevaring bør kornet tørres til under 16% vandindhold så hurtigt som muligt efter høst, ved længere opbevaring (6-12 måneder) bør kornet tørres til under 14% vandindhold. 

Yderligere tips:

 • Undgå fugt og sørg for luftning i kornlagre og siloer. 
 • Hold øje med kornets temperatur og luftfugtighed regelmæssigt.
 • Oprethold en effektiv insektbekæmpelse.
 • Inspicer lagre og siloer for lækager eller ophobning af fugt.
 • Rengør og inspicer lagre og siloer grundigt mellem forskellige korn- og foderpartier.
 • Anvend ”først ind, først ud”-princippet for ingredienserne, hvor det er praktisk muligt.

Håndtering af foder på lager

Da skimmelsvampe kræver ilt for at vokse, er det afgørende at opnå og opretholde et anaerobt miljø for at reducere deres vækst og den efterfølgende risiko for mykotoksiner. Dette kan opnås ved at:

 • Holde øje med stakken regelmæssigt om vinteren, for at sikre, at der opretholdes et anaerobt miljø. Synlige tegn på opvarmning eller mug er et potentielt problem 
 • Sørge for at holde fronten af ensilagestakken lige
 • Bevæge sig på tværs af ensilagestakken så hurtigt som muligt (ideelt 5 dage for at komme på tværs om vinteren)
 • Bruge friskt foder i sin ration, undgå at tage ensilage og lade det stå ude imellem fodringer
 • Fjerne foderrester fra foderbordet, inden der fodres nyt
 • Sørge for at alle områder, hvor der håndteres foder, er rene og fri for mug eller foderrester. 

Skal muggent foder kasseres?

Selvom man som producent ønsker at undgå at skulle kassere ens foder, der er dyrt at producere, kan det fra et sundheds- og ydelsesmæssigt synspunkt være endnu dyrere at fodre ens dyr med muggent foder eller foder af en dårlig kvalitet. I en ensilagestak kan toppen og siderne ofte være udsat, og hvis ensilagen ser dårlig ud, bør den kasseres. Den har en dårlig næringsværdi, kan indeholde skadelige toksiner, og lugten vil have en negativ indflydelse på smagsoplevelsen og foderoptagelsen.

Hvilken rolle spiller ingrediensanalyse?

Analyse af foderstoffer er et grundlæggende skridt for at sikre, at foderet kan sammensættes og afbalanceres, så det opfylder dyrenes ernæringsmæssige behov. Har man kvæg, kan man også se på sukkerindhold, mens en mineralanalyse kan fremhæve specifikke områder, der har brug for yderlige tilskud. 

Da man ikke kan se mykotoksiner med det blotte øje, er det kun en specifik analyse, såsom Alltech 37+, der kan identificere, om der er et problem i den enkelte ingrediens. Vær opmærksom på, at selvom foderet ikke har synlige tegn på skimmel, betyder det ikke, at det er fri for mykotoksiner. På samme måde betyder det ikke automatisk, at der er mykotoksiner til stede, hvis der er synligt skimmel. Det er derfor, at en specifik analyse er afgørende for at kunne forstå og håndtere mykotoksiner. Da forekomsten af mykotoksiner kan være så varierende i ensilagestakke eller kornlagre og siloer, er det vigtigt med rutinemæssige test. Bare fordi en prøve kan være ren, betyder det ikke, at de ingredienser, du bruger næste måned, også vil være det.
 

Hvad skal producenterne være opmærksomme på hos dyrene? 

Når faktorer som f.eks. dyrenes samlede præstationer, frugtbarhed og tørstofoptag er kompromitteret, bør man overveje kvaliteten af de ingredienser, der fodres med. Hvis disse problemer ikke direkte kan tilskrives et andet sundhedsproblem, kan skimmelsvampe og mykotoksiner være den skyldige. Effektiv testning er nøglen til at identificere og løse problemet.
 

 

Loading...