Skip to main content

Etlik piliç verimini ve çevresel sürdürülebilirliği artırma

Maya hücre duvarı özü, karlılığın artmasına katkıda bulunur ve etlik piliç üretiminin karbon ayak izini azaltır.

Mikotoksinler, küresel tarım için sürekli artan bir zorluk teşkil etmektedir. Yem maddelerinin doğal olarak üretilen bu bileşikler tarafından kirlenmesi, mahsul ve yem kalitesini, hayvan sağlığını, çiftlik verimliliğini ve genel işletme karlılığını etkiler. Hayvansal üretim üzerindeki mikotoksin etkilerine karşı koymak için çeşitli yönetim metotları kullanılabilir. Kanıtlanmış bir yöntem, mikotoksinleri bağlamak veya adsorbe etmek ve ciddi zarara neden olma şansları olmadan onları hayvanın sindirim sisteminden çıkarmak için tasarlanmış maya hücre duvarı özü (Mycosorb®) gibi yeme katılan beslenme çözümlerinin kullanılmasıdır.

Bir meta-analiz yoluyla mikotoksinleri azaltmayı anlamak

Mikotoksin mücadelesi sırasında maya hücre duvarı özü kullanımı hakkında çok sayıda makale yayınlanmış olmasına rağmen, mikotoksinleri kontrol etmek için bir yem katkı maddesi çözümü olarak, genel etkisini değerlendirmek genellikle zor olabilir. Daha fazla bilgi edinmek ve birden fazla araştırma makalesinden elde edilen verileri karşılaştırmak için bir meta-analiz gerçekleştirilebilir. Bir meta-analiz, önceki araştırmalardaki sonuçları bütünleştiren, özetleyen ve nicelleştiren bir çalışma olarak tanımlanır. Bu yaklaşım, daha geniş bir araştırma gövdesinden elde edilen sonuçları süzen ve okuyucunun bir konu hakkında daha etkili sonuçlar elde etmesini sağlayan, sağlam bir istatistiksel yöntem getirir.

Meta-analiz yaklaşımını kullanan araştırmacılar, mikotoksin azaltma stratejisi olarak Mycosorb®kullanılarak ve kullanılmadan etlik piliç üretiminde mikotoksinlerin etkilerini araştırdı. Etlik piliç üretiminde türünün ilk çalışması olan meta-analiz, toplam 10.307 kanatlı ile 11 ülkede gerçekleştirilen 25 çalışmayı içermektedir. Meta-analiz, mikotoksinlerin canlı ağırlık artışı (CAA), yem tüketimi (YT), yem dönüşüm oranı (FCR), Avrupa kanatlı verimlilik faktörü (EPEF) ve kanatlı ölümlerinde mikotoksinlerin etkisi ile ilgili olarak etlik piliçlerin performansı ve verimliliği üzerindeki etkisini ölçmüştür. Bu parametrelerin her biri, bir mikotoksin yüklemesi sırasında Mycosorb®  kullanılırken de değerlendirildi. Yakın zamanda yayınlanan meta-analizin tam bir kopyası Poultry Science dergisinde bulunabilir.

Etlik piliç performansında mikotoksinler ve Mycosorb®’un rolü

Etlik piliçler tarafından mikotoksinle kirlenmiş yem tüketimi, performans ve sağlık açısından olumsuz sonuçlara neden olabilir. 25 ayrı çalışmadan elde edilen verileri birleştiren bu meta-analizin sonuçları, tek başına mikotoksin tüketen piliçlerin, mikotoksinle kirlenmemiş yem tüketen kontrol grubu piliçlere göre, önemli ölçüde daha düşük CAA (-217,2 gram), daha yüksek FCR (+0,12) ve daha yüksek bir ölüm oranı (+2,07) olduğunu göstermektedir. Bu performans değişiklikleri EPEF'yi %22,5 oranında azaltmıştır. Önceki araştırmalar, EPEF'te %20'lik bir azalmanın, üretim çıktısında %22'lik bir düşüşle sonuçlanabileceğini ve gelirin 1.500 €/sürü azalmasıyla sonuçlanabileceğini öne sürmüştür.

Şekil 1 –Kontrol rasyonu, sadece mikotoksin içeren veya Mycosorb® ilaveli yem tüketen etlik piliçlerin bir mikotoksin sorunu sırasında (A) yem dönüşüm oranı (FCR) ve (B) ölüm oranları üzerinde görülen etkiler

Mikotoksinler etlik piliç performansını olumsuz etkilese de, Mycosorb®'un dahil edilmesinin bu zorluğu azalttığı gösterilmiştir. Şekil 1, mikotoksinlere maruz kalma sırasında Mycosorb® rasyonlarına dahil edildiğinde etlik piliçlerin tepkisini göstermektedir. Mycosorb®'un eklenmesi, CCA’nı (+65.5 gram) önemli ölçüde artırdı, FCR'yi (-0.05) azalttı ve ölüm oranlarını %1.74 oranında azalttı. EPEF ayrıca %7,4 oranında önemli ölçüde iyileştirildi ve bu da çiftlik karlılığının artmasıyla sonuçlanabilir.

