Skip to main content

InTouch

Въведена от KEENAN през 2009 година, InTouch е уникална cloud-базирана платформа, обработваща данните от храненето на над 300,000 крави. InTouch обединява технологиите на KEENAN и тези на Alltech на ниво ферма, като гарантира на стопаните реални подобрения в здравето и продуктивността на животните им.  

Със специализиран екип от нутриционисти и помощта на иновативните InTouch сателитни хъбове, KEENAN и Alltech предоставят уникална експертиза по хранене на терен във фермата, даваща възможност на стопаните да се справят с предизвикателствата на производството по най-подходящия и печеливш начин.  

Loading...