Skip to main content

Инженерното различие на KEENAN

Всяко фуражо-раздаващо смесително ремарке KEENAN MechFiber е изградено от уникална по рода си двукамерна система – камера за миксиране и камера за раздаване. Двукамерната система, заедно с механизма за размесване с 6 гребла и патентованите фиксирани корпусни ножове е технологията осигуряваща иновативния MechFiber микс – уникалната пръхка, обемна дажба със запазени фибри дори при по-продължителна работа на хоризонталния смесител KEENAN. 

Loading...