Skip to main content

Nova Alltechova meta-analiza: izvor proteina, ugljični otisak i profitabilnost

Proteini u hranidbi životinja

Nova Alltechova meta-analiza: izvor proteina, ugljični otisak i profitabilnost.  

Smanjivanje globalnih zaliha proteina stvara nesigurnost za proizvođače i industriju stočne hrane. Ujedno raste i pritisak na proizvođače da zadovolje sve veću potražnju za mlijekom i mesom, smanje svoj utjecaj na okoliš i ostanu financijski održivi. Iako se postizanje ravnoteže između tih naizgled proturječnih ciljeva može činiti nemogućim, Alltech je objavio podatke iz nove meta-analize za preživače koja dokazuje upravo suprotno.

Rezultati su pokazali da Optigen®, neproteinski izvor dušika, može zamijeniti biljne izvore proetina i omogućiti proizvođačima mlijeka i mesa da istovremeno poboljšaju performanse životinja, smanje svoj ugljični otisak i povećaju profitabilnost. Novi podaci iz meta-analize koja ispituje učinke dodavanja Optigena hrani za mliječne krave temelje se na rezultatima 17 studija provedenih u šest različitih zemalja, dok se istraživanje za tovnu junad temelji na rezultatima 17 studija provedenih u devet različitih zemalja.

„Odgovorno nabavljanje proteina za hranidbu životinja ključno je pitanje u globalnom lancu opskrbe. Biljni izvori proteina mogu biti ograničeni, promjenjivih cijena i imati nepovoljan utjecaj na okoliš ", rekao je dr. Saheed Salami, znanstveni suradnik u Alltechu. „Studije na kojima se temelji meta-analiza potvrdile su da je Optigen održiva zamjena za biljne izvore proteina u obrocima preživača, što poboljšava učinkovitost hrane za životinje, profitabilnost i ekološku održivost proizvodnje mlijeka i mesa.“

Dobiveni rezultati kod mliječnih krava:

Korištenje Optigena u hranidbi mliječnih krava rezultiralo je uštedom ugljika od oko 54 g CO2-eq/kg mlijeka.

Primjerice, kada se to ekstrapolira na godišnju proizvodnju mlijeka u Nizozemskoj, to bi bilo jednako smanjenju emisija ugljika od 574.004 tone CO2-eq. Takva ušteda ugljika predstavlja 10 % cjelokupnog cilja smanjenja za sektore poljoprivrede i uporabe zemljišta koje nizozemska vlada zahtijeva do 2030.

 • Optigen je djelomično zamijenio oko 21 % soje u obrocima. 
 • Unos suhe tvari (DMI), proteina i dušika smanjeni su „uštedom“ prostora u obroku.
 • Dodavanjem Optigena došlo je do povećanja prinosa mlijeka te poboljšanja učinkovitosti hrane za životinje za 3 %.
 • Učinkovitost korištenja dušika kod mliječnih krava povećala se za 4 %, zahvaljujući poboljšanom „hvatanju“ dušika u buragu, odnosno smanjenju ispuštanja dušika iz gnoja za 12 do 13 g dušika po kravi dnevno.
 • Ovi podaci pokazuju da bi upotreba Optigena mogla smanjiti godišnje ispuštanje dušika u sektoru mliječnog govedarstva u Njemačkoj za prosječno 17.028 tona.  
 • Ekološke prednosti Optigena odnose se na zamjenu soje i drugih visokoproteinskih koncentrata u kombinaciji s poboljšanom učinkovitošću proizvodnje.

Dobiveni rezultati kod tovne junadi:

 • Meta-analiza je pokazala da djelomična zamjena biljnih proteina Optigenom dosljedno povećava prirast i učinkovitost hrane kod tovne junadi.
 • Prosječno povećanje prirasta od 8 % i 8 % poboljšanja učinkovitosti hrane uz uključivanje kukuruzne silaže, koja pojačava učinke Optigena.
 • Simulacijska analiza pokazala je da bi dodavanje Optigena u hrani za 1.000 grla stoke s ciljem da svaka životinja dobije 200 kg:
 • Skratilo vrijeme do klanja za devet dana.
 • Smanjilo troškove stočne hrane za 116.000,00 kn.
 • Smanjilo ugljični otisak po jedinici mesa za 111,5 tona CO2-eq, čime bi se doprinijelo smanjenju ugljičnog otiska u proizvodnji tovne junadi za gotovo 2,2 %.

„Izvori biljnih proteina su hlapljivi; oni osciliraju u cijeni i njihov nutritivni sastav je nevjerojatno promjenjiv, dok nasuprot tome Optigen jamči uravnoteženu opskrbu proteinima koje se razgrađuju u buragu, a koja je ključna za rad buraga", rekao je dr. Vaughn Holder, direktor istraživačke grupe za preživače u Alltechu. „Te nove meta-analize o mliječnim kravama i tovnoj junadi pokazuje opseg našeg istraživanja u oba područja, kao i mogućnost kombinaciji proizvoda s različitim sirovinama i u različitim regijama." 

Kao koncentrirani izvor dušika, Optigen zauzima manje prostora u hrani u usporedbi s drugim izvorima dušika, poput soje ili uljane repice, ostavljajući prostor za više sastojaka koji su povoljni za burag, npr. krma iz vlastite proizvodnje. Taj dodatni prostor također može pomoći u dodavanju više energije hrani. U nekim slučajevima, razine sirovih proteina u hrani također se mogu smanjiti, čime se povećava učinkovitost i smanjuje rizik od gubitka hranjivih tvari. Te studije potvrđuju da dodavanje Optigena ima jedinstvene ekonomske i ekološke koristi za proizvodnju mlijeka i mesa te pozitivno utječe na lanac opskrbe hranom.

Za više informacija o Optigenu i podacima o meta-analizi posjetite https://www.alltech.com/hr-hr/optigenr

Loading...