Skip to main content

SEL-PLEX®

Sel-Plex® се предлага във форма, която лесно се задържа в тъканите, поради сходството между метионина и селенометионина, които са взаимозаменяеми по време на протеиновия синтез.  

Селенът има ключово значение за правилния метаболизъм на животните и птиците, тъй като предопределя и подпомага нормалните растеж и репродукция чрез неутрализиране на свободните радикали и стимулиране защитните механизми на животните срещу инфекции. Селенът оптимизира здравния статус на животните през критични за развитието им периоди.  

 

Sel-Plex е патентована технология селено-обогатени дрожди на Alltech, като е първият одобрен в Европейския съюз органичен селен и единственият одобрен от Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ. Подкрепен с повече от 19 години научни изследвания, Sel-Plex се е утвърдил като най-добре работещата форма на селено-обогатени дрожди. Днес Alltech е най-голямият производител на органичен селен. 

 

Sel-Plex: 

  • оптимизира продуктивността на животните 
  • подпомага ретенцията на минерали  
Loading...