Skip to main content

Protein Management

protein management_2.png

Alltechs Protein Management program er tilpasset din besetning, og hjelper dyret med å utnytte fôret bedre og mer effektivt.

Alltechs Protein Management i ditt fôr vil gi:

•    Konstant og stabilt nitrogennivå
•    Optimal vomeffektivitet
•    Redusert ureatall i melken 
•    Redusert nitrogenutslipp 
•    Optimal melkeproduksjon 
•    Forbedret fiber fordøyelse

Loading...