Skip to main content

Mikotoksin riskini ve bunun yumurta ve civciv kalitesi üzerindeki etkisini anlamak

April 1, 2024

Etlik piliç damızlık işletmelerinde karlılık büyük ölçüde yumurta kalitesine, üremeye ve kuluçka randımanına bağlıdır. Mikotoksinlerin yumurta üretimi ve kalitesi için toksijenik olduğu ve karlılığı azalttığı tespit edilmiştir. Kullanılan yem ve bileşenlerin kontaminasyon profilini anlamak, mikotoksinlerden kaynaklanan riski yönetmenin anahtarıdır. Geniş bir mikotoksin yelpazesini tanımlayan düzenli ve kapsamlı bir test programı, bir kanatlı işletmesinde başarılı bir mikotoksin kontrol programının uygulanmasında en önemli ilk adımlardan biridir.”

Mikotoksinler, doğal olarak oluşan, toksik ikincil metabolitlerdir ve tahıl taneleri ve onların yan ürünleri gibi yem bileşenlerinde bulunabilen mantarlar tarafından üretilirler. Mikotoksinler hasattan önce oluşabileceği gibi hasattan sonra, nakliye sırasında ve depolama sırasında da oluşabilir.

Bu metabolitler bir kez oluştuktan sonra kimyasal olarak kararlı hale gelirler ve bitmiş yem haline geldikten sonra bile kontamine olmuş bileşende kalmaya devam ederler. Mikotoksinler tek tek ortaya çıkabilmektedir ancak aynı yem kaynağında birden fazla mikotoksin türünün kontaminasyonu, daha sık görülmektedir. Kanatlıların birden fazla mikotoksine maruz kalması, katkı maddesi veya sinerjik etkileşimler yoluyla riski artırır. Mikotoksinler çiftlik hayvanlarını hem doğrudan hem de dolaylı olarak olumsuz etkileyebilir. Mikotoksinlerin kanatlı hayvanlar üzerindeki etkisi karmaşıktır, çünkü bazen klinik mikotoksikoz belirginken bazen kronik maruziyet klinik olarak belirgin olmayabilir. Etlik piliç damızlıkları gibi kanatlılarda, sık rastlanan seviyelerdeki mikotoksin kontaminasyonu, yumurta üretimini ve kabuk kalitesini düşürebilir ve damızlık üzerinde net etkileri olmaksızın embriyonik bölümleri artırabilir. Sektör olarak özellikle akut salgınlar azaldıkça, subklinik mikotoksikoz hakkında daha fazla şey öğreniyoruz ancak teşhis, çoğu zaman zor olabilir. Mikotoksinler esas olarak gastrointestinal sistem, karaciğer ve böbrekler üzerinde toksik etkiler gösterir ve hem bazı dokularda hem de yumurtalarda birikebilir. Damızlıklarda verimlilik, yumurta kalitesi, kuluçka performansı, civciv kalitesi ve bağışıklığı, mikotoksin kontaminasyonu nedeniyle zarar görebilir.

Mikotoksin riski nereden geliyor?

İrlanda ve ABD'de bulunan Alltech 37+ analitik laboratuvarları, ham maddelerdeki ve bitmiş yemlerdeki kontaminantların ayrıntılı bir görüntüsünü sunar. Her numunede 54 ayrı mikotoksini tespit etme yeteneğine sahip olan Alltech 37+, mikotoksinlerin tam ve geniş spektrumlu zorluklarını tanımlayabilmektedir. Kanatlı yetiştiriciliği için kullanılan yem bileşenlerine bakıldığında, 700'den fazla içerik maddesi ve tam yem numunesinden elde edilen veriler, bunların %96'sının iki veya daha fazla mikotoksin ile kontamine olduğunu göstermektedir. En yaygın görülen toksin türlerinin mikotoksinler (%97,4), fusarik asit (%72,9), Tip B trikotesenler (%71) ve fumonisinler (%68,2) olduğu tespit edilmiştir. A tipi trikotesenler, zearalenon ve ergot toksinleri de numunelerin %20'sinden fazlasında bulunmuştur. Kuzey Amerika'da ve Avrupa ile Asya'nın bazı bölgelerinde kontaminasyonun özellikle yoğunlaştığı noktalar bulunmaktadır. Kuraklık ve sel gibi aşırı hava olayları ve değişen hava koşulları mikotoksin dağılımı, sıklığı ve yayılımında önemli değişikliklere yol açabilir. Değişken bir iklimde, mikotoksinlerin yeni coğrafi alanları ve mahsulleri kontamine etme potansiyeli vardır.

