Skip to main content

Privaatsuspoliitika ja kasutustingimused

Täname, et külastasite meie kodulehte. Austame Teie privaatsust ja oleme pühendunud Teie isiklike andmete kaitsmisele, mida meiega kodulehel jagate. Antud privaatsuspoliitika informeerib Teid, kuidas Teie isiklikke andmeid meie kodulehte külastades käideldakse ning annab Teile olulist informatsiooni privaatsusõiguste kohta.

Privaatsuspoliitika annab ülevaate, kuidas meie kodulehte külastades Teie isiklikke andmeid kaitstakse ja kogutakse. Privaatsuspoliitika põhjendab, miks Teie andmeid kogudakse, kuidas seda analüüsitakse ja kasutatakse ning kuidas seda turvaliselt säilitatakse. Palun lugege meie privaatsuspoliitikat enne kodulehe kasutamist ja isiklike andmete sisestamist.

 

Kes on Alltech ja miks on meil privaatsuspoliitika siia postitatud?

 Alltech on ettevõte, mis on loodud 1980. a Dr Pearse Lyons´i poolt ning mis on pühendunud lahenduste avastamisele ja pakkumisele jätkusuutlikuks toitainete tagamiseks taimedele, loomadele ja inimestele. Pärmide ja tahke faasi fermentatsiooni ning nutrigenoomika valdkonna eksperdina on Alltech juhtiv pärmilisandite, orgaaniliste mineraalide, söödakomponentide, premikside ja loomasööda tootja.  Ülemaailmse ettevõtte Alltech Inc USA peakontor asub 3031 Catnip Hill Road, Nicholasville, Kentucky 40356, ning Euroopa peakontor asub Iirimaal, All-Technology Limited, Alltech Bioscience Centre, Summerhill Road, Sarney, Dunboyne Co. Meath. Alltech kogub ja säilitab Teie personaalseid andmeid, mida jagate meie kodulehel.  Alltechil on õigus jagada Teie isiklikke andmeid ettevõttesiseselt teistele Alltech´i liikmetele ning teenusepakkujatele, kes aitavad Alltechil Teile teenuseid pakkuda.

Alltech Inc (“ettevõte”) koosneb erinevatest legaalsetest entiteetidest, mis kõik moodustavad kokku suure grupi (“Alltech Grupp”), mille detailid on leitavad SIIN. See privaatsuspoliitika on kirjutatud Alltech Grupp nimel, s.t Teie andmete töötlemise eest vastutab asjakohane Alltech gruppi kuuluv ettevõte Alltech Eesti. See privaatsuspoliitika kehtib kõikidel Alltech´i kodulehtedel ja ettevõtetele, kes viitavad käesolevale privaatsuspoliitikale.

 

Kas on võimalik saada lisainformatsiooni teiste Alltech´i kodulehtede privaatsuspoliitikate kohta?

Kui soovite teiste Alltech gruppi kuuluvate kodulehtede kohta meie privaatsuspoliitika osas lisainformatsiooni, palun vajutage huvipakkuva kodulehe privaatsuspoliitika lingile.

Kas Alltech on seaduse järgi kohustatud isikuandmeid koguma?

Küsime Teie nõusolekut enne isiklike andmete kogumist. Üldiselt kogume isiklikke andmeid ainult kodulehe analüütilistel eesmärkidel. Me ei kasuta IP aadressit individuaalsete kasutajate tuvastamiseks. Kui meil tekib seadusest tulenev kohustus Teie isiklikke andmeid koguda või kui meil on vaja teatud teenust või toodet pakkuda, küsime enne Teie nõusolekut. Kui sõlmime Teiega lepingu, võite olla kindel, et sõlmitav leping sisaldab infot selle kohta, kuidas Teie privaatsust kaitseme.

 

Kas Alltech järgib oma privaatsuspoliitika ja andmekaitsega EU andmekaitseregulatsioone (GDPR)?

Alltech kasutab kõiki mõistlikke pingutusi, et järgida Euroopa Liidu kehtestatud Andmekaitse Regulatsioone (GDPR). Kasutame vastavaid meetmeid, et kaitsta Teie isiklikke andmeid, mida jagate Alltech´iga. Isiklike andmete alla kuulub igasugune informatsioon, mis on seotud tuvastatava isiku või andmetega.

 

Mis juhtub, kui Alltech muudab oma andmekaitse tavasid?

Kui muudame oma tavasid, kuidas Teie isiklikke andmeid veelgi paremini kaitsta, uuendame käesolevat privaatsuspoliitikat ja postitame uuendused ka antud kodulehele. Teatud situatsioonides võime Teile uuendatud privaatsuspoliitika ka emailile edastada. Palun tutvuge Alltechi kodulehte kasutades meie Privaatsupspoliitikaga, et olla kursis, kuidas Teie isiklikke andmeid kasutatakse.

 

Millised andmetöötlusõigused kehtivad Alltech´i kodulehe kasutajatele?

