Skip to main content

EFORMIX® PREMİKS PAKETLERİ - KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

EFORMIX® premix paketleri, süt ve besi sığırı ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde, verimliliği etkileyen beslenme ve sağlık sorunlarıyla mücadele etmek üzere, Alltech kalite ve güvencesinde geliştirilen çözümlerden oluşmaktadır. Eformix ürün serisi etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış Alltech teknolojilerini içerir. Zengin ve besleyici içeriklere sahiptir. Her ölçekteki sürü büyüklüğü için kullanıma uygun ve ekonomiktir.

EFORMIX® GROW-VIT

Eformix GROW-VIT; yavru ve yetişkin küçükbaş hayvanların ihtiyacı olan günlük besin ihtiyacını tam olarak karşılayan, Alltech'in patentli besleme teknolojilerini içeren bir vitamin-mineral premiksidir. İçeriğinde; kolin klorür, biotin, pantotenik asit, A, B1, B2, B3, B6, B12, D3, E vitaminleri ile iyot, bakır, çinko, demir, mangan, kobalt, krom, Alltech’in patentli teknolojileri organik selenyumlu maya ürünü Sel-Plex  ve Saccharomyces cerevisiae 1026 suşundan (CBS 493.94) elde edilen canlı maya ürünü Yea-Sacc® bulunmaktadır.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunların başında vitamin, mineral ve esansiyel aminoasitlerin besleme rasyonlarında yeterli şekilde yer almaması sebebiyle yemden yararlanmanın düşüklüğü gelmektedir. Bu tip rasyonlarda hayvanlar tarafından alınan besleyici içerikler canlı ağırlık artışı ve büyüme yerine, hareket ve metabolik yıkıma yönelik kullanılmaktadır. Böylece  beklenen verim alınamamaktadır. 

Eformix GROW-VIT belirlenen oranlarda ve önerilen şekilde kullanıldığı takdirde kısa sürede oldukça etkili sonuçlar sağlar. Hayvanlarda aşırı doz (overdose), antagonistik etki gibi beklenmedik sorunlar yaşanmaması için uzun bir araştırma süreci sonunda geliştirilmiştir. Yemleme ile alınan metabolik bileşenlerin metabolizma faaliyetlerini tamamlayan bir içeriğe sahiptir.

GROW-VIT'in sunduğu avantajlar:

 • İçeriğindeki bileşiklerle küçükbaşlarda görülen guatr, beyaz kas hastalığı, süt (çayır) tetanisi, raşitizm, süt humması gibi önemli hastalıkları önleyici ve iyileştirici etkiye sahiptir.
 • Topallık, tırnak ve tüy sorunlarının oluşumu önlenebilmektedir. Gelişmiş bir ayak sağlığı sunarak ayak çürüğü (piyeten), laminitis, tüylüce gibi hastalıkların oluşumu minimize edilebilmektedir.
 • Özellikle sağılmakta olan annelerde iştahsızlık ve sinirsel belirtiler şeklinde gözlemlenebilen, enerji eksikliği sebebiyle ortaya çıkan ketozis vakaları önlenebilmektedir.
 • A vitamini, iyot ve amonyum klorür; kalsiyum-fosfor dengesizliğini, az su alımı nedeniyle idrar kesesi veya kanalındaki kalsiyum fosfat ve magnezyum-amonyum fosfat taşlarının oluşumunu engellemeye yönelik etki etmektedir. Bu sayede küçükbaşlarda sık görülen böbrek taşı oluşumu engellenebilmektedir.
 • Optimum rumen pH’ı ve işlevi sağlayan Alltech’in canlı maya teknolojisi Yea-Sacc ile asidoz, karın şişmesi ve gaz sorunlarının önüne geçilebilmektedir. 
 • Aromatik maddeler; hayvanlarda iştah artışına, dolayısıyla yeterli beslenerek suya yönelimlerini teşvik etmektedir. 
 • Vitamin benzeri bileşik olan kolin klorür; yağ metabolizması, genel hücre sağlığı, villus gelişimi ve protein sentezinde önemli bir rol oynayarak kas (et) kütlesinde gelişme sağlamaktadır. 

EFORMIX® FORACID

Eformix FORACID, küçükbaş hayvanlarda sindirimi geliştirmeye yardımcı, rumen tamponlayıcı bir yem premiksidir. İçeriğinde; kolin klorür, magnezyum oksit, kalsiyum karbonat ve sodyum bikarbonat (soda) bulunmaktadır.  

Magnezyum oksit ve sodyum bikarbonat rumende asit-alkali dengesini sağlayarak tamponlayıcı işlev görür, daha fazla kaba yem tüketimini teşvik eder. Rumen ortamı ne kadar stabil olursa kaba yem sindirimi ve geviş getirme faaliyetindeki etkinlik o kadar fazla olmaktadır. Etkin geviş getirme, rumende pH değişimlerini tamponlayabilen tükürük salgısını da arttırmaktadır.