Bireysel yem içerikleri

Mısır, darı, buğday, sorgum, soya fasulyesi, yer fıstığı ve kontamine olmuş ana  bileşenlerden elde edilen yan ürünler, mikotoksinlere karşı en hassas ürünlerdir. Kanatlı rasyonlarında, en fazla risk taşıyan ürünler mısır ve yan ürünleri olurken, küçük taneler daha düşük riskli bileşenler olma eğilimindedir. Ancak, 700 kanatlı numunesindeki bileşenlere tek tek baktığımızda, düşük riskin hiç risk olmadığı anlamına gelmediğini görebiliriz. Ortalama olarak buğday ve soya fasulyesinde numune başına düşük sayıda mikotoksin bulunurken, bireysel numunelerde 15 (soya fasulyesi) ve 18 (buğday) gibi farklı türde mikotoksin tespit edilmiştir.

Mikotoksinlerin etlik piliç damızlıklarındaki etkileri

Organlara zarar verebilen mikotoksinler, üreme, bağırsak sağlığı ve bağışıklık üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğundan damızlık performansını, kuluçka randımanını ve dolayısıyla karlılığı doğrudan etkiler. Mikotoksinler vücuda girdikten sonra farklı yollarla dağılırlar. Yağ dokularında birikerek kan-beyin bariyerine ve plasenta bariyerine nüfuz edebilirler. Eliminasyon yarı ömrü veya toksinin başlangıçtaki plazma konsantrasyonunu azaltmak için gereken süre, kronik maruz kalma durumunda çok uzun olabilir.

Organların zarar görmesi

Yemde mikotoksin kontaminasyonuyla karşılaşan ilk organ kanatlıların gastrointestinal sistemidir. Aflatoksinler, A tipi trikotesenler (örneğin T-2 toksinleri), B tipi trikotesenler (örneğin deoksinivalenol veya DON), fumonisinler, okratoksinler ve ergot toksinlerinin tümü gastrointestinal sisteme çeşitli şekillerde zarar vererek ağız lezyonları, bağırsak bütünlüğünün bozulması, yem alımının azalması, besin emiliminin düşmesi, bağışıklığın baskılanması ve ıslak altlık gibi sorunlara neden olur.

Üreme

Damızlıklarda bu toksinler cinsel olgunluğu etkileyebilir ve yumurta üretimini, yumurta kalitesini ve bir günlük civcivlerde bağışıklık korumasını azaltabilir. Hem erkeklerde hem de dişilerde yetersiz üreme, mikotoksin kontaminasyonunun yaygın bir belirtisidir. Erkeklerde diasetoksiskirpenol (DAS) gibi mikotoksinler, üreme organlarının ağırlığını azaltabilir ve testislerde dejeneratif süreçlere neden olarak spermatozoa kalitesinin düşmesine ve genel olarak semen kalitesinin azalmasına yol açabilir.

Bağırsak sağlığı

Okratoksin kontaminasyonu, bağırsak iltihabı, ishal, bağırsak hassasiyeti ve bazı durumlarda yem reddi gibi çeşitli sorunlara yol açabilir. Okratoksin toksisitesinin klasik bir belirtisi, artan ürik asit seviyeleri ile kendini gösteren böbrek hasarıdır. Trikotesenler, fumonisinler ve zearalenon gibi Fusarium mikotoksinlerinin tümü gastrointestinal sisteme zarar verebilir. Trikotesen grubu, DON ve T-2/HT-2 toksinleri gibi mikotoksinleri içerir. Çalışmalar, T-2 toksinlerinin varlığının ağız lezyonlarına, büyüme depresyonuna, yem tüketiminin azalmasına ve yumurta üretiminin düşmesine nasıl yol açabileceğini göstermiştir. DON'un besin alımını ve bağırsak hücre bütünlüğünü azalttığı tespit edilmiş olsa da, varlığı aslında belirli bakterilerin (örneğin nekrotik enterite neden olan Clostridium perfringens) büyümesi için mevcut besin maddelerini artırabilir. Ayrıca bağırsak geçirgenliğini artırarak besinlerin bağırsakların dışına sızmasına izin verir.

