Skip to main content

Mycotoxin Management

mycomanagement_4.jpg

Mykotoksiner vil man kunne finne på de fleste gårder. De utgjør en mulig trussel mot dyrehelse og produktivitet. Selv de mest veldrevne gårdene vil kunne oppleve slike problemer og fokus på mykotoksinbekjempelse bør derfor være på alle fôrprodusenter og gårdbrukere sin radar.

Alltech har utviklet og leverer verdens ledende løsninger for å håndtere mykotoksin-problemer. Løsningene leveres globalt og inneholder en rekke muligheter som hjelper deg med å fjerne mykotoksin-risiko.

For mer informasjon om vårt program og produkter, besøk www.knowmycotoxins.com.

Loading...