Skip to main content

Elképesztő testtömeggyarapodás – így nevelj választási malacot!

A malacok fejlődésének választást követő visszaesése különféle, gyakran tartási, ellátási hibából ered, fertőzésekkel súlyosbítva pedig akár nagyobb elhulláshoz is vezethet. A választással járó új környezethez való teljeskörű mielőbbi alkalmazkodás ezért a sikeres választás kulcsfontosságú követelménye.

Mit tehetünk annak érdekében, hogy a választás eredményességét alapvetően befolyásoló bél- és emésztőrendszer a választás következtében fellépő új feladatát minél sikeresebben el tudja látni?

Választáskor a malacok bélrendszere számos kórokozó fokozott támadásának van kitéve, ami csökkenő testtömeggyarapodást, a romló takarmányhasznosítás következtében emelkedő takarmányköltségeket, az állatok rossz közérzetét vagy akár elhullását is okozhatja.

A malacok bélrendszerében található baktériumok a születést követően főként az anyaállattól, de később is elsősorban környezetükből származnak. Az ezidőben sertésekben jellemzően fejlődésben lévő bélrendszer azonban - különösen választás idején, amikor a malacoknak át kell állniuk a kocatejről az addig idegen, nagyrészt növényi alkotókból álló szilárd takarmánykeverékre - érzékeny a patogén organizmusok támadásaira. Választáskor több egyidőben ható faktor is befolyásolja a malacok töretlen, egészséges fejlődési képességét.

Az egyik ilyen tényező a bél szerkezeti elemeinek és kapcsolódó szerveinek a fejlődése és összehangolt, harmonikus működése. Nagy szerepet kap például az enzimek kiválasztásáért felelős hasnyálmirigy működése vagy a bélcsatornát borító bélbolyhok által képzett felület nagysága - melynek gyors alkalmazkodása feltétlen szükséges ahhoz, hogy a malacok át tudjanak állni az új típusú, szokatlan összetételű és állagú takarmányra. Ez önmagában is nagyban meghatározza az emésztés hatékonyságát és a növekedéshez és egészséges állapothoz szükséges tápanyagok elérhetőségét.

A malacoknak ezzel egyidőben változatos, stabil bélflórát és válaszképes immunrendszert is ki kell alakítaniuk.

Választást követően a fejletlen bél- és emésztőrendszerrel rendelkező malacok érzékenyek a patogén organizmusok támadásaira. - Kép: Alltech

A malacok fejlődésének „megtorpanása” a választás körül

Az immunitás és bélrendszer fejlődésével összefüggésben a szakértők előtt régóta ismert a tejalapú táplálkozásról gabonaalapú takarmányozásra történő átállás során az utónevelőben nevelt malacoknál fellépő úgynevezett „választást követő visszaesés”. Ezt általában csökkent takarmányfogyasztás, hanyatló napi testtömeggyarapodás, esetenként az emésztőrendszeri problémák előtérbe kerülése, hiányos immunreakció, sőt, enyhébb-súlyosabb hasmenés, esetleg elhullás jellemezhetik.

Az elmúlt 30 év kutatásai, különösen az utóbbi években, sorra hozták a bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy a bél- és emésztőtraktus egészséges működésének milyen és mennyire fontos szerepe van a mezőgazdasági állatok általános egészségi állapotának alakulásában és növekedésük hatékonyságában. Ennek eredményeként számos, közvetlenül a takarmányhoz hozzáadható, az állat emésztését és a tápanyagok felszívódását befolyásoló takarmánykiegészítő adalék került kifejlesztésre.

1999 óta több ország tiltja, vagy csak korlátozva engedélyezi az antibiotikumok takarmányadalékként történő preventív, rutinszerű alkalmazását. Ennek oka egyrészt a rezisztens patogén törzsek kialakulásával kapcsolatban felmerülő aggályokban rejlik, másrészt pedig humángyógyászati okokból fontos, hogy bizonyos speciálisan hatékony molekulákat hosszútávon hatékony eszközként lehessen az emberi egészség megőrzés érdekében fenntartani, sőt egyes speciális esetekben „utolsó mentsvárként” a multirezisztens kórokozók által okozott növekő számú fertőzésekkel szemben bevetni.

