Skip to main content

Verimi maksimize etmek için gruplandırma stratejileri

Sürdürülebilirliğin farklı şekillerde yorumlanması bu konudaki görüşlerde belirsizliklere veya ayrılıklara neden olabilmektedir. Bununla birlikte, diğer endüstrilerin aksine, emisyonların azaltılması ve biyoçeşitliliğin desteklenmesi söz konusu olduğunda tarımsal gıda sektörü etkili çözümler sunabilen benzersiz bir konuma sahiptir.

İnekleri gruplamak, yeterli işletmelere sahip olmanın yanı sıra birden fazla inek grubunu taşımak ve yönetmek için iş gücü ve birden fazla rasyonu karıştırıp yemleme becerisi gerektirir. Sonuç olarak, üreticiler genellikle işletmelerinde inekleri gruplandırmanın işe yarayıp yaramadığını ve en yüksek getiriyi elde etmek için bu gruplara nasıl öncelik verilmesi gerektiğini merak eder.

İneklerin gruplandırılması, yem maliyeti üzerinden geliri artırma ve çevreye besin maddesi atılımını azaltma potansiyeline sahiptir. Tipik olarak, inekler gruplandırılmadığında, aynı rasyon, laktasyonun çeşitli aşamalarındaki büyük bir inek grubuna verilir. Rasyon, genellikle sürünün en üretken hayvanlarına yeterli besin maddesi sağlamak üzere formüle edilir ve düşük verimli ineklerin fazla besin maddesi alması nedeniyle verimsiz besin maddesi kullanımıyla sonuçlanır. İnekleri gruplara ayırmak ve her gruba özel bir rasyon vermek, laktasyon boyunca hassas besin maddesi kullanımına izin vererek, performansı korurken ve hatta artırırken satın aldığınız yem maliyetlerini azaltmak için mükemmel bir fırsat sunar. Ayrıca ineklerin vücut durumunun daha verimli bir şekilde izlenmesini ve yönetilmesini sağlar ve besin maddesi atılımını azaltır. İneklerin gruplandırılmasından da önemli yem maliyeti tasarrufları elde edilebilir ve bu tasarruflar hangi özel gruplama stratejisinin uygulandığına bağlı olsa da, sürü genelinde inek başına günde en az üç sente eşit olabilir. Ancak bunun için birkaç farklı rasyonun karıştırılabilmesi gerekir ve bunu çiftliklerde her zaman kolayca uygulamak mümkün olmaz.

Çiftliğiniz için hangi gruplama stratejisinin en iyi olduğuna karar verirken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç seçenek vardır. Bazı faydalar, ayrı bir rasyon hazırlamadan, benzer hayvanları bir araya getirerek elde edilebilir. Diğer zamanlarda, ayrı bir grup - ve bu grup için ayrı bir rasyon - gereklidir. Her çiftliğin benzersiz doğası nedeniyle, hangi gruplama stratejisinin en iyi sonucu verdiğini belirleme konusunda herkese uyan tek bir seçenek yoktur. Sürünün büyüklüğü, çiftlik bölme kapasitesi ve mevcut işgücü, çiftliğiniz için hangi gruplandırma stratejisinin en iyi sonucu vereceğini belirlemede rol oynar. Herhangi bir gruplandırma stratejisini başarılı bir şekilde uygulamak için öncelikle durakların boyutu, sayısı ve durumu, yem alanı, su alanı ve inek hareket yolları dikkate alınmalıdır. Bir bölme, belirli hayvanların ihtiyaçlarını karşılamıyorsa ve bu hayvanları yönetmek için iş gücü hazır değilse, herhangi bir fayda ve verimlilik elde edilemez.

Aşağıda altı gruplama stratejisi, her birinin potansiyel avantajları ve dezavantajları ile birlikte özetlenmiştir:

Bir tane kurudaki inek veya laktasyon grubu

 • Avantajlar: Basit; kolayca uygulanır.
 • Dezavantajlar: Yem maliyeti üzerinden gelir azalır; N ve P'un gübreyle atılımı artar; ilk laktasyondaki ineklerde aşırı kondüsyonlu ineklerin oluşmasına ve düşük süt verimine yol açabilir. Daha yaşlı baskın ineklerin çekingen inekleri ittiği, hiyerarşik düzen artar.

