Skip to main content

Alltech Rapiread

Mükotoksiinidest tekitatud kahju läbi looma tervise avaldab ettevõtte tulemuslikkusele otsest mõju. Selleks, et saaksime loomakasvatuses mükotoksiinidest tulenevat ohtu tuvastada kiiremini, oleme välja töötanud Alltech® RAPIREAD tehnoloogia.  

Alltech® RAPIREAD™ on unikaalne testmeetod mükotoksiinide kiireks määratlemiseks söötades. 

Süsteem võimaldab reaalajas kindlaks teha tootmise saastumise mükotoksiinidega, tuues välja saaste mõjud ning pakkudes detailset analüüsi ja nõuandeid, et kaitsta tootmise efektiivsust, kasumlikkust ja looma tervist.

Loading...