A korábban széleskörben hatékonyan alkalmazott antibiotikumokat helyettesítő megoldások kialakítását célzó fejlesztési erőfeszítések eredményeképpen számos anyag esetében a kedvező patogén kórokozók elleni védelem mellett egyéb kedvező hatásra is fény derült. A napjainkban folyó kutatások az egyes kiegészítők az állatok viselkedésében, tápanyagellátásában és jóllétében betöltött szerepét vizsgálják.

Bizonyított hatásmechanizmusaik közé tartozik a patogén organizmusok megtapadásának és elszaporodásának (kolonizációjának) gátlása, a bélrendszert borító sejtek „táplálásának” segítése, az immunrendszer működésének kedvező irányú befolyásolása, az eredményes immunválasz elősegítése és sok esetben az állatok teljesítményének javítása.

Az antibiotikum helyettesítő megoldások

A kutatók az évek során különféle pro- és prebiotikumokat és más speciális készítményeket hoztak létre és próbáltak ki laboratóriumi és gyakorlati körülmények között az antibiotikumok alternatívájaként a takarmányozásban. Újabban a figyelem az egyes, bizonyítottan hatékonyan működő összetevők kombinált felhasználása felé fordult. Ez esetben a különféle pozitív hatású alkotók együttes alkalmazása többtényezős előnyhöz vezet a bél- és emésztőrendszer egészséges működésére nézve, köszönhetően a jótékony kumulatív vagy szinergista hatásoknak.

Az Alltech az elmúlt időszakban egy ilyen, a korábban egyenként is hatékony készítmények előnyeit egyesítő, a különféle antibiotikumok alternatívájaként hatékonyan használható készítmények létrehozásán dolgozott. A fejlesztőmunka eredményeképpen létrehozott új termék a már bizonyítottan egymást kiegészítő, a hatékonyságot fokozó hatásmechanizmussal rendelkező készítmények meghatározott arányú keverékeként alakult ki.

Viligen nevű takarmánykiegészítőnk speciális rövid szénláncú zsírsavakat, prebiotikus hatású élesztő eredetű termékeket és természetazonos formájú ásványi anyagokat tartalmaz egyidejűleg. Cégünk a termék kifejlesztéséhez több mint 30 év kutatómunkájának eredményeit és tapasztalatait használta, amihez a kiterjedt laboratóriumi és klinikai teszteken túl a malacokon végzett átfogó, szisztematikus takarmányozási kísérletekre is szükség volt.

A Viligen aktív összetevői közül valamennyi bizonyítottan szerepet játszik a bélcsatorna fejlődésében és az emésztési folyamatok hatékonyságának javításában, valamint segíti az immunrendszer fejlődését és az egészséges immunreakciók koordinálását.

A bélcsatornában indukált strukturális és funkcionális kedvező változások eredményeképpen fokozza a táplálóanyagok hozzáférhetőségét és elősegíti a stabil, egészséges bélflóra kialakulását. Alkalmazásuk a bél- és emésztőtraktus, valamint az immunrendszer egészséges működésének köszönhetően nagyban segíti a sikeres választás véghezvitelét, és javuló teljesítmény paraméterek eléréséhez vezet.

A Viligen etetésnek hatása a választott malacok teljesítményére (USA)

Az Amerikai Egyesült Államokban frissen választott malacokon az utónevelés kezdetének idején teszteltük a malacokkal etetett takarmány Viligennel való kiegészítésének hatását. Az etetett malactáp egyidejűleg rövid szénláncú zsírsavak, prebiotikus hatású élesztő eredetű készítmény és természetazonos formájú ásványi anyagok meghatározott keverékét tartalmazta.

A randomizált és több ismétlésben végzett kísérlet első vizsgálatában 1008 db, a vizsgálat kezdetekor (választáskor) 6,3 kilogramm súlyú malac vett részt, akiket egyenlően osztottak el a kutricákban. A kutatók a választást követően két meghatározott időintervallumban vizsgálták a malacok teljesítményét.