Alltech´i kodulehe kasutajatel on õigus: pääseda ligi oma andmetele, paluda Alltech´il korrigeerida oma andmeid, õigus oma andmeid teisaldada ning õigus nõuda Alltech´il oma isiklike andmete kustutamist igal ajahetkel. Samuti on kasutajatel igal ajal õigus ja võimalus hallata Alltech´i liikmelisust.

Alltech´i kodulehe kasutajatel on õigus:

Küsida ligipääsu oma isiklikele andmetele.

Küsida oma isiklike andmete muutmist. See õigus võimaldab Teil Alltech´ilt taotleda puudulike või valede andmete korrigeerimist.

Taotleda oma isiklike andmete kustutamist. See õigus võimaldab Teil Alltech´ilt taotleda isiklike andmete kustutamist, kui meil ei ole edasist head põhjust andmetöötluseks. Pange tähele, et alati ei ole meil seadusest tulenevalt õigusi Teie isiklikke andmeid kustutada, kuid teavitame Teid sellest taotluse käigus.

Keelduda isiklike andmete töötlemisest, kus Alltech toetub õigusjärgsetest huvidest (või kolmandate osapoolte õigusjärgsetest huvidest) ja Teil on selleks mõjuv põhjus (kui tunnete, et see mõjutab Teie põhi-õigusi ja vabadust).  

Paluda oma isiklike andmete ülekannet kolmandatele osapooltele.  

Õigus võtta oma nõusolek igal ajal tagasi. See ei mõjuta seadusest tulenevaid õigusi andmetöötluseks, mis teostati enne Teie nõusoleku tagasivõtmist. Nõusoleku tagasi võtmisel on võimalik, et Alltech ei saa Teile teatud teenuseid ja tooteid pakkuda. Taolise situatsiooni tekkimisel nõustame Teid.

Kuidas me Teie andmeid kogume?

Kasutame Teie andmete kogumiseks erinevaid meetodeid:

Otsesed interaktsioonid. Teie identiteedi ja kontaktide kohta kogutakse andmeid, kui täidata meie veebilehel olevaid vorme või kui võtate meiega emaili, telefoni või mõnel muul moel ühendust. See sisaldab isiklikke andmeid, mida jagate, kui:

 • küsite teenuse või toote kohta lisainfot
 • loote meie kodulehel kasutajakonto
 • liitute meie uudiskirjaga
 • küsite meilt toodete/teenuste kohta turundusmaterjale
 • osalete võistlusel, kampaanias või küsitluses
 • annate meile tagasisidet või võtate meiega ühendust

Automaatsed tehnoloogiad. Meie kodulehte kasutades kogume automaalselt tehnilist infot Teie seadmete, lehitsusandmete ja -mustrite kohta.Kogume neid andmeid kasutades küpsised (vt lisaks meie cookie policy sektsiooni).

 

Mis põhjustel Teie andmeid kogume?

Isiklikud andmed, mida meiega jagate, võimaldavad meil vastata Teie päringutele ja/või saata Teile turunduse emaile ja uudiskirju, mille liikmeksastumise taotluse olete meile edastanud. Samuti annab see meile infot, et Teiega privaatsuspoliitika nõusoleku osas ühendust võtta. Me ei kasuta Teie isiklikke andmeid automaatsete otsuste ja profiili loomiseks.

Alltech kasutab Teie isiklikke andmeid ainult meie privaatsuspoliitika raamidesse jäävatel põhjustel. Kui Teil tekib küsimusi seoses meie isiklike anmete kogumisega, palun võtke meie ühendust.

Kui meil tekib vajadus teie isiklikke andmeid kasutada mõnel muul põhjusel, anname sellest Teile teada,  küsime Teie nõusolekut ning seletame lahti, miks oleme seadusega kohustatud teatud situatsioonides Teie isiklikke andmeid kasutama.

Palun arvestage, et seadusest tulenevatel juhtudel võime Teie isiklikke andmeid töödelda ilma Teid teavitamata või ilma Teie nõusolekuta.

 Mõned näited meie poolt kogutavatele isiklike andmete kohta:

 • Isikuandmed, sh ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, tiitel.
 • Kontakt: arve aadress, tarneaadress, telefoninumber, emaili aadress.
 • Arveldusinfo: detailid Teie maksete kohta ning ostetud teenuste ja toodete kohta.
 • Tehniline info: IP aadress, sisselogimise andmed, veebilehitseja tüüp ja versioon, ajavöönd, asukoht, veebilehitseja pluginid, arvuti operatsioonisüsteem ja platvorm ning teised seadmed, mida meie kodulehte külastatades kasutate.
 • Kasutajakonto info: kasutajanimi, parool, Teie poolt tehtud tellimused ja ostud, Teie huvid ja eelistused, tagasiside ja küsitluste vastused.
 • Kasutamisandmed: info selle kohta, kuidas meie kodulehte, tooteid ja teenuseid kasutate.
 • Turundus- ja kommunikatsiooniandmed: Teie eelistused turundusinfo saamiseks meilt ja meie koostööpartneritelt, Teie kommunikatsioonieelistused.  

