Skip to main content

Yem Etkinliği Yönetimi

Hayvansal gıda üretiminde yem maliyetleri, ortalama %70’lik bir oranla üreticiler için en büyük girdiyi temsil etmekte ve karlılıkta önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeple; her yemin verimli ve etkin bir şekilde sindirilmesini sağlamak oldukça önemlidir.

Alltech® Yem Etkinliği Yönetimi; sindirilebilirlik, rasyon esnekliği, yem maliyetleri ve genel performans olmak üzere, beslenmeyle ilgili konuları ele alarak hayvanların yaşam döngüleri boyunca ideal sağlığa ulaşmalarına yardımcı olur.

Alltech Yem Etkinliği Yönetimi kapsamında uygulanan besleme programları hayvanın sindirim sistemi ile sinerji içinde çalışarak yemin sindirilebilirliğini arttırır. Etkin bir sindirim sistemi ile vücudun daha fazla protein, amino asit ve mineralden yararlanmasını sağlar.

Alltech Yem Etkinliği Yönetimi ile, hayvanın sindirim sisteminin desteklenmesi, tükettiği besin maddelerinden maksimum düzeyde faydalanması, yemlerden tutarlı bir performans elde edilmesi ve genel yem maliyetlerinin düşürülmesi mümkündür.

Bize Ulaşın

Loading...