Skip to main content

İyi beslenme ve bağırsak sağlığının, optimum performansı iyileştirdiğini biliyor musunuz?

Kârlı kümes hayvanı üretimi birçok faktöre bağlıdır ve artan üretim maliyetleri ile daha zorlu hale gelmiştir. Yumurta fiyatlarındaki buna karşılık gelen artış baskının bir kısmını hafifletmiştir, ancak artan diğer maliyetlerle birlikte, performansı en üst düzeye çıkarmak için kanatlıların beslenmesine ve bağırsak sağlığına odaklanmak hala çok önemlidir.

Bağırsak sağlığı ve organik mineral teknolojilerini birleştirmek, her kanatlının yeminden en iyi şekilde yararlanmasını ve gelişmiş genel sağlık, daha iyi performans ve hatta daha güçlü yumurta kabuğu potansiyeline ulaşmasını sağlar. Tarihsel olarak standart kümes hayvanı rasyonları, kanatlıların normal vücut fonksiyonlarını sürdürmek ve yumurta ürete bilmesi adına mineral ihtiyacını karşılamak için bakır sülfat ve çinko oksit gibi inorganik mineral kaynakları içermiştir. Bununla birlikte, premikste ve gastrointestinal sistemde reaktif olan inorganik kaynaklardan gelen mineraller, düşük biyoyararlanıma neden olur.

Şekil 1 – Mannan açısından zengin maya fraksiyonu daha iyi performans, yumurta üretimi ve kalitesi, refah ve bağışıklığa yol açar

metin, yazı tipi, ekran görüntüsü içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Bu nedenle inorganik minerallerin katılım oranları, düşük biyoyararlanımın üstesinden gelmek için premikslerde daha yüksektir ve yüksek düzeyde atılımla sonuçlanır. İnorganik minerallerin diğer yem bileşenleri ile etkileşimleri, diğer minerallere ve vitaminlere bağlanmayı, enzimlere müdahale etmeyi, etkinliklerini etkilemeyi ve bağırsakta oksidatif strese neden olabilen pro-oksidanlar gibi davranmayı içerir.

Vitamin bağlama: Bazı inorganik iz mineraller, rasyonda bulunan vitaminlere bağlanır, bu vitaminleri kanatlılar için kullanılamaz hale getirir ve premiks içinde yüksek oranlarda vitamin bozulmasına ve kaybına neden olur.

Mineral bağlama: ZnSO4 ve CuSO4 gibi inorganik mineral formları genellikle birbirine bağlanır. Bu olduğunda, "kilitlenme" eğilimi gösterirler ve onları kanatlılar için kullanılamaz hale getirirler. Bu nedenle, kanatlıların elde edemediği mineral miktarını telafi etmek ve böylece gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak için rasyonlara tipik olarak daha yüksek seviyelerde inorganik mineraller eklenir.

Enzim etkileşimi: Fosforu fitattan serbest bırakmak ve kanatlılar için uygun hale getirmek için çoğu kümes hayvanı rasyonuna fitaz enzimleri eklenir. Kanatlıların rasyonundaki bazı minerallerin yüksek seviyeleri fitazı inhibe edebilirken, B-plex® gibi proteinli mineraller fitaz üzerinde daha düşük bir inhibitör etkiye sahiptir. İnorganik iz mineraller (ITM'ler), fitik asit gibi rasyon bileşenlerine de bağlanabilir ve hem eklenen inorganik minerali hem de fitat molekülüne bağlı fosforu hayvan tarafından kullanılamaz hale getirir.

Antioksidan inhibisyon: İnorganik mineraller antioksidanları inhibe edebilir ve yüksek pro-oksidan potansiyele sahiptir. Pro-oksidanlar bağırsakta oksidatif strese neden olarak bağırsak sağlığını engelleyebilir ve gastrointestinal sistemin bütünlüğüne zarar verebilir, besin sindirimini ve emilimini ve dolayısıyla yem verimliliğini azaltabilir.

