Skip to main content

Programy a služby

Pracovníci spoločnosti Alltech vedia, že chovať kvalitné, vysoko úžitkové a zdravé zvieratá nie je vôbec jednoduché. Práve preto naša pomoc presahuje hranice obyčajnej výživy. 

Podporný program Alltech® On-farm Support nadväzuje partnerské vzťahy s chovateľmi po celom svete, aby im pomáhal dosahovať ich ciele, riešiť problémy a budovať základy pre ziskovú a udržateľnú budúcnosť. Spojenie takmer štyroch desaťročí výskumu, produktov overených v praxi a tímu nadšených odborníkov, ktorí program riadia, vám môže pomôcť zvýšiť efektivitu vášho chovu, jeho produktivitu aj ziskovosť.  

Ponúkame praktické a overené riešenia výživy vašich zvierat. 

Prostredníctvom nášho inovačného výskumu v odbore výživovej genetiky pomáhajú naše nutričné technológie zvieratám v maximálnej miere využívať živiny, ktoré dostávajú v krmive, pre optimálny zdravotný stav a úžitkovosť. 

Spolupracujeme s chovateľmi z celého sveta, pomáhame im riešiť otázky, ktoré sú pre nich najdôležitejšie, vrátane efektivity výkrmu, produkcie bez antibiotík, obohatenia krmiva, redukcie mykotoxínov, ochrany zdravia čriev či dostatočného prísunu proteínov, enzýmov a minerálnych látok. 

Napríklad naše technológie pre ochranu zdravia čriev sú podporené rozsiahlym výskumom, ktorý obsahuje viac ako 730 štúdií. Pretože sa celosvetovo sprísňujú nariadenia o obmedzovaní antibiotík, sme pripravení ponúknuť riešenia overené v praxi pre dobrý stav čriev i celého organizmu zvieraťa aj bez antibiotík. 

Spýtajte sa svojho dodávateľa krmív, ako môžete využiť technológie Alltech vo svojich prevádzkach. 

Získajte konkurenčnú výhodu s našimi analytickými službami poskytovanými priamo vo vašom chove a na vašej farme 

  • Vyťažte maximum z krmív pre svoje ošípané a hydinu s našou analýzou  
  • Odhaľte a riešte riziká spôsobované viac ako 40 rôznymi mykotoxínmi s testom Alltech 37+®.
  • Chráňte kvalitu krmiva pre vaše zvieratá a znižujte riziko napadnutia mykotoxínmi analýzou Alltech® MIKO.
  • Zlepšite produktivitu auditom mliekových plemien hovädzieho dobytka Alltech® Dairy Audit.
  • Zvyšujte efektivitu a udržateľnosť s Alltech® ECO2.

Vybudujte si kvalitný tím s pomocou našich seminárov a školení šitých na mieru vašim potrebám.

Nájsť skúsených pracovníkov pre chov hospodárskych zvierat je neustálym problémom celého sveta. Podporný program spoločnosti Alltech organizovaný priamo na farmách ponúka individuálne upravené semináre pre vašich zamestnancov, vďaka ktorým vám pomôžeme zabezpečiť, aby všetci vaši zamestnanci dodržiavali rovnaký protokol, používali rovnaké zavedené postupy a chápali ich podstatu a ciele. 

Loading...