Skip to main content

Програма за контрол на микотоксините

Микотоксините са постоянен контаминационен фактор и в най-прецизно ръководените ферми и фуражни заводи, тъй като обичайно присъстват в селскостопанската среда. Поради това е от съществено значение те да бъдат систематично следени и контролирани от всеки фермер и фуражопроизводител. 

Alltech разполага със съвременно решение, приложимо глобално, за превенция и контрол на микотоксините, включващо комбинация от специализирани програми и технологии. Ключът към ефективен контрол на микотоксините е във всеобхватното третиране на проблема – от фермата до фуражния завод, и от оценката на риска от контаминация с микотоксини до мениджмънта на фуражите. Програмата на Alltech за контрол на микотоксините предоставя серия решения за облекчаване последиците, възникващи в резултат на наличие на микотоксини на полето или при съхранението на фуражите. 

За повече информация относно програмата и продуктите, посетете: www.knowmycotoxins.com 

Loading...