Skip to main content

Kanatlı Yemi Potansiyelini Optimize Eden Enzim Takviyesi

Allzyme Spectrum ile besin değeri azaltılmış rasyonlarla beslenen piliçler, ticari düzeyde enerji ve besin maddeleri sağlanan pozitif kontrol kanatlılarıyla aynı ağırlık artışı, yem alımı ve FCR'yi gösterdi.

Birçok şirket yem ve besi hayvanı üretiminde maliyetleri düşürmenin yollarını arıyor. Sonuç olarak, besin sindirilebilirliğini iyileştirmek ve artan maliyetlerin ve zayıf yem verimliliğinin finansal etkisini azaltmak için ekzojen enzimlerin kullanımı daha yaygın hale geliyor.

Tarım endüstrisi son 60 yılda, endüstrinin değişim ve yenilikte ne kadar usta olduğunu kanıtlayan bazı şaşırtıcı başarılar elde etti. Ancak yem katkı maddelerinin maliyetlerinin sürekli artması, günümüzde birçok üretici için engel teşkil ediyor. Hastalık, çiftlik zorunlulukları, iklim değişikliği, jeopolitik gerilimler ve tedarik zinciri zorlukları, yem içeriği fiyatlarını etkilemeye devam ediyor ve birçok analist, yüksek fiyatların 2023'e kadar burada kalacağını tahmin ediyor.

Yem enzimi üretim yöntemleri

Yem kıtlığında veya fiyat artışlarında, hayvanın genetik potansiyelini karşılamak üzere uygun bir rasyonu sürdürmek için gelişmiş çözümler düşünmeliyiz. Yem enzimlerinin kullanılması, tarımdaki en umut verici yeniliklerden biridir. Yem enzimleri, yalnızca sindirilebilirliği artırmaya ve tarımın çevresel etkisini azaltmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda üreticilerin tasarruf etmesini de sağlar.

çizelge içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Piyasada, üretim yöntemi, etkinliği ve kullanım durumu bakımından farklılık gösteren çok çeşitli enzimler mevcuttur (Şekil 1). Enzimler, ticari olarak mikrobiyal fermantasyon yoluyla üretilen karmaşık moleküllerdir. Çoğu yem enzimi, tek bir spesifik enzim üretmek için seçilen veya genetiği değiştirilmiş mikroorganizma suşları kullanılarak batık sıvı fermantasyon (BSF) veya katı hal fermantasyon (KHF) işlemleri yoluyla üretilir.

Kanatlı rasyonlarına dahil edilen çoklu substratlar, anti-nutrisyonel faktörlerin ve sindirilemeyen besinlerin bir karışımına neden olur, bu nedenle çoklu enzim aktivitesine sahip bir ürün kullanmak kritik öneme sahiptir. Bunu başarmak için bir enzim karışımı oluşturmak üzere sıvı fermantasyon enzimleri genellikle karıştırılır, ancak birden çok tek enzimin kullanılması yem verimsizliklerine yol açabilir. Enzimler, substrat için rekabet edebilir ve yemdeki etkinliklerini tehlikeye atarak birbirlerini inhibe edebilir veya etkisiz hale getirebilir.

Çoklu enzim komplekslerini kullanma

Katı hal fermantasyonu, enzimleri tek bir kompleks halinde üretir ve böylece hayvanın sindirim sistemi ile daha sinerji içinde çalışabilirler. Enzim çözeltilerinin çok çeşitli yem materyallerinde sindirilebilirliği ve besin kullanımını geliştirmesine izin verir (Şekil1).

Bu, üreticinin daha ucuz alternatif hammaddeler kullanmasına olanak tanır ve yemden daha fazla besin çıkarıldığı için daha azını kullanır. Alltech'in Allzyme teknolojileri gibi çoklu enzim kompleksleri, selüloz ve proteinin daha sindirilebilir hale gelmesine yardımcı olur; bu, üreticilerin daha düşük maliyetli yem içeriklerini besleyerek, yerel kaynaklı tahılları kullanarak ve böylece rasyondan tasarruf ederek rasyon formüle ederken bundan faydalanabileceği anlamına gelir.

