Skip to main content

Alltech Miko

Söödatehastele ja -tootjatele on Alltech välja töötanud mükotoksiinide ohuanalüüsi programm MIKO. HACCP põhimõtetele toetuv MIKO on loodud mükotoksiinide riski tuvastamiseks ning tegevuskava koostamiseks, et vähendada mükotoksiinidega saastunud sööda ohtu loomadele ja söödatootja kasumile.   

MIKO farmis  

Farmis algab MIKO audit teravilja ja teiste tootmisüksuses hoiustatud söötade kontrollimisega, otsides tõendeid hallituse kasvu kohta ja hinnates sööda hoiustamiskohta − nt kas see on vihma ja niiskuse käes ja milline on olnud sööda tarneahel. MIKO spetsialistid kasutavad ka temperatuuri sonde ja termokaameraid, et otsida levialasid, mis viitavad potentsiaalsele hallituse esinemisele.  

Söödatehas 

Söödatehases algab MIKO audit seadmete kontrollimisega, mida sööda tootmises kasutatakse- alustades teravilja vastuvõtmisest kuni valmis söödani. Igas tootmisfaasis testitakse hallitus- ja pärmseentega saastumist, see annab hea ülevaate üldistest riskidest ja aitab välja töötada ennetus- ja kontrollprogrammi.   

MIKO eesmärk 

MIKO programmi eesmärk on hinnata mükotoksiinide ohu taset terves tootmisahelas, mille põhjal saab teha õigeid otsuseid negatiivsete mõjude vähendamiseks.  

See sisaldab monitooringu juhendeid ja tulemuste põhjal tegevusplaani koostamist ning kasutuselevõttu konkreetsele loomaliigile. Selle info põhjal on võimalik optimeerida looma söötmist, arvestades nii looma tervist kui toodangu näitajaid lähtuvalt mükotoksiinide riskist. 

Kontaktvormi leiate lehekülje lõpus 

Loading...