Skip to main content

Kanatlı performansının geliştirilmesi için 15 ipucu

 1. Biyogüvenlik
  • Üretimin tüm aşamaları için etkin bir şekilde tanımlanan biyogüvenlik uygulamaları ile, çiftlik hijyeni, böcek kontrolü ve kümesler arasında hastalıkların bulaşması riski azaltılabilir.   
 2. Bekleme süresi
  • Sürülerin yerleştirilmesinde uygun temizlik ve dezenfeksiyon tedbirleriyle birlikte en az 14 günlük yeterli bir bekleme süresi, sürüler arasında hastalığın taşınmasının azaltılmasına yardım eder ve bir sonraki sürüye hazırlık yapmak için zaman tanır.
 3. Yerleşim için ön hazırlık
  • Çiftliğe yeni bir sürü gelmeden önce, yerleşim için ön hazırlıkları yapmak, kuluçka ve sonrasındaki büyüme döneminde kayıpları önlemeye yardımcı olmaktadır. Isıtıcılar, zemin sıcaklığı, sıcaklık ve bağıl nem kontrol çubukları, havalandırma, besleme ve su ekipmanları akılda tutulması gereken kontrol noktalarıdır.
 4. Koksidiyozun önlenmesi
  • Koksidiyoz, mikroskobik bağırsak parazitinin neden olduğu bir hastalıktır. Bağırsak bütünlüğünü etkileyen parazit, tavuklarda çeşitli bağırsak problemlerine yol açabilmektedir. Böyle bir dönemde, Alltech® Bağırsak Sağlığı Yönetimi kapsamında sunulan yenilikçi besleme teknolojilerinden ve çeşitli destekleyici hizmetlerden yararlanılması hayvanların bağırsak bütünlüğünün korunmasına, sağlık sorunlarının azalmasına ve maksimum seviyede performans göstermeye devam etmelerine yardımcı olacaktır.
 5. Kuluçka yönetimi
  • Günümüzdeki gelişmiş genetik kapasiteler ve hızlı büyüme sebebiyle kuluçka dönemi daha önemli bir hale gelmiştir. Sonuçta, kümes hayvanı üretiminde iyi bir başlangıç yapılmasının, hayvanların gelecekteki sağlığı ve performansı üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Kuluçka döneminde, bağırsak sisteminin ve mikrofloranın dengeli gelişimi sağlanmalıdır.
 6. Altlık yönetimi
  • Kümesteki dışkılar, tavuklar için bir altlık görevi görür. Tavuk bu altlıkta hareket eder ya da dinlenir, ayrıca doğal ihtiyacı gereği dışkıyı/altlığı eşeleme davranışı sergiler. Dışkı durumu ve kalitesi, genç yaşta kümese yerleştirilen broyler tavuklarının yetiştirme dönemlerinin başından sonuna kadar bağırsak sağlığını ve karlılığı etkiler.
  • Islak altlık sağlık için bir kısır döngü yaratır. Doğru bir altlık yönetimi olmazsa, ıslak kalan parçalar potansiyel patojenler için üreme zemini hazırlar ve bağırsaklarda hastalığa yol açan bir stres durumunun başlangıç noktasını oluşturabilir. Islak altlık sorunları arttıkça, kümesteki amonyak düzeyleri de artar ve tavuğun sağlığına zarar verebilir. Altlığın nem durumunu yönetmek ve sorunları başlamadan önce engellemek mümkündür.
  • Islak altlık problemini önlemek için göz önüne alınması gereken bazı faktörler şunlardır: Altlık materyalinin tipi, dışkı kalitesi, altlık derinliği, su kalitesi, suluk hattının yönetimi, ışıklandırma yönetimi, havalandırma ve sıcaklık.
  • Dışkı çok kuru ve toz gibiyse o zaman tavuklar yeterince su içmiyor olabilir. Bu şekildeki çok tozlu materyal solunum sistemi problemlerine neden olabilir.