A választást követő 11 napban azoknak a malacoknak, amelyek a speciális kevert takarmánykiegészítőt (Viligen) tartalmazó takarmányt fogyasztották (kísérleti csoport), szignifikánsan nagyobb volt az átlagos napi testtömeggyarapodása (0,36 kg és 0,33 kg; P=0,03) és takarmányfelvétele (0,37 kg és 0,34 kg; P=0,02). Ennek eredményeként a kísérleti csoportban lévő malacoknak a vizsgált időszakban jobb volt az átlagos napi testtömeggyarapodása (4,01 kg és 3,67 kg; P=0,03), és a takarmányhasznosításban is számszerűsített, 1,04-ről (kontroll csoport) 1,02-re (kísérleti csoport) történő javulás volt mérhető.

A kontroll csoportban két malac hullott el és hatot kellett selejtezni, míg a kísérleti csoportban nem volt elhullás, és a nem kielégítően fejlődő selejt állatok száma csupán három volt. A választást követő 11–23 napig tartó időszakban is megmaradt az az erőteljes tendencia, hogy a kísérleti csoportban lévő malacoknak jobb volt a testtömeggyarapodása (28,24 kg és 27, 54kg; P=0.06).

Második kísérlet

A második kísérletben abban a csoportban, amelyikben a malacok takarmányához hozzáadták a rövid szénláncú zsírsavakat, prebiotikumokat és ásványi anyagokat tartalmazó speciális keveréket (Viligen), a választást követő 0-24 napos időszakban a malacoknak szignifikánsan jobb volt az átlagos napi testtömeggyarapodása (0,62 kg és 0,55 kg) és a napi takarmányfelvétele (0,73 kg és 0,65 kg), illetve a kísérleti csoportban nulla, míg a kontroll csoportban két elhullás volt. Összességében a termék használata szignifikánsan növelte a testtömeggyarapodást (p<0.05) (keverék: 14,93 kg és kontroll: 13,20 kg).

Egy másik, nemrégiben végzett kísérletben 672, a kontroll, illetve a kísérleti keverékkel kiegészített takarmánnyal etetett malacot vizsgáltak a választást követő 23 napban. Az 1. ábra az átlagos napi testtömeggyarapodás (11%) és a napi átlagos takarmányfelvétel (12%) tekintetében tapasztalt szignifikáns előnyöket mutatja.

 

A termék etetésének köszönhetően számszerűen javult a takarmányhasznosítás (2. ábra), ami a tápanyagok jobb felszívódására és hasznosítására utal. A kísérleti kiegészítő hozzáadásának köszönhetően a vizsgálat végére a tesztben résztvevő malacok többet gyarapodtak: a kísérleti csoportban a gyarapodás elérte a 14,8 kg-ot, míg a kontroll csoportban a súlynövekedés 13,1 kg volt. A mortalitás a kísérleti csoportban 1,5%-ról (kontroll csoport) 0,3%-ra, míg az elhullás 1,5%-kal, 4,2%-ra csökkent.

 

A kutatások eredményei és az időközben elvégzett kiegészítő vizsgálatok szorosan alátámasztják, hogy a jelen esetben tesztelt speciális keverék, a Viligen, teljesítmény javító hatását a stabilizált, sokszínű bélflóra hatékony egyensúlyban tartásának és a bél- és emésztőtraktusban végbemenő sokrétű kedvező folyamatnak, illetve az egészséges immunreakciók előtérbe kerülésének tulajdoníthatjuk.

Az itt ismertetett vizsgálatok azt mutatták, hogy ha a malacok a választási időszakban Viligent kaptak, akkor költséghatékonyan lehetett elősegíteni az állatok növekedését, valamint közérzetük és egészségük javulását. A sertéstenyésztők számára a legpraktikusabb az, ha a célzottan a telepeken fellépő sokrétű kihívás kezelésérére kifejlesztett összetett takarmánykiegészítőt használnak, amire a bemutatott tesztekben és a gyakorlatban is egyre szélesebb körben bizonyító Viligent javasoljuk.

A magyar fordítás Dr. Jules Taylor-Pickard (Gut Health Platform, Global Director-Alltech) Pig Progress (Volume 36, No. 8, 2020) online portálon megjelent cikke alapján készült, mely az alábbi linken érhető el:

https://www.pigprogress.net/Nutrition/Articles/2020/9/Helping-piglets-to-adapt-faster-after-weaning-644596E/

A termékkel vagy a cikkel kapcsolatos további kérdés felmerülése esetén lépjen velünk kapcsolatba az alltechhungary@alltech.com e-mail címen.

Loading...