Mikotoksinler, Mycosorb® ve çevresel sürdürülebilirlik

Mikotoksinler konusuna gelince, etkileri genellikle ya düşük yem kalitesi ya da düşük hayvan sağlığı ve performansından kaynaklanan ekonomik kayıplar etrafında toplanmaktadır. Bu faktörler önemli bir rol oynamakla birlikte, mikotoksinlerin çevresel sürdürülebilirliğe katkısını da değerlendirmek giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu konu, mikotoksin kategorisinde daha fazla ilgi görmektedir ve İtalya'nın Parma kentinde düzenlenen son Dünya Mikotoksin Forumu'nun ana temalarından biriydi.

Yem üretimiyle ilgili emisyonlar, kümes hayvanı üretimi de dahil olmak üzere, hayvancılık endüstrisindeki sera gazı (GHG) çıktısına genellikle en büyük katkıdır. Çevresel etki, tipik olarak, bir tedarik zinciri boyunca bir ürünün üretiminden kaynaklanan toplam GHG emisyon miktarını ifade eden ve kg veya ton CO2 eşdeğeri (CO2-eq) olarak ifade edilen karbon ayak izi ölçümleri kullanılarak değerlendirilir. Mikotoksinler, mahsul üretimi ve kalitesinden hayvan yemi verimliliğine ve hayvan performansı ve sağlığına kadar tüm yem hattını potansiyel olarak etkilediğinden, şimdi soruyoruz, mikotoksin varlığı, hayvancılık üretiminin karbon ayak izine nasıl katkıda bulunur?

Bu meta-analizde, mikotoksinlerin broyler üretiminin karbon ayak izinde oynayabileceği rolün yanı sıra Mycosorb® kullanımının mikotoksinlerin neden olduğu karbon ayak izi artışını nasıl iyileştirebileceğini araştırmak için simüle edilmiş bir yaşam döngüsü değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışma, 100.000 piliçte mikotoksin tüketiminin emisyonları 46,62 ton CO2-eşdeğeri kadar artırabileceğini ve bunun temel olarak daha düşük yem verimliliği ve daha yüksek ölüm oranlarından kaynaklandığını buldu

Şekil 2 –Mikotoksin sorunu sırasında Mycosorb®'un dahil edilmesi, etlik piliç üretiminin çevresel ayak izinin azaltılmasına nasıl katkıda bulunabilir.

Ancak bu çalışmanın da gösterdiği gibi, Mycosorb® gibi beslenme çözümleri, karbon ayak izi üzerindeki mikotoksin etkisini önlemeye yardımcı olmak için uygun bir çözüm olabilir. Şekil 2'de görüldüğü gibi, mikotoksin mücadelesi sırasında Mycosorb®'un dahil edilmesi, tek başına mikotoksinlerin tüketilmesine kıyasla, emisyonları -25.41 ton CO2-eşdeğer / 100,000 piliç oranında azaltmıştır. Karbon ayak izindeki bu azalma, Londra'dan New York'a 30 adet daha az gidiş-dönüş okyanus ötesi uçuşa eşit olabilir.

Bu sonuçlar simüle edilmiş bir model kullanılarak oluşturulması ve mikotoksinlerin ve Mycosorb®'un rolünü tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bu çalışma mikotoksinlerin hayvansal üretimin çevresel sürdürülebilirliğinde ilk düşünülenden daha büyük bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Tarım endüstrisi, karbon ayak izini azaltmada ilerleme kaydetmeye çalışırken, hayvan verimliliğini artırmak için Mycosorb® gibi yem katkı maddelerinin kullanımının yanı sıra yem maddelerinde mikotoksinlerin varlığını da dikkate almak çok önemlidir.

İNSANLAR, KARLILIK VE GEZEGENİMİZ
Tahılların ve kaba yemlerin düzenli olarak test edilmesi, mikotoksinlerin hayvan yemlerinde nasıl her yerde bulunduğunu vurgular. Bu kirleticiler yem kalitesini, hayvan sağlığını ve üretkenliğini ve ardından çiftlik karlılığını olumsuz etkiler. Bu meta-analiz, mikotoksinlerin sorun oluşturduğu yerlerde  Mycosorb® gibi bir azaltma çözümünün toplam protein çıktısında artışa, karlılığın artmasına ve piliç üretiminin karbon ayak izinin azalmasına katkıda bulunduğunu bir kez daha teyit etmektedir.

Loading...