Skip to main content

YEA-SACC®

Yea-Sacc® е жива дрождева култура от Saccharomyces cerevisiae 1026 - специално селектирани дрожди поради ползотворното им въздействие върху продуктивността на животните. 

Yea-Sacc е с ниски нива на влагане и доказана с множество научни изследвания ефективност, което го прави изключително подходящ за включване в дажбите на говеда млечно и месно направление и на коне. 

Yea-Sacc осигурява нужното ниво на хранене за поддържане на висока млечна производителност, подпомагане на общото благосъстояние при интензивно производство, и подобряване на храносмилането. Повече от 35 години научни изследвания ни позволяват да предложим възможно най-качествено еднородния продукт. 

 

Yea-Sacc: 

 • подпомага храносмилането и усвояването на нутриентите; 
 • осигурява нужното ниво на хранене за: 
 • поддържане на висока млечна производителност 
  • подпомагане на общото благосъстояние при интензивно производство 
  • намалява измененията на pH и запазва търбуховите бактерии постоянно активни, което ускорява храносмилането на фуража и освобождаването на търбуха, и респективно индуцира по-голям прием; 
 • стимулира развитието на целулозно-разграждащите бактерии в търбуха, като по този начин подпомага скоростта и степента на разграждане на фуража; 
 • стимулира дейността на бактериите преобразуващи млечната киселина в пропионова; 
 • стабилизира микробиалната среда в търбуха чрез намаляване на значимите pH изменения, които възпрепятстват смилаемостта на влакнините и приема на фураж; 
 • предоставя постоянна и високорентабилна възвръщаемост чрез по-висока продуктивност; 
 • е пример как технологии постоянно подкрепяни с научни изследвания, тласкат животновъдната индустрия напред, за да отговори адекватно предизвикателствата на чрез напълно естествени природни решения; 

Yea-Sacc е природното решение за: 

 • по-висок млеконадой; 
 • поддържане благосъстоянието на животните при интензивно производство; 
 • подобряване на храносмилането; 
 • подпомагане на смилаемостта и усвояемостта на нутриентите; 
 • увеличаване количеството на микробиалния протеин; 

 

Yea-Sacc за говеда млечно направление 

Yea-Sacc подобрява храносмилането и стабилизира pH на търбуха.  Това повишава млеконадоя по високо ефективен начин без да оказва негативно влияние на тялото и фертилитета на говедата млечно направление. 

 

Yea-Sacc за говеда месно направление 

Yea-Sacc подобрява храносмилането и стабилизира pH на търбуха. Това повишава среднодневния прираст по ефикасен и рентабилен за производството начин. 

 

Yea-Sacc за коне  

Yea-Sacc повишава смилаемостта на фибрите като по този начин снабдява организма с повече енергия. 

Loading...