 7. Su yönetimi
  • İçme suyu, bir tavuğun günlük su ihtiyacının %70-80’ini karşılar. Kümes hayvanları genel olarak yemden daha fazla su tüketir. Sonuç olarak; su, kümes hayvanlar için kritik bir öneme sahiptir. Bol miktarda temiz su, karşılaşılacak zorlukları azaltarak performansı geliştirir.
  • Su yönetiminde göz önünde bulundurulması gereken faktörler:
   • Kalite, su basıncı, mineral içeriği ve suya erişim
   • Üretim sırasında ve sürünün yerleşimi öncesinde su hatlarının/regülatörlerin temizliği
   • Sürüler arasında ve üretim sırasında su hatlarının yıkanması
   • Biyofilmlerin ve mineral birikimlerinin ortadan kaldırılması
   • İçme ekipmanlarının bakımı
 8. Yem yönetimi
  • Tavukların yeme erişimi kolay olmalıdır. Tavuğun boyuna göre ayarlı doğru yemlik yüksekliği yem ziyanını ve yemin dışkıyla karışmasını önler ve tüm tavukların yeme ulaşımını kolaylaştırır. Yeterli yem erişimi için, yemlik üreticisinin tavsiye ettiği yemlik başına düşmesi gereken tavuk sayısına uyulmalıdır.
  • Tavuklar doğaları gereği gübreyi eşeler, ancak; “yem yeme dışındaki faaliyetler”i azaltmak tavukların altlıklarını aşırı derecede eşelemelerini önleyecektir. Tetikli yuvarlak yemliklerin aktive edilmesi ve kümes kontrollerinde yem silolarının düzeylerinin kontrol edilmesi gibi basit önlemler bu tür aktiviteleri önlemeye yardımcı olabilir.
  • Performansın sağlanması için mikotoksin gibi kontaminantları içermeyen, iyi yem kalitesi de önemlidir.
 9. Stok yoğunluğu
  • Yüksek bir stok yoğunluğuna ilaveten kalabalık kümeslerin performans üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu ve tavuklardaki bağırsak mikrobiyotalarında strese yol açtığı saptanmıştır.
  • Hayvanların tüm üretim süreci boyunca stok yoğunluğunun düşürülmesi zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı olur.
 10. Çevre yönetimi
  • Kümeslerin genel çevre yönetimi, sıcaklık, bağıl nem, havalandırma ve aydınlatma gibi birçok bileşeni içerir. Etkin çevre yönetimi uygulamaları, bu bileşenlerin hem ayrı hem de birlikte çalışma şekillerini anlamaya bağlıdır.
 11. Geçiş dönemi
  • Kümesler arasında dolaşma sıklığını arttırmak ve sürünün aktivitesini incelemek hastalıkların erken tespitine yardımcı olur.
  • Dış ortam sıcaklığının yanı sıra ahırdaki sıcaklığın, nem ve havalandırmanın da günlük olarak izlenmesi gerekir.
  • Geçiş dönemlerinin takibi kümeslerdeki gelişmelerin anlaşılmasına yardımcı olur. (Örneğin; geceden gündüze tavukların yerleşimi, yem değişimleri)
  • Yem ve su tüketiminin izlenmesi sürünün gelişimini takip etmeye yardımcı olur.
 12. Ekipman yönetimi
  • Sık sık kümesler arasında dolaşmak, etrafı kontrol etmek ekipmanların sorun çıkarmadan veya arızalanmadan çalışmasını sağlamaya yardımcı olur.
 13. Ölüm oranları
  • Hasta hayvanların mümkün olduğunca erken teşhisi ve ayrılması önemlidir.
 14. Sürü sağlığı yönetimi
  • Sürünün sağlığı için sürüye özgü bir program tasarlanması konusunda veterinerler ile çalışılmalıdır.
 15. İletişim ve ekip çalışması
  • Çiftlik operasyonlarının sorunsuz bir şekilde yürütülmesinden sorumlu  tüm çalışanlar arasında güçlü bir iletişim ve koordinasyon sağlanması, hayvanlarda daha etkin ve başarılı bir bağırsak sağlığı yönetimi programı uygulanmasını da sağlayacaktır.
Loading...