Skip to main content

Bioplex

Bioplex er en pakke bestående av flere ulike essensielle organiske mineraler (Sink, Kobber, Jern og Mangan).

Mineralene har bedre biotilgjengelighet i forhold til uorganiske mineraler og gir en rekke fordeler både for fisk og miljø

Dokumenterte resultater på fisk er

  • Styrket immunforsvar
  • Bedre filetkvalitet og redusert melanin og gaping
  • Økte nivåer av DHA og EPA
  • Bedre utnyttelse av Astaxanthin og vitaminer
  • Tykkere over- og underhud
  • Reduserer utslipp til omgivelsene

Dokumentert gjennom mer enn 20 år forskning

For en rask innføring ta en titt på:

https://www.alltech.com/bioplex