Skip to main content

Süt ve besi yetiştiriciliğindeki protein sorunu nasıl yönetilebilir?

Yüksek fiyatlar devam edecek

Yatırımın geri dönüşü bakımından, üretim karlılığını arttırmak için soya ile yemlemede çeşitli soru işaretleri oluşmaya devam ediyor. başladı. Örneğin; yılbaşındaki önceki fiyatlara göre, ton başına yaklaşık 50 £ yükselen İngiltere spot fiyatları, kısa bir süre önce “teslim edilen ton başına” 450 £ 'a ulaştı,

Çin, global soya üretimin yaklaşık% 60'ını talep etmektedir. Bu ülke, bir yıl süren şiddetli sel felaketinin ardından düşük tahıl stokları ile karşı karşıya bulunuyor. Aynı zamanda Afrika Domuz Humması (ASF) sonrası, domuz sürülerini yeniden oluşturmayı hedefliyor.

ABD, zayıf bir büyüme sezonu yaşadı ve talebin gerisinde kaldı. Bu nedenle, büyük bir olasılıkla sınırlı tedariklerini elinde tutmak isteyecektir.

Yukarıda bahsedilen faktörler, global politikalar ve salgından kaynaklanan belirsizliklerle birleştiğinde, soya fiyatlarının yüksek ve değişken kalacağına inanmamızı sağlayan "mükemmel fırtına" nın nedenleri ortaya çıkıyor.

Çevresel baskılar artacak

Bu ekonomik zorlukların yanında, bir de yemler için protein kaynağı temin etmede daha çevre dostu baskıların da arttığını görüyoruz.

Ruminant üretim sistemlerinde, rasyonla alınan azotun %75–95'i idrar veya gübre ile atılır; bu durum, işkembede dalgalanan amonyak seviyelerinin genel nedenidir. Aşırı seviyeler, hem ziyana neden olur hem de potansiyel olarak toksiktir, çünkü yüksek kan üre nitrojen (BUN) seviyelerine ve ardından süt üre nitrojen (MUN) seviyelerine yol açabilirler. Ayrıca, önemli bir süre boyunca işkembede amonyak eksikliği olduğunda, işkembe bakterileri çoğalma için gerekli olan bu besin kaynağına erişemez. Sonuç olarak, verimlilik yavaşlar.

Süt ve besi sığırlarının yemlerle tükettikleri proteinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak, tarımsal gıda sürdürülebilirliğindeki zorlukların üstesinden gelmek için en önemli adımlardan biridir.

Protein beslemesini daha verimli hale getirmek için 5 adım:

İyi haber şu ki, çiftçilerin atıkları azaltmak, satın alma maliyetlerini düşürmek ve hatta soyadan daha kalıcı bir şekilde uzaklaşmak için atabilecekleri kısa vadeli adımlar bulunmaktadır:

1. Mevcut proteinin kalitesini ve getirisini değerlendirmek ve alternatif kaynakları keşfetmek

2. Bir yem analizi yapmak ve düşük verimli hayvanlar için verilen rasyonlardaki protein içeriğini azaltmayı denemek

3. Belirtilen hammadde miktarlarını tam olarak hesaba katarak, hassas beslemeyi sağlamak

4. Rumende sindirimi teşvik etmek ve yemden yararlanmayı optimize etmek için Alltech'in Yea-Sacc® ürünü gibi canlı maya kullanmak

5. Oldukça etkili bir protein kaynağı olan ve çiftliklerin kendi kaba yem kaynaklarını  değerlendirmelerine yardımcı olan Alltech’in Optigen® ürününü rasyona girmek

Uzun vadeli bir bakışla ele alındığında, yonca otu ve kükürtlü gübre ile çiftçiler kendi yetiştirdikleri kaba yemlerinde doğal protein seviyelerini arttırabilirler. Yonca, atmosferik azotu ham proteine ​​'sabitleyebilen' bir baklagildir, kükürt ise bitki proteinleri ve amino asitleri oluşturmak için gereklidir.

Optigen'in özellikleri ve faydaları

Kuruluşların çevresel olarak sürdürülebilir uygulamalarının doğrulanmasında uzmanlaşmış bağımsız bir şirket olan Carbon Trust, soya gibi yüksek karbon içerikli bileşenlerin Optigen ile değiştirilmesinin, hayvan performansını etkilemeden (ve bazı durumlarda olumlu yönde etkileyerek), yüksek karbon ayak izi riskini önemli ölçüde azalttığını onaylamıştır.

Özellikler

Faydalar

Yağ matriksi boyunca gömülü olan, mikroskobik protein niteliğinde olmayan nitrojen (NPN) parçacıkları

NPN’in zamanla, işkembe içinde, kontrollü bir biçimde salınması, rumen mikroorganizmalarının azot ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanması anlamına gelir. Bu, rasyon azotunun daha verimli kullanılmasına yol açar.

Yüksek protein yoğunluğu (100 gram Optigen, 750 gram soyaya eşdeğerdir.)

Rasyonda, selüloz, enerji ve elde yetiştirilen kaba yem gibi diğer bileşenlere yer açar.

Boyut, bileşim ve fiziksel form bakımından tutarlı ve çözünür bir ham protein

Rumende selüloz sindirimini destekler ve süt yağı yüzdesini artırmaya yardımcı olur.

 

 

 

Loading...