Devam eden enzim inovasyonu

Son 3 yılda, Alltech'in enzim teknolojisindeki araştırması, daha fazla besin salınımına odaklanan ürün geliştirmeye yöneldi. Allzyme Spectrum, nişasta olmayan polisakkaritler (NSP'ler) ve fitik asit gibi bir kanatlı rasyonlarında tipik olarak bulunan substratları parçalayarak besin kullanımını en üst düzeye çıkaran yeni nesil çoklu enzim kompleksidir.

Enzim, laboratuvar araştırmalarında, üniversite denemelerinde ve ticari ortamlarda etkinliğini kanıtlamıştır. Bu kapsamlı çalışma, yeni enzimin kümes hayvanı rasyonlarında kg/ yem başına en az 90 kalori tasarruf edebildiğini göstermiştir. Bu verimlilik artışı, alternatif ham maddelerin kullanımı yoluyla yeniden formüle etmede esneklik sağlayarak üreticilerin paradan tasarruf etmesine yardımcı olur. ABD Kentucky Üniversitesi'nde yürütülen ve Uluslararası Kümes Hayvanları Bilim Forumu ve Kümes Hayvanları Bilimi Derneği'nde sunulan piliç ve yumurtacıların araştırma denemeleri, enzimin besin değeri azaltılmış rasyonlara dahil edilmesinin faydalarını göstermiştir. Allyzme Spectrum, besin kullanımını artırır ve sağlıklı bir sindirim sistemini destekler.

Broyler araştırması

çizelge içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Ticari etlik piliçlerin 42 günlük performansı, aşağıdaki mısır-soya fasulyesi küspesi bazlı rasyonlarla beslendikten sonra değerlendirildi:

  1.  Pozitif kontrol (ticari düzeyde enerji ve besinler)
  2. Rasyon 1’e göre azaltılmış besin maddeleri (-90 kcal/kg ME, -%0,15 kullanılabilir fosfor (aP), -%0,15 kalsiyum (Ca)
  3. Rasyon 2 + ton başına 200 gram Allzyme Spectrum

Ana gözlemler deneme 2'de yapıldı (Şekil 2). İlk olarak, enzim takviyesi olmadan besin değeri azaltılmış rasyonla beslenen piliçler en düşük ağırlık artışına, yem alımına ve en düşük yem dönüşüm (FCR) oranına sahipti. Allzyme Spectrum ile besin değeri azaltılmış rasyonla beslenen kanatlılar, ticari düzeyde enerji ve besinler sağlanan pozitif kontrol kanatlılarıyla aynı ağırlık artışı, yem alımı ve FCR'yi gösterdi.

Performans, maliyet ve ortam

Enzim ürünlerinin hayvan yemine dahil edilmesi, hayvansal üretimdeki temel sorunların üstesinden gelmek için temel bir beslenme stratejisidir. Mısır, buğday ve soya fasulyesi küspesi gibi geleneksel yem maddelerinin arzı ve fiyatı bir sorun olduğunda, daha az geleneksel, daha düşük maliyetli yem maddeleri ve atık yan ürünler, bir miktar besin değeri sağladıkları için üreticiler için daha cazip hale gelir. Enzim takviyesi, kanatlıların bu daha az geleneksel yem bileşenlerinden enerji ve besin maddelerini sindirmesine, emmesine ve kullanmasına yardımcı olabilir. Bu da daha düşük bir çevresel besin atılımı ile performansın artmasına yol açar. Enzimler, gelecekte rasyonların önemli bir bileşeni olacaktır. Çoklu enzim teknolojileri dahil olmak üzere yenilikçi beslenme çözümleri, önemli sürdürülebilirlik faydaları sağlarken hayvansal üretimin üretkenliğini ve karlılığını artırmaya yardımcı olabilir.

Referans kaynaklar istek üzerine sunulabilmektedir: Turkey@alltech.com

Loading...