Organik minerallerin faydaları

Organik mineraller birçok yönden daha uygundur, ancak tüm organik mineraller eşit değildir. Mineralin hangi organik maddeye bağlı olduğu çok önemlidir. Bağ, düşük bir pH'ta bile absorpsiyonu sürdürecek kadar kararlı olmalıdır. Alltech'in B-plex'indeki organik mineraller, amino asitlere ve bir dizi peptite organik olarak bağlanarak onları proteinatlar haline getirir. Bu, mineralin ön karışımdan GI yolu boyunca absorpsiyon bölgesine kadar geçmesine yardımcı olabilecekleri anlamına gelir. Proteinat mineralleri ayrıca esansiyel enzimler üzerinde daha düşük inhibitör etkilere sahiptir. B-plex'te bulunan organik mineral türleri de yüksek biyoyararlanıma sahiptir, bu nedenle yeme daha düşük seviyelerde dahil edilebilir ve daha azı atılır. Bu, Alltech'in inorganik mineralleri uzaklaştırmayı ve bunları daha düşük organik minerallerle değiştirmeyi içeren Toplam Değişim Teknolojisinin (TDT) kullanılabileceği anlamına gelir. Bu, inorganik minerallerden negatif etkileşimi ortadan kaldırarak daha iyi performansa ve daha yüksek yumurta kabuğu mukavemetine yol açar. Ek olarak, B-plex formundaki organik mineralleri daha düşük katılım seviyelerinde beslemenin de altlıktaki mineral atık miktarını azaltarak çevresel etkileri azalttığı gösterilmiştir.

Optimum performans

En iyi ham yem malzemelerini ve beslenmeyi sağlamak bile performansı garanti etmez. Kanatlıların beslenmesi ne kadar iyi olursa olsun, bağırsak sağlığı optimal değilse tam olarak fayda görmeyecektir. Bir kanatlı yediği besinleri sindiremez ve bağırsakta emilimini yapamaz ise bağırsağından geçer, ziyan olur ve hatta dışkı yoluyla çevreye zarar verir. Yumurtacı hayvanların, rasyonu özümseyip kullanabilmeleri ve böylece daha uzun süre güçlü tutarlı yumurtalar üretebilmeleri için doğru minerallere ve iyi bir bağırsak sağlığına sahip olmaları çok önemlidir. Kötü bağırsak sağlığı, daha kolay çatlayan ince yumurta kabuklarına, düşük kaliteli veya reddedilen yumurtalara neden olabilir.

Sağlıklı bir bağırsak neden önemlidir?

Çeşitli bir bağırsak mikrobiyomu, çevreden, yemden veya sudan gelen patojenlerin kolonizasyonunu engelleyen koruyucu bir bariyer görevi görür.

Bir kanatlının bağışıklık sisteminin büyük bir kısmı bağırsaktadır, bu nedenle bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve gereksiz iltihaplanmayı azaltmak, iyi performans için önemlidir.

Sağlıklı bir bağırsak, patojenleri daha fazla bloke etmek ve kanatlıların besinleri tam ve verimli bir şekilde emmesine yardımcı olmak için iyi bir bütünlüğe (yani iyi, sıkı bağlantılara sahip geniş bir yüzey alanına) sahip olmalıdır.

Saccharomyces cerevisiae'den türetilen mannan açısından zengin maya fraksiyonunun (MRF), daha iyi performans, daha yüksek yumurta üretimi ve kalitesi, refah ve bağışıklığa yol açarak bağırsak sağlığının bu üç ana yönünü korumada etkili olduğu kanıtlanmıştır.

 

Şekil 2 - Kanatlıların yaş aralığına göre yumurta kabuğu mukavemeti (kgF)

metin, ekran görüntüsü, paralel, renklilik içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

İyileştirmelerin görselleştirilmesi

Alltech'te "görmek inanmaktır" inancına sahibiz, bu nedenle bir üretim sisteminde üretilen yumurtaların kalitesini değerlendirmek için bir araç geliştirdik. Yumurta kabuğu kalitesi ölçülebilir, raporlanabilir ve doğrulanabilir hale getirildiğinde, üreticiler yaptıkları herhangi bir değişikliğin etkilerini gerçekten değerlendirebilirler. Araştırmacılar, 14 farklı yumurtacı ırktan ve üretim sisteminden 16 milyon kanatlılardan veri toplayıp analiz ettikten sonra, Alltech yumurtacı çözümlerini kullanan üretimler için önemli faydalar gösterebildiler.

Yumurta tavuğu bağırsak sağlığının ve mineral yönetiminin ölçülebilir bir şekilde iyileştirilmesine odaklanmak, kanatlının besinleri sindirme ve absorbe etme yeteneğinde gelişmelere yol açacak ve sonuç olarak yem verimliliğini ve performansını artıracaktır. Bu, kümes hayvanı üretim sisteminin ekonomik ve çevresel olarak daha sürdürülebilir hale gelmesine yardımcı olacaktır.

Loading...