Skip to main content

SYNERGEN®

Synergen® е продукт от твърдофазна ферментация на Aspergillus niger. Позволява гъвкавост при формулиране на дажбите чрез включването на вторични продукти и подобряване усвоимостта на хранителните вещества от фуража. 

Отчетените нива на продуктивност на животните, приемащи Synergen в диетата си, доказват, че той остава ефективен при широк спектър производствени методи на фуражи. 

 

Synergen: 

  • позволява гъвкавост при формулиране на дажбите чрез включването на вторични продукти и подобряване усвоимостта на хранителните вещества от фуража; 
  • е доказано ефективен при широк спектър производствени методи на фуражи, на база наблюдаваните нива на продуктивност на животните, приемащи го с диетата си; 
  • дава възможност за съществено повишаване продуктивните показатели, включително по-добра конверсия на фуража, наддаване на тегло и повече яйца; 
  • понижава разходите за фураж и увеличава общата рентабилност; 
  • позволява гъвкавост при храненето. 
Loading...