Skip to main content

Alltechov pregled europske ljetne žetve pokazuje umjeren do visoki rizik od kontaminacije mikotoksinima diljem regije

Dobiveni rezultati ukazuju na umjeren do visoki rizik od kontaminacije mikotoksinima diljem regije

[DUNBOYNE, Irska] - Tijekom sezone rasta ove godine vrijeme je bilo uglavnom promjenjivo što je dovelo do razvoja čitavog niza plijesni i mikotoksina u različitim regijama. Svi mikotoksini, bez obzira na vrstu, negativno utječu na zdravlje i performanse životinja te izazivaju simptome kao što su smanjen unos hrane, oštećenja crijeva, smanjen prirast i slaba plodnost. Sakupljeni uzorci iz regije, kao dio Alltechovog pregleda ljetne žetve, poslani su u Alltechov laboratorij za 37+(R) analizu mikotoksina. Dobiveni rezultati ukazuju na umjeren do visok rizik od mikotoksina.

Rezultati istraživanja temelje se na 274 uzorka ječma, pšenice, kukuruza, kukuruzne silaže, travne silaže, sjenaže lucerne, trave, graška, zobi, sačme suncokreta, pšenoraži i soje. Uzorci su prikupljeni na farmama i tvornicama stočne hrane u 15 zemalja diljem Europe, uključujući Rusiji, Španjolsku, Portugal, Dansku, Mađarsku, Njemačku, Ujedinjenu Kraljevinu, Češku, Estoniju, Latviju, Hrvatsku i Kazahstan i daju reprezentativnu sliku rizika od kontaminacije u svim regijama. Uzoci u prosjeku sadrže 4,4 mikotoksina, 99,6 % krmiva sadrže najmanje jedan mikotoksin a 96,4% sadrže dva ili više mikotoksina. Fumonizini su pronađeni u 80,7% uzoraka, dok je 74,5% uzoraka sadržavalo trikotecen B.

 

Posljednjih godina primjetan je trend sve veća prisutnost nove grupe mikotoksina, sadržavalo ih je više od 75% uzoraka. U ovu grupu spadaju specifični mikotoksini kao što su bovericin, moniliformin, fomopsin A, alternariol i eniatin A i B. Zearalenon (ZEN), mikotoksin koji može značajno utjecati na plodnost većine vrsta životinja, otkriven je u gotovo 7% uzoraka. Aflatoksin B1 (AfB1), pripadnik vrste Aspergillus, posebno štetan toksin, otkriven je u manje od 7% analiziranih uzoraka - postotak koji je potencijalno niži od očekivanog obzirom na sušnije uvjete u srednjoj i istočnoj Europi ove godine.

'' Zaključno, trenutni rezultati ukazuju na umjeren do visoki rizik od kontaminacije mikotoksinima u cijeloj Europi. Rizik i učinak varirati će između različitih vrsta i kategorija životinja, a mlade životinje biti će još osjetljivije. Dokazano je da kontaminirana hrana čak i u niskim razinama utječe na zdravlje i performanse životinja, stoga se rizik od mikotoksina ne bi trebao zanemariti u proizvodnji " izjavila je dr. Radka Borutova, europska voditeljica tehničke podrške, Alltech Mycotoxin Management.

 

Sažetak rezultata po regijama:

  • Južna Europa (Portugal, Španjolska, Grčka i Hrvatska): rezultati iz ove regije pokazuju da je 91,3 % uzoraka sadržavalo fumonizine a 80,4 % uzoraka sadržavalo je novu grupu mikotoksina.  Prosječna koncentracija fumonizina (1.195,88 ppb) može naštetiti zdravlju i performansama svinja. Više od 86 % uzoraka sadržavalo je fuzaričnu kiselinu koja je utvrđena uglavnom u kukuruzu. Fuzarična kiselina ulazi u mnoge interakcije s drugim mikotoksinima te ima sinergijske učinke s drugim  mikotoksinima, poput fumonizinima i moniliformina. Manje od 6 % uzoraka sadržavalo je AfB1, maksimalna koncentracija (8 ppb) utvrđena je u uzorku u Španjolskoj. Maksimalna koncentracija deoksinivalenola (DON; 4.903,3 ppb) utvrđena je u kukuruznoj silaži u Španjolskoj.

 

  • Srednja Europa (Njemačka, Mađarska i Češka): uzorci su sadržavali 86,7 % fumonizina, 73,5 % trikotecene tipa B, prosječna koncentracija (463,5 ppb) može naštetiti zdravlju i performansama svinja. Više do 68 % uzoraka sadržavalo je novu grupu mikotoksina. Manje od 4 % uzoraka sadržavalo je AfB1, maksimalna koncentracija (3,6 ppb) utvrđena je u uzorku u Mađarskoj. Maksimalna koncentracija DON-a (3.921 ppb) utvrđena je u kukuruznoj silaži u Republici Češkoj.