FORACID’in koruyucu özelliği sebebiyle, yüksek asitli silajla besleme yapılan dönemlerde sağlıklı bir rumen işlevi elde edilebilmektedir. Rumen ortamındaki bozulma ile ortaya çıkan asidoz vakaları önlenebilmekte ve yem tüketimi, yemden yararlanma ve kuru madde alımında artış sağlanabilmektedir.

FORACID’in sunduğu avantajlar:

 • Sağlıklı ve etkin rumen işlevi ile sindirim bozukluklarında iyileşme ve sindirim kayıplarında azalma
 • Sağlıklı karaciğer fonksiyonu
 • Et ve süt verimi ile gıda kalitesinde (yağ ve protein oranı) artış
 • Sağlanan kalsiyum-fosfor dengesi ile böbrek, kemik yapısı ve enerji metabolizmasında gelişme

EFORMIX® YEACHOL

Eformix YEACHOL; küçükbaş hayvanlarda etkin bir sindirim sağlayan ve karaciğer sağlığını güvence altına alan özel bir bypass-maya premiksidir. İçeriğinde; kolin klorür, magnezyum oksit, kalsiyum karbonat ve sodyum bikarbonat (soda) ile Alltech teknolojisiyle geliştirilen yüksek konsantrasyona sahip, Saccharomyces cerevisiae 1026 suşundan (CBS 493.94) elde edilen tamamen doğal canlı maya ürünü Yea-Sacc® bulunmaktadır.

Saccharomyces cerevisiae 1026, rumen aktivitesini en fazla geliştiren maya suşu olarak bu gruptaki canlı mayaların değerlendirilmesinde bir standart olarak kabul edilmekte olup hayvansal üretimde sindirimi geliştirmek üzere seçilmiş tek mayadır.

FORACID'in sağladığı tüm yararlara ek olarak rumeni (işkembe) korumaya ve optimum şekilde çalışmasını sağlamaya odaklı geliştirilmiştir. Özellikle yüksek asitli silaj veya yüksek konsantrasyonlu yem verilen sürülerde kullanımı tavsiye edilmektedir.

YEACHOL’un sunduğu avantajlar:

 • Tutarlı ve yüksek et-süt üretimi
 • Yüksek sindirim
 • Gelişmiş üreme sağlığı ve fertilite
 • Stabil rumen pH'ı
 • Sağlıklı karaciğer fonksiyonu
 • Sıcak stresi ile etkin mücadele
 • Sağlanan kalsiyum-fosfor dengesi ile böbrek, kemik yapısı ve enerji metabolizmasında gelişme
 • Et ve süt verimi ile gıda kalitesinde (yağ ve protein oranı) artış

EFORMIX® ON-E

Eformix ON-E; küçükbaş hayvanların ihtiyacı olan günlük vitamin ve mineral ihtiyacını eksiksiz olarak karşılayan bir vitamin-mineral premiksidir. İçeriğinde; pantotenik asit, biotin, A, B1, B2, B3, B6, C, D3, E, K3 vitaminleri ile iyot, bakır, çinko, demir, mangan, kobalt, selenyum mineralleri bulunmaktadır. 

Eformix ON-E, nedeni tam olarak saptanamayan veya birden çok faktöre bağlı besleme sorunlarında tek başına fayda sağlayan oldukça etkili bir içeriğe sahiptir.

Eformix ON-E, hatalı besleme rasyonları sebebiyle sentezlenmesinde sorunlar yaşanabilen, diğer taraftan B grubu vitamin ve aminoasitlerin sentezlenmesi için mutlaka gerekli olan iz mineralleri içerir. Ürün, dönemsel veya kür bir ürün olmayıp ihtiyaç duyulan temel besinleri sunduğundan düzenli olarak kullanılmalıdır.

Eformix ON-E'ın, FORACID ve YEACHOL ile birlikte kullanımı maksimum fayda sağlamaktadır.

ON-E’un sunduğu avantajlar:

 • Vitamin ve mineral eksikliğine bağlı verim düşüşlerinde azalma
 • Gelişmiş üreme sağlığı ve fertilite
 • Gelişmiş ayak sağlığı
 • Bozulan enerji metabolizması sebebiyle ortaya çıkan metabolik hastalıklarda iyileşme
 • Başta genç hayvanlar olmak üzere büyüme hızında artış
 • Sağlıklı bir şekilde gelişen iskelet, kas ve dolaşım sistemi
 • Pika hastalığının (taş, toprak yalama, yabancı maddeleri kemirme) önlenmesi

Genellikle bakır, çinko, demir, kobalt gibi minerallerin eksikliği ya da sindirim ve beslenme bozukluklarından kaynaklanan pika hastalığı (taş, toprak yalama, yabancı maddeleri kemirme) önlenebilmektedir. Pika, sürü içinde kötü alışkanlık olarak öğrenilebilen bir hastalıktır.