Doğuma Uzak (Far-off) ve Doğum Öncesi (Pre-fresh) gruplar

 • Avantajlar: Küçük inek gruplarına anyonik diyetler ve geçiş dönemi katkı maddeleri uygulanabilir.
 • Dezavantajlar: İki grubu yönetmek için yeterli bölme ve işgücü gerektirir; iki rasyon karıştırılabilmesi gerekir.

Yeni Doğum Yapmış (Fresh) Grup

 • Avantajlar: Küçük gruplar, daha az rekabetle yakından izleme ve daha fazla yem alanı sağlar; yüksek fiyatlı rasyon katkı maddeleri yalnızca hedef gruba verilir; yeni doğum yapmış ineklerde daha fazla kuru madde alımına izin verir.
 • Dezavantajlar: Yönetmek için yeterli bölme ve iş gücü gerektirir; ayrı bir rasyon gerektirebilir.

Laktasyon Sonu Grubu

 • Avantajlar: Rasyondaki protein ve enerji seviyelerini düşürerek satın alınan yem maliyetlerini azaltmak için muazzam fırsattır; vücut kondüsyonunu izleme ve yönetme yeteneği sağlar.
 • Dezavantajlar: İnekleri taşımak için yeterli bölme ve iş gücü gerektirir; ayrı bir rasyon gerektirir.

Doğum sayısına göre gruplandırma

 • Avantajlar: İlk laktasyondaki inekler için stres azalır; daha fazla süt verimi; potansiyel olarak iyileştirilmiş inek sağlığı; daha tutarlı kuru madde alımı.
 • Dezavantajlar: İnekleri ayırmak için yeterli bölme ve işçilik gerektirir.

Süt verimine göre gruplandırma

 • Avantajlar: Yem maliyeti üzerinden gelir artar; yüksek kaliteli kaba yemler daha yüksek verimli gruplara verilebilir; vücut kondüsyonunu daha iyi yönetme yeteneği kazandırır; optimum üretim performansına yol açan belirli bir beslenme düzlemi için hassas rasyonlar sunulabilir.
 • Dezavantajlar: Birden fazla rasyonun karıştırılabilmesini gerektirir; ek bölme gereksinimi olabilir bu sebeple yeterli bölme kapasitesi ve işgücü gerektirir.

Bölmeleriniz ve iş gücünüz sınırlıysa, sürünüze fayda sağlayabilecek başka fırsatlar da vardır. Böyle bir fırsat, metabolik bozuklukların azaltılmasına odaklanmak olabilir. Metabolik bozukluklar maliyetli olduğundan ve sürüden çıkarmayı artırabileceğinden, bu strateji en büyük yatırım getirisini sunar. İneklerin buzağılamadan 21 gün önce, doğum öncesi grup halinde gruplandırılması, hedef inek grubunun rasyonuna anyonik tuzların, amino asitlerin veya diğer katkı maddelerinin eklenmesine izin verecektir. Ek olarak, yeni doğum yapmış inek grubu  (yani, doğumdan sonraki 21 güne kadar) ineklerin daha iyi izlenmesine, yemlik başında daha az rekabete, duraklarda daha uzun yatış süresine ve hedef grubun rasyonuna daha fazla katkı maddesi ve konsantre besin maddesi eklenmesine olanak sağlayabilir.

Diğer bir odak alanı, ilk laktasyondaki inekleri sürüdeki yaşlı ineklerden ayırmaktır. Bu gruplama stratejisine göre, hedef kuru madde alımı dikkate alındığı sürece aynı rasyon her iki gruba da verilebilir. Daha yaşlı sürü arkadaşlarından ayrı gruplandırılan ilk laktasyondaki inekler daha fazla uzanırlar, daha fazla yer ve diğer ineklerle daha az agresif etkileşime girerler. Bu, stresin azalması, süt üretiminin artması ve daha iyi inek sağlığı potansiyeli ile sonuçlanır.

İneklerin laktasyon aşamasına veya doğum sayısına göre gruplandırılması, birçok verimlilik ve fayda sağlama potansiyeline sahiptir. Bu faydalar arasında artan üretim potansiyeli, metabolik bozuklukların görülme sıklığında azalma, yem maliyeti üzerinden gelirin artması, çeşitli artan verimlilikler ve iyileştirilmiş inek sağlığı yer alır. Bununla birlikte, üreticilerin yeterli bölme alanına, işgücüne ve potansiyel olarak ekstra rasyonları karıştırma becerisine sahip olmasını da gerektirir. Danışmak istediğiniz konular için Alltech Türkiye temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz:

Turkey@alltech.com  | 0.232.4786280

Loading...