Skip to main content

Farmi audit

Kui näed sõna „audit,“ kas mõtled, et see on võimalus muuta oma ettevõte tõhusamaks, tulusamaks ja jätkusuutlikumaks? 

Usume, et jätkusuutliku tulususe saavutamise võti peitub tootmise tõhustamises. Alltech on välja töötanud farmi auditi programmi, mis analüüsib piimafarmi põhikomponente, et aidata ettevõttel  oma eesmärke saavutada.

Farmi audit: 

  • Hindab kohapealset tootmist ja majanduslikku efektiivsust 
  • Hindab loomade tootlikkust 
  • Võrdleb praegust tootmist seatud eesmärkidega 
  • Analüüsib söötmist- ja söödakorraldust 
  • Võtab arvesse loomapidamishoonete, karjakasvatuse ja majandamise aspekte 
  • Tuvastab võimalikud terviseprobleemid 
  • Aitab tuvastada tootlikkuse kitsaskohti 

Audit annab teie ettevõttele põhjaliku ülevaate ja ka nõuanded, mis on abiks edasiste otsuste tegemisel. 

Jätke numbrirägastikud meile

Meie söötmisspetsialistid kasutavad kaasaegseid söötmisprogramme, mis võimaldavad võrrelda erinevate söötmisplaanide majanduslikku tasuvust ja efektiivsust. Dairy ASSIST võimaldab läbi tasuvuskalkulaatori selgelt välja tuua farmi tootmise ja majandamise kitsaskohad ning annab võimaluse süsiniku jalajälje kaardistamiseks. 

Kõik auditi käigus kaardistatud elemendid koondatakse terviklikuks soovituseks söötmise, mineraalilisandite kasutamise, alternatiivsete proteiiniallikate ja  ka mükotoksiinide monitooringu kohta. 

Tundub lihtne, eks? Kui olete huvitatud, siis lisainfo saamiseks vt kontaktandmeid või kindla kontori andmeid.

 

Loading...