Me ei kogu Teie kohta erikategooria alla kuuluvat isiklikku infot, so rass, rahvuskuuluvus, religion, filosoofilised uskumused, seksuaalne orientatsioon, poliitilised vaated, kaubandusliitu kuuluvus, terviseandmed, geneetilised ja biomeetrilised andmed. Me ei kogu informatsioon kriminaalkaristuste kohta.

 

Kas seda kodulehte saab kasutada ilma oma isiklike andmete jagamiseta?

 Saate külastada paljusid lehti meie kodulehel ilma oma isiklike anmete jagamiseta. Kui jagate meie kodulehel oma emaili või aadressit, nõustute meie kodulehe kasutajatingimuste ja privaatsuspoliitikaga, mida kuvatakse vormidel, kuhu sisestate oma isiklikke andmeid.

Kus Alltech töötleb Teie isiklikke andmeid?

 Alltech on meie poolt kogutud isiklike andmete kontrollija. Alltech kasutab teatud juhtudel andmetöötlusteenuseid. Juhul, kui Alltech kasutab andmetöötluseks teenusepakkujaid, on teenusepakkujad lepinguga kohustatud kasutama vastavaid meetmeid isiklike andmete kaitsmiseks. Andmetöötluse teenusepakkujal on õigus isiklikke andmeid kasutada ainult Alltechi ja Euroopa Liidu poolt seatud piirides. On võimalik, et Teie isiklikke andmeid säilitatakse väljaspool Euroopa Liitu, põhiliselt USAs. Alltechiga koos töötavad teenusepakkujad on lepinguga kohustatud Teie isiklikke andmeid kaitsma vastavalt Euroopa Liidu seadusandlusele, hoolimata teenusepakkuja asukohast.

 

Kui kaua säilitame Teie isiklikke andmeid?

Alltech säilitab Teie isiklikke andmeid, et saaksime vastata Teie päringutele ja saata uudiskirju, millega olete liitunud. Alltech säilitab Teie isiklikke andmeid statistika teostamiseks ning Teie kommentaaride ja küsimuste töötlemiseks ühe aasta. Säilitame Teie andmeid ühe aasta juhul, kui Te ei teavita meid, et ei soovi, et andmeid säilitataks. Alltech peab teatud juhtudel jagama Teie isiklikke andmeid seaduslike organitega, kuid teeb seda ainult juhul, kui on seadusega kohustatud seda tegema.Mida teha, kui Te ei soovi Alltech´ilt enam turundusinfot saada?

Saate meile igal ajal märku anda, kui ei soovi meilt enam kampaaniate ja meie toodete kohta infot saada kirjutades emailide lõpus olevale aadressile või privacy@Alltech.com.

Kui annate meile oma soovist teada, siis austame seda ega saada Teile rohkem turundussõnumeid. Kasutame siiski edasi Teie isiklikke anmeid, kui need on vajalikud Teie poolt ostetud toote/teenuse jaoks, garantii registreerimiseks, toote/teenuse kogemuse parandamiseks või muudeks tehinguteks. Säilitame Teie isiklikud andmed ülalnimetatud situatsioonide tarbeks ning et saaksime Teile vastavaid teenuseid edasi pakkuda.

 

Kuidas saan ühendust Alltech´i privaatsuspoliitika meeskonnaga, et küsida informatsiooni oma õiguste kohta?

 Saate võtta Alltech´iga ühendust, kui soovite ligipääsu oma isiklikele andmetele või kui soovite oma andmeid parandada või kustutada. Samuti saate esitada kaebusi meie meeskonnale või esitada teemaga seotud küsimusi. Palun kontakteeruge meiega aadressil privacy@alltech.com.

 

Kuidas mõista ja kasutada meie kodulehel olevaid küpsiseid?

Küpsised on pisikesed veebilehitsejas või arvuti kõvakettal asuvad failif, mis sisaldavad numbreid ja tähti ning mida säilitame Teie nõusolekul. Küpsised sisaldavad informatsiooni, mis saadetakse Teie arvuti kõvakettale. Küpsised võimaldavad meil Teid tuvastada (täpsemalt, Teie arvutit tuvastada), kui külastate meie kodulehte.

Kui külastate meie kodulehte, salvestab meie server automaatselt informatsiooni Teie IP aadressi, veebilehitseja tüübi ja versiooni kohta, ajavööndi, URLi, lehekülje vastuseaegade, allalaadimistõrgete, lehekülje külastusaja ja interaktsioonide, ja kellaaegade kohta.

Küpsised ja jälgimistehnoloogiad on kasulikud informatsiooni kogumiseks, sh veebilehitseja tüüp, operatsioonisüsteem, külastajate arv, ja informatsioon kodulehe kasutamise kohta. Küpsised võimaldavad meil kodulehte vastavalt kasutajale kohandada. Läbi küpsiste ei ole võimalik isiklikke andmeid koguda, kuid kui olete eelnevalt andnud meile peronaalset infot, võidakse need siduda küpsistega. Küpsiste kohta leiate lisainformatsiooni siit.

 

Loading...