EFORMIX® Y

Eformix Y; küçükbaş hayvanların ihtiyacı olan günlük vitamin ve mineral ihtiyacını sağlayan, diğer taraftan rumeni koruyarak optimum şekilde çalışmasını sağlayan maya-vitamin-mineral premiksidir. İçeriğinde; biotin, pantotenik asit, A, B1, B2, B3, B6, C, D3, E, K3, vitaminleri ile iyot, bakır, çinko, demir, mangan, kobalt, selenyum mineralleri ve Saccharomyces cerevisiae 1026 suşundan (CBS 493.94) elde edilen Alltech'in patentli canlı maya teknolojisi Yea-Sacc® bulunmaktadır.

Küçükbaş hayvanlar selüloz yapısından yoksun oranda nişasta (tahıllar) veya şeker (taze ot) içeren rasyonları tükettiğinde rumendeki asidik ortam artarken selüloz sindirimi düşer. Özellikle yüksek verimli süt sığırlarında rastlanan ketozis vakalarında, rumen asidozisinde, topallık ve tırnak iltihabı (laminitis) vakalarında, yem tüketimindeki düşüşlerde Eformix Y’nin kullanmı önerilmektedir.

Y’nin sunduğu avantajlar:

 • Tutarlı ve yüksek et-süt verimi; gıda kalitesinde (yağ ve protein oranı) artış
 • Stabil rumen pH'ı ve yüksek sindirim
 • Sıcak stresi ile etkin mücadele
 • Gelişmiş ayak sağlığı
 • Bozulan enerji metabolizması sebebiyle ortaya çıkan metabolik hastalıklarda iyileşme
 • Gelişmiş üreme sağlığı ve fertilite
 • Sağlıklı şekilde gelişen iskelet, kas ve dolaşım sistemi
 • Vitamin ve mineral eksikliğine bağlı verim düşüşlerinin önlenmesi

EFORMIX® YM

Eformix YM; küçükbaş hayvanlarda etkin bir rumen işlevi sağlamak, günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak ve mikotoksinlerin verimlilik üzerinde yarattığı olumsuz etkileri gidermek üzere geliştirilmiş maya-toksin bağlayıcı-vitamin-mineral premiksidir. Içeriğinde; biotin, pantotenik asit, A, B1, B2, B3, B6, C, D3, E, K3 vitaminleri; iyot, bakır, çinko, demir, mangan, kobalt, selenyum mineralleri;  Saccharomyces cerevisiae 1026 suşundan (CBS 493.94) elde edilen Alltech'in patentli canlı maya teknolojisi Yea-Sacc® ile mikotoksin bağlayıcısı Mycosorb® A+ bulunmaktadır.

Küçükbaş hayvanlar, çayır-mera, fabrika yemi veya silajlar yoluyla mikotoksinlere maruz kalabilmektedir. Küfler, hava sıcaklığındaki değişimler ve nem gibi koşullara bağlı olarak, hem hayvan hem de insan sağlığına zarar veren mikotoksinleri üretirler. Eformix YM, Y'nin sağladığı tüm yararlara ek olarak mikotoksin riskini en aza indirmeye odaklı geliştirilmiştir.

YM’nin sunduğu avantajlar:

 • Tutarlı ve yüksek verim; kaliteli et ve süt üretimi
 • Yüksek bağışıklık
 • Optimum üreme sağlığı ve fertilite problemlerinde azalma
 • Gelişmiş bağırsak sağlığı
 • Sağlıklı rumen işlevi
 • Organ hasarlarında azalma

EFORMIX® SE-ZN

Eformix SE-ZN; küçükbaş hayvanların ihtiyacı olan günlük vitamin ve mineral ihtiyacını sağlayan, Alltech'in patentli organik iz mineral serisi ile zenginleştirilmiş vitamin-mineral premiksidir. Çinko ve selenyum eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan metabolik problemlerin giderilmesi için özel olarak formüle edilmiştir. İçeriğinde; biotin, pantotenik asit, A, B1, B2, B3, B6, C, D3, E, K3, vitaminleri ile iyot, bakır, çinko, demir, mangan, kobalt, selenyum mineralleri ve Alltech besleme teknolojileri Bioplex® Zn (çinko) ve Sel-Plex® (selenyum) bulunmaktadır. 

Eformix SE-ZN, küçükbaş hayvanlarda bütün laktasyon periyodu boyunca kullanılabilir. 