Bağışıklık ve aşı başarısızlığı

Mikotoksinler, düşük seviyelerde bile olsa, kanatlılarda doğuştan gelen ve edinilmiş bağışıklık tepkilerini etkileyebilir ve bu da aşılara verilen yanıtı azaltır. Mikotoksinlerin hızla farklılaşan ve çoğalan hücreler üzerindeki etkileri karmaşık olsa da bağışıklık sisteminin baskılanması konusundaki ortak mekanizma protein sentezinin engellenmesidir. Sonuç olarak, antikor ve immünoglobulin sentezi için sinyaller aşağı doğru düzenlenir. Bir mikotoksin mücadelesi durumunda aşının verdiği tepkiyi inceleyen çalışmalar, sürekli olarak titrelerde azalma, beyaz kan hücresi sayısında düşüş, immünoglobulin seviyelerinde azalma ve bağışıklık organlarında düşük ağırlık bildirmiştir. Yemin aflatoksin ile kontaminasyonunun, aşılanmış kanatlılarda enflamatuar bağırsak hastalığı, enfeksiyöz bronşit ve Newcastle hastalığına karşı antikor titrelerini düşürdüğü bildirilmiştir. Aflatoksin ve T-2 toksininin Marek aşı programlarını etkilediği bildirilmiştir. Aflatoksinler ayrıca demir emilimini azaltabilir ve riboflavin ve D vitamini gibi besinlerle etkileşime girebilir. Bazı araştırmacılar, aflatoksin kontaminasyonunun ince bağırsakta besin sindirimini de bozabileceğini ve tavuğun kendini stres faktörlerinden koruma yeteneğini azaltabileceğini öne sürmüştür. Fumonisinler, yumurtacılarda siyah yapışkan ishal ve diğer kanatlı türlerinde mukoza ishali ile ilişkilendirilmiştir. Genel olarak, bu mikotoksinler bağışıklık sistemini baskılayarak bakteriyel veya viral ikincil hastalık riskini artırabilir ve performans parametrelerini etkileyebilir.

Civciv kalitesi üzerindeki etki

Mikotoksinler etlik piliç damızlıklarında üremeyi, yumurta kalitesini ve bağışıklığı azalttığından, bu kanatlıların yavruları için olumsuz sonuçların ortaya çıkması sürpriz olmayacaktır. Kuluçkahanede zayıf kuluçka randımanı ve artan embriyonik ölümler görülmektedir. Yem kaynaklı mikotoksinlere maruz kalan damızlıklarda zayıf ve bağışıklığı baskılanmış civcivlerin görülme sıklığı daha yüksektir. Aflatoksin ve okratoksinlere maruz kalan damızlıkların, hücresel ve humoral tepkileri azalmış civcivlere sahip olduğu bildirilmektedir.

Mikotoksin mücadelesini yönetmek

Etlik piliç damızlık işletmelerinde karlılık büyük ölçüde yumurta kalitesine, üremeye ve kuluçka randımanına bağlıdır. Mikotoksinlerin yumurta üretimi ve kalitesi için toksijenik olduğu ve karlılığı azalttığı tespit edilmiştir. Kullanılan yem ve bileşenlerin kontaminasyon profilini anlamak, mikotoksinlerden kaynaklanan riski yönetmenin anahtarıdır. Geniş bir mikotoksin yelpazesini tanımlayan düzenli ve kapsamlı bir test programı, bir kanatlı işletmesinde başarılı bir mikotoksin kontrol programının uygulanmasında en önemli ilk adımlardan biridir. Alltech, gelişmiş tespitten yem içi beslenme çözümlerine kadar, mikotoksin sorununu yönetmede kanatlı üreticilerine yardımcı olacak bir dizi araca sahiptir.

Loading...