Skip to main content

Bioplex

Bioplex er en pakke bestående av flere ulike essensielle organiske mineraler (Sink, Kobber, Jern og Mangan).

Mineralene har bedre biotilgjengelighet i forhold til uorganiske mineraler og gir en rekke fordeler både for fisk og miljø.

Dokumenterte resultater på fisk er:

  • Styrket immunforsvar
  • Bedre filetkvalitet, og redusert melanin og gaping
  • Økte nivåer av DHA og EPA
  • Bedre utnyttelse av astaxanthin og vitaminer
  • Tykkere over- og underhud
  • Reduserer utslipp til omgivelsene
  • Dokumentert gjennom mer enn 20 år med forskning

For rask innføring, klikk her: https://www.alltech.com/bioplex

Loading...