Eformix SE-ZN, mastitis ve memeden süt akması gibi verim ve kaliteyi doğrudan etkileyen sorunlarda oldukça etkili sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Kolostrum (ağız sütü) kalitesini geliştirmektedir.

SE-ZN’nin sunduğu avantajlar:

 • Vitamin ve mineral eksikliğine bağlı verim düşüşlerinde azalma
 • Gelişmiş fertilite ve üreme sağlığı
 • Güçlü bağışıklık; yüksek antioksidan seviyesi
 • Gelişmiş ayak sağlığı
 • Sağlıklı şekilde gelişen iskelet, kas ve dolaşım sistemi
 • Tutarlı ve yüksek et-süt verimi; gıda kalitesinde (yağ ve protein oranı) artış

EFORMIX® Y-ZN

Eformix Y-ZN; küçükbaş hayvanların ihtiyacı olan günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayan, rumeni koruyarak optimum şekilde çalışmasını sağlayan, organik mineral katkısı ile etkinliği maksimize edilmiş maya-vitamin-mineral premiksidir. İçeriğinde; içeriğinde; biotin, pantotenik asit, A, B1, B2, B3, B6, C, D3, E, K3 vitaminleri; iyot, bakır, çinko, demir, mangan, kobalt, selenyum mineralleri; Saccharomyces cerevisiae 1026 suşundan (CBS 493.94) elde edilen Alltech'in patentli canlı maya teknolojisi Yea-Sacc® ile Alltech'in tamamen organik iz mineral teknolojisi Bioplex® (çinko) bulunmaktadır. 

Protein ağırlıklı besleme mastitise yakalanma olasılığını arttırır. Bu bakımdan hayvanlara yeterli miktarda kaliteli kaba yem verilmeli ve kaba yem sindiriminin etkin şekilde gerçekleştirildiğinden emin olunmalıdır. Eformix Y-ZN, patentli canlı maya ürünü Yea-Sacc ile optimum rumen ortamı sağlayarak sindirimi maksimize etmektedir. Ürün, başta organik çinko olmak üzere içerdiği çeşitli mineral ve vitaminlerle şap hastalığının tedavisine besleme yoluyla olumlu katkılarda bulunmaktadır. Yine, Eformix Y-ZN'nin içeriğinde bulunan selenyum ve E vitamini meme dokusunu oksidatif bozulmalara karşı koruyarak fagositik (vücut içerisindeki yabancı organizma ve maddeleri sindirip yok eden biyolojik hücreler) aktiviteyi arttırmaktadır.

Yüksek besleyici değere sahip Eformix Y-ZN, özellikle organik çinko ve canlı maya içeriği sayesinde kuzu besisinde rumen-mide problemlerini iyileştirici etkiye sahiptir. 

Y-ZN’nin sunduğu avantajlar:

 • Vitamin ve mineral eksikliğine bağlı verim düşüşlerinde azalma
 • Güçlü bağışıklık; yüksek antioksidan seviyesi
 • Gelişmiş üreme sağlığı ve fertilite
 • Sıcak stresi ile etkin mücadele
 • Gelişmiş ayak sağlığı
 • Sağlıklı şekilde gelişen iskelet, kas ve dolaşım sistemi
 • Stabil rumen pH'ı ve yüksek sindirim
 • Tutarlı ve yüksek et-süt verimi; gıda kalitesinde (yağ ve protein oranı) artış

EFORMIX® NAILCARE

Eformix NAILCARE; küçükbaş hayvanlarda ayak sağlığını geliştirmeye ve tırnak problemlerini çözmeye odaklı olarak geliştirilen organik çinko premiksidir. İçeriğinde; Alltech’in patentli organik iz mineral teknolojisi Bioplex® Zn (çinko) ve biotin bulunmaktadır.

Tırnağın gelişimi ve sağlıklı olması için besleme rasyonlarında çinko iz elementine yer verilmesi kritik bir öneme sahiptir. Çinko başta keratin üretimi olmak üzere tırnak kalitesini etkiler ve tırnak kornu ile ilişkili önemli enzim aktivitelerinde yer alır. Biotin de, tırnak yapısının korunmasında önemli bir işleve sahiptir.
Dönemsel fizyolojik ve metabolik değişimler dikkate alınarak küçükbaş hayvanlarda uygun besleme uygulamaları yapıldığı takdirde birçok ayak hastalığının görülme sıklığı azalmaktadır. 

NAILCARE'in sunduğu avantajlar:

 • Gelişmiş kas, kemik ve iskelet sistemi
 • Sağlıklı ve hızlı büyüme
 • Güçlü bağışıklık ve hastalıklara karşı direnç
 • Daha dirençli ayak yapısı ve gelişmiş ayak sağlığı

Bize Ulaşın

Loading...