 

  • Baltičke zemlje i istočna Europa (Estonija, Litva, Rusija, Bjelorusija i Kazahstan): od analiziranih uzoraka, 70,9 % uzoraka sadržavalo je trikotecene tipa B, fumonizine i novu grupu mikotoksina. Prosječna koncentracija trikotecena tipa B bila je 454,9 ppb. Niti jedan uzorak iz istočne Europe nije sadržavao zearalenon, mikotoksin koji značajno može utjecati na plodnost. Više od 10 % uzoraka sadržavalo je AfB1,  maksimalna koncentracija (27 ppb) pronađena je u travnoj silaži u Litvi. Maksimalna koncentracija deoksinivalenola (DON; 4.970,5 ppb) također je pronađena u kukuruznoj silaži u Litvi.

 

  • Sjeverozapadna Europa (Danska): rezultati iz ove regije pokazuju da je 94 % uzoraka sadržavalo novu grupu mikotoksina, prosječna koncentracija bila je 414,4 ppb te je 92 % uzoraka sadržavalo trikotecene tipa B. 6 % uzoraka sadržavalo je alkaloide glavice raži, prosječna koncentracija bila je 695,4 ppb, a maksimalna koncentracija (2.037 ppb) utvrđena je u ječmu. Manje od 2,5 % uzoraka sadržavalo je AfB1, maksimalna koncentracija (3 ppb) utvrđenja je u pšenici u Danskoj. Maksimalna koncentracija DON-a (1.351,8 ppb) također je utvrđena u ječmu u Danskoj.

Prosječne razine utvrđenih mikotoksina niže su od razina koje je preporučio EU za svaki od mikotoksina pojedinačno. Samo 0,36 % uzoraka prešlo je dopuštenu koncentraciju aflatoksina B1 (20 ppb) u sastojcima stočne hrane (Uredba Komisije (EU) br. 574/2011.

Bez obzira, razina rizika koja se temelji na Alltechovom REQ varira od umjerene do visoke, obzirom na problem višestruke kontaminacije mikotoksinima.

  • Proizvođači svinja moraju uzeti u obzir da je procijenjen rizik temljene na REQ vrijednosti za prasad i krmače izrazito visok.  
  • Rizik od kontaminacije mikotoksinima za rasplodnu perad je umjeren dok je kod brojlera nizak do umjeren.  
  • Za preživače, dobiveni rezultati pokazuju nizak do umjeren rizik za mliječne krave.

Utvrđena je značajna razlika u razinama kontaminacije kukuruza te pšenice, ječma i zobi. Prosječan broj mikotoksina otkrivenih u uzorcima kukuruza iznosio je 6,4 dok je u ostalim žitaricama iznosio 3,6. Ova razlika odražava se na ekvivalent rizika (REQ), kao i na rizik pri korištenju ovih krmiva u hranidbi pojedinih vrsta i kategorija životinja. Na primjer, za krmače i nazimice ovogodišnji uzorci kukuruza predstavljaju veći rizik od mikotoksina, ali kada se iste životinje hrane ostalim žitaricama, rizik od mikotoksina je manji.

9. prosinca 2020. s početkom u 11:00, Alltech organizira webinar gdje će dr. Radka Borutova predstaviti dobivene rezultate. Za registraciju posjetite: link.

Za više informacija o Alltechovom pregledu europske ljetne žetve posjetite: https://www.alltech.com/hr-hr/alltechovogr-pregleda-o-ljetnoj-zetvi-u-europi

-Kraj-

Kontakt: press@alltech.com

Jenn Norrie, voditeljica odjela za komunikacije, Sjeverna Amerika i Europa

jnorrie@alltech.com; (403) 863-8547

 

O Alltechu: 

Alltech je 1980. osnovao irski znanstvenik i poduzetnik, Dr. Pearse Lyons. Kompanija pruža održiva rješenja na području poljoprivrede kroz proizvode za poboljšanje zdravlja i performanse biljaka i životinja, čime se ujedno povećava kvaliteta hrane za ljude i smanjuje zagađenje okoliša.

Alltech je danas jedna od vodećih kompanija u svijetu na području zdravlja životinja, s proizvodnjom dodataka, premiksa, krmiva i potpunih krmnih smjesa. Ove godine obilježava 40 godina postojanja i nastavlja dalje uz znanstvene inovacije i poduzetnički duh.  

Danas u Alltechu radi više od od 5.000 ljudi diljem svijeta koji dijele viziju Planet of Plenty™, planete obilja. Vjerujemo da poljoprivreda ima najveći potencijal oblikovati budućnost naše planete, ali uz suradnju i korištenje znanstvenih inovacija i tehnologije.

Alltech je privatna kompanija što joj omogućava da se brzo prilagodi potrebama kupaca i koristi inovacije. Sa sjedištem u Lexingtonu, Kentucky, S.A.D., Alltech je prisutan u mnogim zemljama diljem svijeta. Za više informacija, posjetite alltech.com, ili nam se pridružite na FacebookTwitter i LinkedIn. 

 

 

Loading...