Skip to main content

Sel-plex

Sel-Plex® er i en form som gjør at det enkelt lagres i organer. Selen spiller en avgjørende rolle i fiskens metabolisme, vekst, reproduksjon, nøytralisering av frie redikaler og styrking av fiskenes immunsystem. Spesielt under stress er tilstrekkelig med Selen viktig.

Alltech er i dag verdens største produsent av naturlig Selen

For ytterligere informasjon:

https://www.alltech.com/sel-plex